دانلود رایگان مقاله ISI مکانیک سیالات به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد جامع مبدل های حرارتی هلیوم-LBM – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد جامع مبدل های حرارتی هلیوم-LBM – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی عملکرد جامع درباره مبدل های حرارتی هلیوم-LBM برای ADS براساس نظریه توسعه عنوان انگلیسی مقاله Comprehensive performance assessment on LBE-helium heat exchangers for the ADS based on extension theory نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی عددی باتری لیتیوم-یون سیلندری برودتی – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی عددی باتری لیتیوم-یون سیلندری برودتی – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی عددی باتری لیتیوم-یون سیلندری برودتی با استفاده از انواع نانوسیالات در یک سیستم برودتی نوآورانه عنوان انگلیسی مقاله Numerical investigation on cooling cylindrical lithium-ion-battery by using different types of nanofluids in an innovative cooling system نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق درباره عملکرد انتقال حرارتی یک مبدل حرارتی – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق درباره عملکرد انتقال حرارتی یک مبدل حرارتی – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق درباره عملکرد انتقال حرارتی یک مبدل حرارتی دسته لوله کشسان پیشرفته تحت ارتعاش القا شده توسط سیال عنوان انگلیسی مقاله Plasma membrane preassociation drives b-arrestin coupling to receptors and activation نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویارویی اینترنت اشیای پزشکی با یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویارویی اینترنت اشیای پزشکی با یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه عددی و آزمایشی درباره انتقال حرارت و ویژگی های جریان نانوسیالات نمک گداخته در مبدل حرارتی لوله ای حلزونی عنوان انگلیسی مقاله Experimental and numerical study on heat transfer and flow characteristics of molten salt nanofluids in spiral-wound tube heat exchanger نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت پمپاژ و وابستگی منطقه حرارتی به مقاومت حرارتی در میکروکانال های بزرگ مقیاس – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت پمپاژ و وابستگی منطقه حرارتی به مقاومت حرارتی در میکروکانال های بزرگ مقیاس – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت پمپاژ و وابستگی منطقه حرارتی به مقاومت حرارتی در میکروکانال های بزرگ مقیاس گرماگیر تحت روانساز با شدت حرارت بالا عنوان انگلیسی مقاله Pumping power and heating area dependence of thermal resistance for a large-scale microchannel heat sink under extremely high heat flux انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد انتقال حرارت همرفتی نانوسیالات مبتنی بر روغن حرارتی در یک حلقه ترموهیدرولیک – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد انتقال حرارت همرفتی نانوسیالات مبتنی بر روغن حرارتی در یک حلقه ترموهیدرولیک – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد انتقال حرارت همرفتی نانوسیالات مبتنی بر روغن حرارتی در یک حلقه ترموهیدرولیک با دمای بالا عنوان انگلیسی مقاله Convective heat transfer performance of thermal oil-based nanofluids in a high-temperature thermohydraulic loop انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل مجانبی جریان یک لایه مایع نازک بین دو سطح متحرک – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل مجانبی جریان یک لایه مایع نازک بین دو سطح متحرک – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل مجانبی جریان یک لایه مایع نازک بین دو سطح متحرک عنوان انگلیسی مقاله Asymptotic analysis of a thin fluid layer flow between two moving surfaces انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی عددی آزمایش های شکل باله یک مبدل حرارتی سطحی هوا/روغن – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی عددی آزمایش های شکل باله یک مبدل حرارتی سطحی هوا/روغن – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی عددی آزمایش های شکل باله یک مبدل حرارتی سطحی هوا/روغن مسئله مزدوج حرارتی (SACOC) عنوان انگلیسی مقاله Numerical optimization of the fin shape experiments of a heat conjugate problem surface air/oil heat exchanger (SACOC) انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر طراحی مبدل حرارتی بر عملکرد پمپ حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر طراحی مبدل حرارتی بر عملکرد پمپ حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر طراحی مبدل حرارتی بر عملکرد فصلی سیستم های پمپ حرارتی عنوان انگلیسی مقاله Effect of heat exchanger design on seasonal performance of heat pump systems انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدل حرارتی پوسته و لوله – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدل حرارتی پوسته و لوله – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدل حرارتی پوسته و لوله که با نانوسیالات گرافن کار می کند عنوان انگلیسی مقاله Heat transfer analysis of a shell and tube heat exchanger operated with graphene nanofluids انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های شایستگی نانوسیال برای ارزیابی بهره وری گرمایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های شایستگی نانوسیال برای ارزیابی بهره وری گرمایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شاخص های شایستگی نانوسیال برای ارزیابی بهره وری گرمایی یک صفحه مسطح کلکتور خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله Nanofluid figure-of-merits to assess thermal efficiency of a flat plate solar collector انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال حرارت و جرم سطح خراشیده مبدل حرارتی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال حرارت و جرم سطح خراشیده مبدل حرارتی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتقال حرارت و جرم سطح خراشیده مبدل حرارتی استفاده شده در تعلیق انجماد غلیظ عنوان انگلیسی مقاله Heat and mass transfer of scraped surface heat exchanger used for suspension freeze concentration انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش میزان خنک سازی با استفاده از نانوسیالات و نانوسیالات ترکیبی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش میزان خنک سازی با استفاده از نانوسیالات و نانوسیالات ترکیبی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش میزان خنک سازی با استفاده از نانوسیالات و نانوسیالات ترکیبی در خنک سازی ورقه داغ تیتانیومی عنوان انگلیسی مقاله Enhancement of cooling rate using nanofluid and hybrid nanofluid in cooling hot titanium plate انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مکانیک سیالات به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر