دانلود رایگان مقاله ISI مکانیک خودرو به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر فرسودگی یک فنر تیغه ای – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر فرسودگی یک فنر تیغه ای – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همبستگی شبیه سازی ، بستر آزمون و آزمون جاده سخت از نظر استحکام و طول عمر فرسودگی یک فنر تیغه ای عنوان انگلیسی مقاله Correlation of Simulation, Test Bench and Rough Road Testing in terms of Strength and Fatigue Life of a Leaf Spring انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی گرمایی آلیاژهای آلومینیوم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی گرمایی آلیاژهای آلومینیوم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل فرسودگی جدید از جمله فرسودگی گرمایی برای آلیاژهای آلومینیوم سیلیکون دارای کم مس عنوان انگلیسی مقاله A new fatigue model including thermal ageing for low copper aluminum-silicon alloys انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حد تحمل فولاد متخلخل – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حد تحمل فولاد متخلخل – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حد تحمل فولاد متخلخل استفاده شده برای کلاهک های اصلی یاتاقان: یک رویکرد نوآورانه احتمالی عنوان انگلیسی مقاله Sintered steel endurance limit applied to main bearing caps: an innovative probabilistic approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی حلقه های چرخشی در سازه های جرثقیل – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی حلقه های چرخشی در سازه های جرثقیل – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی رفتار فرسودگی حلقه های چرخشی در سازه های جرثقیل. شناسایی پارامترهای تأثیرگذار بر تنش های محلی و محاسبات خسارت فرسودگی عنوان انگلیسی مقاله Modeling fatigue behavior of slewing rings in crane structures. Identification of influencing parameters on local stresses and fatigue damage calculations انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتصال چرخ دنده جناحی به محور موتور – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتصال چرخ دنده جناحی به محور موتور – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت اتصال چرخ دنده جناحی به محور موتور: ارزیابی محاسباتی و آزمایشی عنوان انگلیسی مقاله Strength of a pinion-motor shaft connection : computational and experimental assessment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار فرسودگی تکنیک های اتصالی مختلف – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار فرسودگی تکنیک های اتصالی مختلف – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مطالعه مقایسه ای از رفتار فرسودگی تکنیک های اتصالی مختلف متمرکز بر تنزل سختی عنوان انگلیسی مقاله A comparative study of various joining techniques fatigue behaviour focusing on stiffness degradation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی مواد و سازه های ارزیابی شده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی مواد و سازه های ارزیابی شده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آسیب فرسودگی مواد و سازه های ارزیابی شده توسط چارچوب های Wöhler  و Gassner: دیدگاه های اخیر در مورد طیف های بار برای خودرو عنوان انگلیسی مقاله Fatigue damage of materials and structures assessed by Wöhler and Gassner frameworks: recent insights about load spectra for the automotive انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی قسمت بحرانی محور عقب – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی قسمت بحرانی محور عقب – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محاسبات پارامتری طول عمر فرسودگی قسمت بحرانی محور عقب اتوبوس برقی عنوان انگلیسی مقاله Parametric calculations of fatigue life of critical part of trolleybus rear axle انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پیش بینانه از لغزش چرخ در سیستم ترمز ضد قفل مبتنی بر شبکه عصبی با تابع پایه شعاعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پیش بینانه از لغزش چرخ در سیستم ترمز ضد قفل مبتنی بر شبکه عصبی با تابع پایه شعاعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل پیش بینانه قوی از لغزش چرخ در سیستم های ترمز ضد قفل مبتنی بر شبکه عصبی با تابع پایه شعاعی عنوان انگلیسی مقاله Robust predictive control of wheel slip in antilock braking systems based on radial basis function neural network انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه ی دیگر – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه ی دیگر – IEEE 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه ی دیگر بر اساس داده های سنجیده شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله Optimization of Vehicle-to-Vehicle Frontal Crash Model Based on Measured Data Using Genetic Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امکان‌سنجی سیستم خودرو به شبکه: یک آنالیز فنی-اقتصادی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امکان‌سنجی سیستم خودرو به شبکه: یک آنالیز فنی-اقتصادی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امکان‌سنجی سیستم خودرو به شبکه: یک آنالیز فنی-اقتصادی از ذخیره‌سازی انرژی مبتنی بر خودرو‌های برقی عنوان انگلیسی مقاله Vehicle-to-grid feasibility: A techno-economic analysis of EV-based energy storage انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرایند و مدیریت دانش در یک سیستم برنامه ریزی مشترک حفاظت – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرایند و مدیریت دانش در یک سیستم برنامه ریزی مشترک حفاظت – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرایند و مدیریت دانش در یک سیستم برنامه ریزی مشترک حفاظت و نگهداری برای ابزارهای ماشین آلات ارزشمند عنوان انگلیسی مقاله Process and knowledge management in a collaborative maintenance planning system for high value machine tools انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش انتقال حرارت با استفاده از نانوسیال – الزویر ۲۰۱۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش انتقال حرارت با استفاده از نانوسیال – الزویر ۲۰۱۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش انتقال حرارت با استفاده از نانوسیال در سیستم خنک‌کننده‌ی اتومبیل عنوان انگلیسی مقاله Heat transfer enhancement using nanofluids in an automotive cooling system انتشار مقاله سال ۲۰۱۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مکانیک خودرو به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر