دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مهندسی صنایع - صفحه 3 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت فرآیند مهندسی معکوس – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت فرآیند مهندسی معکوس – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت فرآیند مهندسی معکوس در صنعت پلاستیک عنوان انگلیسی مقاله Management of the reverse engineering process in the plastics industry انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت نوآورانه کسب و کار در رومانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت نوآورانه کسب و کار در رومانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعالیت نوآورانه کسب و کار در رومانی: گرایشات و نقطه ضعف های اصلی عنوان انگلیسی مقاله Business Innovation Activity in Romania: The Main Trends and Weaknesses انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تیم های تجارت خودرو و تکامل محصول – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تیم های تجارت خودرو و تکامل محصول – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت تیم های تجارت خودرو و تکامل محصول عنوان انگلیسی مقاله Management of Automotive Business Teams and Product Evolution انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی پویا فعالیت های نوآورانه – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی پویا فعالیت های نوآورانه – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی پویا فعالیت های نوآورانه با استفاده از تجزیه و تحلیل شاخص های رقابت در صنعت (شواهدی از صنایع غذایی روسیه) عنوان انگلیسی مقاله Forecasting Of Innovative Activity Dynamics Using Industry Competition Indicators Analysis (Evidence From Food Industry Of Russia) انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سیستم لجستیک – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سیستم لجستیک – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه سیستم لجستیک قزاقستان به عنوان عاملی در افزایش رقابت پذیری آن عنوان انگلیسی مقاله The Development of the Logistics System of Kazakhstan as a Factor in Increasing its Competitiveness انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه نوآوری در صنعت – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه نوآوری در صنعت – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی نقاط خوشه ای رشد با تجزیه و تحلیل توسعه نوآوری در صنعت عنوان انگلیسی مقاله Identification of clustered points of growth by analyzing the innovation development of industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد مدیریتی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد مدیریتی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود عملکرد مدیریتی در سیستم های بهداشت و درمان عنوان انگلیسی مقاله Improving the managerial performance in health care systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر زیرساخت فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآوری: یک مطالعه تجربی بر روی دانشگاه های خصوصی در عراق عنوان انگلیسی مقاله Impact of Information Technology Infrastructure on Innovation Performance: An Empirical Study on private Universities In Iraq انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران های زنجیره تأمین عمده – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران های زنجیره تأمین عمده – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوه ها و رویکردهای مدیریت بحران: دیدگاه هایی از بحران های زنجیره تأمین عمده عنوان انگلیسی مقاله Crisis management practices and approaches: Insights from major supply chain crises انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری دانش و عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری دانش و عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش میانجی اشتراک گذاری دانش بر ارتباط بین قدرت فناوری اطلاعات و حمایت از فناوری اطلاعات به عنوان پیش بینی کنندگان عملکرد نوآوری: یک مطالعه تجربی در شرکتهای تلفن همراه عراق عنوان انگلیسی مقاله The Mediating Role of Knowledge Sharing on Relationship between IT Capability and IT Support as […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری های شرکتی و نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری های شرکتی و نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه تصمیم گیری های شرکتی، باعث نوآوری می شوند: عوامل و انتخاب هایی برای انجام عنوان انگلیسی مقاله How corporate decisions force innovations: factors and choices to act انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار برای دانشگاه و صنعت – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار برای دانشگاه و صنعت – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل کسب و کار برای همکاری دانشگاه و صنعت در نوآوری باز عنوان انگلیسی مقاله Business model for the university-industry collaboration in open innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند تحلیل شبکه فاز شهودی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند تحلیل شبکه فاز شهودی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intuitionistic Fuzzy Analytic Network Process ترجمه عنوان مقاله فرآیند تحلیل شبکه فاز شهودی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، مهندسی صنایع گرایش های مرتبط […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مهندسی صنایع به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر