دانلود رایگان مقاله ISI هوش مصنوعی به زبان انگلیسی - صفحه 49 از 51 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های پردازش تصویر برای تقسیم بندی گیاهان اراضی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های پردازش تصویر برای تقسیم بندی گیاهان اراضی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A survey of image processing techniques for plant extraction and segmentation in the field ترجمه عنوان مقاله بررسی تکنیک های پردازش تصویر برای استخراج و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش تصویر در تحقیقات رسانه متخلخل – الزویر ۲۰۰۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش تصویر در تحقیقات رسانه متخلخل – الزویر ۲۰۰۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۰۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Imaging and image processing in porous media research ترجمه عنوان مقاله تصویربرداری و پردازش تصویر در تحقیقات رسانه متخلخل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش تصویر دیجیتال از تصاویر کانفوکال – الزویر ۱۹۸۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش تصویر دیجیتال از تصاویر کانفوکال – الزویر ۱۹۸۳

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۱۹۸۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Digital image processing of confocal images ترجمه عنوان مقاله پردازش تصویر دیجیتال از تصاویر کانفوکال فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص هویت و رمزگذاری تصویر دیجیتال – IEEE 2015

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص هویت و رمزگذاری تصویر دیجیتال – IEEE 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۵  تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Digital Image Authentication and Encryption using Digital Signature ترجمه عنوان مقاله تشخیص هویت و رمزگذاری تصویر دیجیتال با استفاده از امضای دیجیتالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت کاربر برای یادگیری الکترونیکی توسط گوشی هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت کاربر برای یادگیری الکترونیکی توسط گوشی هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله User Satisfaction Model for e-Learning Using Smartphone ترجمه عنوان مقاله رضایت کاربر برای یادگیری الکترونیکی توسط گوشی هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین و روش داده کاوی در تحقیقات دیابت – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین و روش داده کاوی در تحقیقات دیابت – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research ترجمه عنوان مقاله یادگیری ماشین و روش داده کاوی در تحقیقات دیابت فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی چندین شبکه عصبی نمونه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی چندین شبکه عصبی نمونه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Revisiting multiple instance neural networks ترجمه عنوان مقاله بازبینی چندین شبکه عصبی نمونه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه مدولار شبکه های عصبی لایه بندی شده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه مدولار شبکه های عصبی لایه بندی شده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modular representation of layered neural networks ترجمه عنوان مقاله ارائه مدولار شبکه های عصبی لایه بندی شده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی احتمالاتی وزن دار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی احتمالاتی وزن دار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Weighted probabilistic neural network ترجمه عنوان مقاله شبکه عصبی احتمالاتی وزن دار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعبیه متریک تمایزی نمایی در یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعبیه متریک تمایزی نمایی در یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exponential Discriminative Metric Embedding in Deep Learning ترجمه عنوان مقاله تعبیه متریک تمایزی نمایی در یادگیری عمیق فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تولید هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تولید هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق برای تولید هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تشخیص فعالیت بر اساس حسگر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تشخیص فعالیت بر اساس حسگر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep Learning for Sensor-based Activity Recognition: A Survey ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق برای تشخیص فعالیت بر اساس حسگر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های عصبی مصنوعی کاربردی در بهینه سازی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های عصبی مصنوعی کاربردی در بهینه سازی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Artificial neural networks used in optimization problems ترجمه عنوان مقاله شبکه های عصبی مصنوعی کاربردی در بهینه سازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته هوش مصنوعی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر