دانلود رایگان مقاله ISI شهر هوشمند به زبان انگلیسی - صفحه 9 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر های هوشمند برای تندرستی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر های هوشمند برای تندرستی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart cities for wellbeing: youth employment and their skills on computers ترجمه عنوان مقاله شهر های هوشمند برای تندرستی: اشتغال جوانان و مهارت های آنها در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانی دهی کلان داده ها در شهر های هوشمند – امرالد ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانی دهی کلان داده ها در شهر های هوشمند – امرالد ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Addressing Big Data Challenges in Smart Cities: A Systematic Literature Review ترجمه عنوان مقاله نشانی دهی کلان داده ها در شهر های هوشمند: بررسی مطالعاتی اصولی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند: رویکردی در مدیریت سازمان ها – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند: رویکردی در مدیریت سازمان ها – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart cities: A literature review and business network approach discussion on the management of organisations ترجمه عنوان مقاله شهرهای هوشمند: رویکردی شبکه ای در مدیریت سازمان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه پایدار شهری از طریق برنامه شهر هوشمند – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه پایدار شهری از طریق برنامه شهر هوشمند – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing sustainable urban development through smart city applications ترجمه عنوان مقاله بهبود توسعه پایدار شهری از طریق برنامه های کاربردی شهر هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات HR برای بهره برداری در شهرهای هوشمند – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات HR برای بهره برداری در شهرهای هوشمند – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله HR practices for explorative and exploitative alliances in smart cities ترجمه عنوان مقاله عملیات HR برای اتحاد اکتشاف و بهره برداری در شهرهای هوشمند فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهروندی خلاق: محیط های همکاری در شهرهای هوشمند – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهروندی خلاق: محیط های همکاری در شهرهای هوشمند – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Creative citizenship: the new wave for collaborative environments in smart cities ترجمه عنوان مقاله شهروندی خلاق: موج جدیدی برای محیط های همکاری در شهرهای هوشمند فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه های آینده اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه های آینده اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A hybrid approach, Smart Street use case and future aspects for Internet of Things in smart cities ترجمه عنوان مقاله رویکرد ترکیبی استفاده خیابان هوشمند […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند پایدار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند پایدار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards sustainable smart cities: A review of trends, architectures, components, and open challenges in smart cities ترجمه عنوان مقاله شهرهای هوشمند پایدار: بررسی روند، معماری، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل داده های متریک بافت شهری برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل داده های متریک بافت شهری برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data analytics of urban fabric metrics for smart cites ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل داده های متریک بافت شهری برای شهرهای هوشمند فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلت فرم خدمات امور دولتی برای شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلت فرم خدمات امور دولتی برای شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Government affairs service platform for smart city ترجمه عنوان مقاله پلت فرم خدمات امور دولتی برای شهر هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سیاست شهر هوشمند در پایداری شهرها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سیاست شهر هوشمند در پایداری شهرها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does smart city policy lead to sustainability of cities? ترجمه عنوان مقاله آیا سیاست شهر هوشمند منجر به پایداری شهرها می شود؟ فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل های IoT در کنترل انرژی هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل های IoT در کنترل انرژی هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review on Internet of Things solutions for intelligent energy control in buildings for smart city applications ترجمه عنوان مقاله راه حل های IoT در […]

دانلود رایگان مقاله ISI شهر هوشمند (Smart City) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف شهر هوشمند: شهر هوشمند (به انگلیسی: Smart City) به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، داری شش معیار اصلی ذیل باشد: حکمروایی هوشمند، شهروند هوشمند، محیط زندگی، و محل زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند،انرژی هوشمند.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شهر هوشمند اینجا کلیک نمایید.