دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مهندسی صنایع - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بروزرسانی فرکانس برنامه های تولید بر عملکرد لجستیکی کنترل و برنامه ریزی تولید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بروزرسانی فرکانس برنامه های تولید بر عملکرد لجستیکی کنترل و برنامه ریزی تولید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر بروزرسانی فرکانس برنامه های تولید بر عملکرد لجستیکی کنترل و برنامه ریزی تولید عنوان انگلیسی مقاله Effects of the update frequency of production plans on the logistical performance of production planning and control انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاریف داده کاوی و برنامه های کاربردی برای مدیریت پیچیدگی تولید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاریف داده کاوی و برنامه های کاربردی برای مدیریت پیچیدگی تولید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعاریف داده کاوی و برنامه های کاربردی برای مدیریت پیچیدگی تولید عنوان انگلیسی مقاله Data Mining Definitions and Applications for the Management of Production Complexity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری اینترنت اشیا برای سیستم کمکهای اولیه رباتیک هوشمند در اتومبیل سواری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری اینترنت اشیا برای سیستم کمکهای اولیه رباتیک هوشمند در اتومبیل سواری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معماری اینترنت اشیا برای سیستم کمکهای اولیه رباتیک هوشمند در اتومبیل سواری عنوان انگلیسی مقاله Internet of things architecture for a smart passenger-car robotic first aid system انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی پارامترهای عملکرد روتور – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی پارامترهای عملکرد روتور – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی پارامترهای عملکرد روتور آرایه Halbach بر اساس الگوریتم Taguchi عنوان انگلیسی مقاله Optimizing Performance Parameters of Halbach Array Rotor Based on Taguchi Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت هوشمند سیستم های تامین آب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت هوشمند سیستم های تامین آب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت هوشمند سیستم های تامین ثانویه آب در مرکز شهر شانگهای عنوان انگلیسی مقاله Intelligent Management of Secondary Water Supply Systems in Downtown Shanghai انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های کاربردی در طبقه بندی بیماری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های کاربردی در طبقه بندی بیماری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه های کاربردی در طبقه بندی بیماری مبتنی بر تجزیه و تحلیل اجزای اصلی کرنل شده (KPCA)- الگوریتم بت بهبود یافته (IBA)- ماشین برداری پشتیبانی حداقل مربعات (LSSVM) عنوان انگلیسی مقاله Application in Disease Classification based on KPCA-IBA-LSSVM انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین در سلامت هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین در سلامت هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکردهای یادگیری ماشین در سلامت هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning Approaches in Smart Health انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی فرکانس رادیویی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی فرکانس رادیویی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد الگوریتم ضد برخوردی برچسب های شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) در سیستم لجستیک عنوان انگلیسی مقاله Research on Anti-Collision Algorithm of RFID Tags in Logistics System انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازتولید وسایل نقلیه الکتریکی و چالش هایی در کنترل و برنامه ریزی تولید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازتولید وسایل نقلیه الکتریکی و چالش هایی در کنترل و برنامه ریزی تولید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازتولید وسایل نقلیه الکتریکی: چالش هایی در کنترل و برنامه ریزی تولید عنوان انگلیسی مقاله Remanufacturing of electric vehicles: Challenges in production planning and control انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب دستگاه پوشیدنی و پایانه هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب دستگاه پوشیدنی و پایانه هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب دستگاه پوشیدنی غیر تهاجمی و پایانه هوشمند در اینترنت اشیا مراقبت از سلامتی عنوان انگلیسی مقاله Combining Non-Invasive Wearable Device and Intelligent Terminal in HealthCare IoT انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری داده کاوی خطا آزمونی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری داده کاوی خطا آزمونی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه درمورد فناوری داده کاوی خطا آزمونی براساس درخت تصمیم گیری عنوان انگلیسی مقاله Study on the Test Data Fault Mining Technology Based on Decision Tree انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مراقبت از سلامتی با کیفیت بالا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مراقبت از سلامتی با کیفیت بالا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم مراقبت از سلامتی با کیفیت بالا برای خدمات سلامتی موبایلی مبتنی بر استراتژی ملاحظات اولویتی عنوان انگلیسی مقاله A High Quality Health-Care System For Mobile-Health Services Based on Priority Considerations Strategy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های سختی و لرزش صدا خودرو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های سختی و لرزش صدا خودرو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل تضعیف رتبه بندی ذهنی ویژگی های سختی و لرزش صدا (NVH) خودرو عنوان انگلیسی مقاله Research on Subjective Rating Attenuation Analysis of Automobile NVH Characteristics انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مهندسی صنایع به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر