دانلود رایگان مقالات مروری مهندسی پزشکی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری بر فناوری های توانمند برای اکوسیستم اینترنت اشیاء پزشکی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری بر فناوری های توانمند برای اکوسیستم اینترنت اشیاء پزشکی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر فناوری های توانمند برای اکوسیستم اینترنت اشیاء پزشکی (IoMT) عنوان انگلیسی مقاله A review of enabling technologies for Internet of Medical Things (IoMT) Ecosystem انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانوذرات مغناطیسی در استفاده های پزشکی – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانوذرات مغناطیسی در استفاده های پزشکی – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نانوذرات مغناطیسی در کاربردهای پزشکی: مروری بروز رسانی شده عنوان انگلیسی مقاله Magnetic Nanoparticles for Medical Applications: Updated Review نشریه MDPI سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص زودهنگام از سرطان دهانی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص زودهنگام از سرطان دهانی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مرور استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص زودهنگام و جلوگیری از سرطان دهانی عنوان انگلیسی مقاله Review of the Use of Artificial Intelligence in Early Diagnosis and Prevention of Oral Cancer انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های پیش بینی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برای دیابت – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های پیش بینی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برای دیابت – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل های پیش بینی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برای دیابت نوع ۲: یک مرور اصولی عنوان انگلیسی مقاله Machine learning and deep learning predictive models for type 2 diabetes: a systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهندسی نانوذرات فریت با پاسخ مغناطیسی افزایش یافته – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهندسی نانوذرات فریت با پاسخ مغناطیسی افزایش یافته – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهندسی نانوذرات فریت با پاسخ مغناطیسی افزایش یافته برای کاربردهای مهندسی پزشکی پیشرفته عنوان انگلیسی مقاله Engineering ferrite nanoparticles with enhanced magnetic responsefor advanced biomedical applications انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های تصمیم گیری بالینی برای تریاژ در بخش اورژانس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های تصمیم گیری بالینی برای تریاژ در بخش اورژانس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های تصمیم گیری بالینی برای تریاژ در بخش اورژانس با استفاده از سیستم های هوشمند: مرور عنوان انگلیسی مقاله Clinical Decision Support Systems for Triage in the Emergency Department using Intelligent Systems: a Review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد در تشخیص حمله ناگهانی صرعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد در تشخیص حمله ناگهانی صرعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر استخراج ویژگی و ارزیابی عملکرد در تشخیص حمله ناگهانی صرعی با استفاده از EEG عنوان انگلیسی مقاله A review of feature extraction and performance evaluation in epileptic seizure detection using EEG انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تشنج صرعی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تشنج صرعی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر استخراج ویژگی و ارزیابی عملکرد در تشخیص تشنج صرعی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی (EEG) عنوان انگلیسی مقاله A review of feature extraction and performance evaluation in epileptic seizure detection using EEG انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شفاف سازی عصب شناسی آزار رایانه ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شفاف سازی عصب شناسی آزار رایانه ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شفاف سازی عصب شناسی آزار رایانه ای با استفاده از تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی (اف ام آر آی): یک فرضیه عنوان انگلیسی مقاله Elucidating the neurobiology of cyberbullying using functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI): A hypothesis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بلاک چین در بهداشت و درمان و علوم پزشکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بلاک چین در بهداشت و درمان و علوم پزشکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بلاک چین در بهداشت و درمان و علوم پزشکی – مرور دامنه عنوان انگلیسی مقاله Blockchain in healthcare and health sciences—A scoping review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت هایی در غیر فعالسازی واکنش باکتریایی کاتالیزگر نوری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت هایی در غیر فعالسازی واکنش باکتریایی کاتالیزگر نوری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشرفت هایی در غیر فعالسازی واکنش باکتریایی کاتالیزگر نوری کاتالیکتیک توسط نقره نانویی و پوشش یکنواخت سطوح مسی و دستگاه های پزشکی عنوان انگلیسی مقاله Advances in catalytic/photocatalytic bacterial inactivation by nano Ag and Cu coated surfaces and medical devices انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویربرداری چندوجهی از دریچه سه لتی و آناتومی قلب راست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویربرداری چندوجهی از دریچه سه لتی و آناتومی قلب راست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصویربرداری چندوجهی از دریچه سه لتی و آناتومی قلب راست عنوان انگلیسی مقاله Multimodality Imaging of the Tricuspid Valve and Right Heart Anatomy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل امپدانس بیوالکتریک؛ آسیب بافت پس از عمل جراحی زنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل امپدانس بیوالکتریک؛ آسیب بافت پس از عمل جراحی زنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل امپدانس بیوالکتریک؛ روشی جدید برای ارزیابی لنفادم، وضعیت مایع و آسیب بافت پس از عمل جراحی زنان – یک بررسی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Bioelectrical impedance analysis; a new method to evaluate lymphoedema, fluid status, and tissue damage after gynaecological surgery – A systematic review انتشار مقاله سال […]

دانلود رایگان مقالات مروری مهندسی پزشکی (Review article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI