دانلود رایگان مقاله ISI آسیب شناسی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سندرم درد میوفاسیال در سالمندان با آرتروز زانو از طریق جنسیت و توزیع سنی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سندرم درد میوفاسیال در سالمندان با آرتروز زانو از طریق جنسیت و توزیع سنی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی های بالینی و سندرم درد میوفاسیال در سالمندان با آرتروز زانو از طریق جنسیت و توزیع سنی: یک مطالعه مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Clinical features and myofascial pain syndrome in older adults with knee osteoarthritis by sex and age distribution: A cross-sectional study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت های بازماندگان سرطان سینه درباره پیشگیری در مقابل كنترل عود سرطان در آينده – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت های بازماندگان سرطان سینه درباره پیشگیری در مقابل كنترل عود سرطان در آينده – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برداشت های بازماندگان سرطان سینه درباره پیشگیری در مقابل كنترل عود سرطان در آينده عنوان انگلیسی مقاله Breast Cancer Survivors’ Perceptions of Prevention versus Control of Future Cancer Recurrence انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمردرد و عوامل مرتبط با آن در بین معلمان مدارس ابتدایی در شهر مکله – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمردرد و عوامل مرتبط با آن در بین معلمان مدارس ابتدایی در شهر مکله – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کمردرد و عوامل مرتبط با آن در بین معلمان مدارس ابتدایی در شهر مکله، شمال اتیوپی: یک مطالعه مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Low Back Pain and Associated Factors among Primary School Teachers in Mekele City, North Ethiopia: A Cross-Sectional Study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های آنتی اکسیدانی و ضد التهابی حفاظت نورونی اسید اورسولیک – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های آنتی اکسیدانی و ضد التهابی حفاظت نورونی اسید اورسولیک – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم های آنتی اکسیدانی و ضد التهابی حفاظت نورونی اسید اورسولیک: پرداختن به آسیب مغزی، ایسکمی مغزی، نقص شناختی، اضطراب و افسردگی عنوان انگلیسی مقاله Antioxidant and Anti-inflammatory Mechanisms of Neuroprotection by Ursolic Acid: Addressing Brain Injury, Cerebral Ischemia, Cognition Deficit, Anxiety, and Depression انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع محلی برای ارائه مواظبت برای بیماران با درد مزمن غیر سرطانی – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع محلی برای ارائه مواظبت برای بیماران با درد مزمن غیر سرطانی – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چشم انداز متخصصان بالینی درد در سه شهر جهانی در مورد موانع محلی برای ارائه مواظبت برای بیماران با درد مزمن غیر سرطانی عنوان انگلیسی مقاله Perspective of Pain Clinicians in Three Global Cities on Local Barriers to Providing Care for Chronic Noncancer Pain Patients انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرطان ریه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرطان ریه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرطان ریه عنوان انگلیسی مقاله Lung Cancer انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) MedLine – Scopus – Master Journals List – JCR نوع مقاله ISI فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاتولوژی تاندون در بیماران مبتلا به هیپوکلسترولمی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاتولوژی تاندون در بیماران مبتلا به هیپوکلسترولمی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاتولوژی تاندون در بیماران مبتلا به هیپوکلسترولمی: اپیدمیولوژی، پاتوژنز و مدیریت عنوان انگلیسی مقاله Tendon pathology in hypercholesterolaemia patients: Epidemiology, pathogenesis and management انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی مجموعه داده های دی‌ ان‌ ای متیلاسیون بزرگ برای شناسایی رانندگان سرطانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی مجموعه داده های دی‌ ان‌ ای متیلاسیون بزرگ برای شناسایی رانندگان سرطانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی مجموعه داده های دی‌ ان‌ ای متیلاسیون بزرگ برای شناسایی رانندگان سرطانی عنوان انگلیسی مقاله Classification of Large DNA Methylation Datasets for Identifying Cancer Drivers انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب شناسی غدد درون ریز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب شناسی غدد درون ریز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آسیب شناسی غدد درون ریز: گذشته، حال و آینده عنوان انگلیسی مقاله Endocrine pathology: past, present and future انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طیف سنجی جرمی در پاتولوژی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طیف سنجی جرمی در پاتولوژی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طیف سنجی جرمی در پاتولوژی – چشم انداز برای گردش کار آینده عنوان انگلیسی مقاله Mass spectrometry in pathology – Vision for a future workflow انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش MRI در تشخیص بهبودی کامل و پاتولوژیکی بیماران سرطانی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش MRI در تشخیص بهبودی کامل و پاتولوژیکی بیماران سرطانی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش تصویرسازی تشدید مغناطیسی (MRI) در تشخیص بهبودی کامل و پاتولوژیکی بیماران مبتلا به سرطان سینه درمان شده با شیمی درمانی نئو ادجوانت: فراتحلیل عنوان انگلیسی مقاله Role of Magnetic Resonance Imaging in Detection of Pathologic Complete Remission in Breast Cancer Patients Treated With Neoadjuvant Chemotherapy: A Meta-analysis انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلودگی الکترودهای الکتروانسفالوگرافی قابل استفاده مجدد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلودگی الکترودهای الکتروانسفالوگرافی قابل استفاده مجدد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Contamination of reusable electroencephalography electrodes: A multicenter study ترجمه عنوان مقاله آلودگی الکترودهای الکتروانسفالوگرافی قابل استفاده مجدد: مطالعه چند […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمرکز بر رفتار سیگار کشیدن نوجوانان – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمرکز بر رفتار سیگار کشیدن نوجوانان – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Household Implementation of Smoke-Free Rules in Homes and Cars: A Focus on Adolescent Smoking Behavior and Secondhand Smoke Exposure ترجمه عنوان مقاله اجرای خانگی قوانین […]

دانلود رایگان مقاله ISI آسیب شناسی به زبان انگلیسی از نشریات معتبر خارجی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انگلیسی رشته آسیب شناسی یا پاتولوژی (Pathology) را مشاهده مینمایید که میتوانید pdf مقالات را به صورت رایگان دانلود نموده و در صورت تمایل جهت ترجمه، سفارش دهید.
 
همچنین میتوانید از صفحات زیر نیز دیدن فرمایید:
جدیدترین مقالات ترجمه شده آسیب شناسی
جدیدترین مقالات انگلیسی پزشکی
جستجوی مقالات ترجمه شده رشته پزشکی
مقالات ترجمه شده رایگان پزشکی
درخواست مقاله انگلیسی جدید در تلگرام
 
لیست مقالات انگلیسی آسیب شناسی :