دانلود رایگان مقاله ISI هوش مصنوعی به زبان انگلیسی - صفحه 50 از 51 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی عمیق برای طبقه بندی بافت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی عمیق برای طبقه بندی بافت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep neural networks for texture classification—A theoretical analysis ترجمه عنوان مقاله شبکه عصبی عمیق برای طبقه بندی بافت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشف الگوی ساختاری فازی برای تحلیل گراف (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشف الگوی ساختاری فازی برای تحلیل گراف (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Discovering Fuzzy Structural Patterns for Graph Analytics ترجمه عنوان مقاله کشف الگوی ساختاری فازی برای تحلیل گراف فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق کانولوشن برای محتوا بر اساس بازیابی تصویر (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق کانولوشن برای محتوا بر اساس بازیابی تصویر (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep convolutional learning for Content Based Image Retrieval ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق کانولوشن برای محتوا بر اساس بازیابی تصویر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات گفتاری بر اساس انتخاب ویژگی و ماشین یادگیری درخت تصمیم (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات گفتاری بر اساس انتخاب ویژگی و ماشین یادگیری درخت تصمیم (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Speech emotion recognition based on feature selection and extreme learning machine decision tree ترجمه عنوان مقاله تشخیص احساسات گفتاری بر اساس انتخاب ویژگی و ماشین […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار تشخیص الگوی متوالی فازی و کاربرد آن در تشخیص گفتار و دست خط (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار تشخیص الگوی متوالی فازی و کاربرد آن در تشخیص گفتار و دست خط (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of a novel fuzzy sequential pattern recognition tool (fuzzy elastic matching machine) and its applications in speech and handwriting recognition ترجمه عنوان مقاله ارزیابی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک قانون غربالگری امن برای ماشین بردار پشتیبانی لاپلاس (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک قانون غربالگری امن برای ماشین بردار پشتیبانی لاپلاس (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A safe screening rule for Laplacian support vector machine ترجمه عنوان مقاله یک قانون غربالگری امن برای ماشین بردار پشتیبانی لاپلاس فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال مقیاس پذیر ماشین بردار پشتیبانی با احتمالات گروهی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال مقیاس پذیر ماشین بردار پشتیبانی با احتمالات گروهی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Scalable transfer support vector machine with group probabilities ترجمه عنوان مقاله انتقال مقیاس پذیر ماشین بردار پشتیبانی با احتمالات گروهی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی بر ECG برای اینترنت چیزها (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی بر ECG برای اینترنت چیزها (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of attacker characterization in ECG-based continuous authentication mechanisms for Internet of Things ترجمه عنوان مقاله تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Development of a decision support system based on neural networks and a genetic algorithm ترجمه عنوان مقاله  توسعه سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری بر اساس شبکه های عصبی و یک الگوریتم ژنتیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص حرکت انسان با ترکیب حس گر عمقی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص حرکت انسان با ترکیب حس گر عمقی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A Real-Time Human Action Recognition System Using Depth and Inertial Sensor Fusion ترجمه عنوان مقاله  سیستم تشخیص همزمان حرکت انسان با استفاده از ترکیب حس گر عمقی و اینرسی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  کامپیوتر و مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه روش فراگیری ماشین برای کشف فلج چند گانه مبتنی بر آنتروپی موجک ایستا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه روش فراگیری ماشین برای کشف فلج چند گانه مبتنی بر آنتروپی موجک ایستا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Comparison of machine learning methods for stationary wavelet entropy-based multiple sclerosis detection: decision tree, k-nearest neighbors, and support vector machine ترجمه عنوان مقاله  مقایسه روش های فراگیری ماشین برای کشف فلج چند گانه مبتنی بر آنتروپی موجک ایستا: درخت تصمیم گیری، نزدیک ترین همسایه و ماشین بردار پشتیبانی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ویژگی ماشین بردار پشتیبان در تشخیص کاراکتر دست خط مالایایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ویژگی ماشین بردار پشتیبان در تشخیص کاراکتر دست خط مالایایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  SVM Based Feature Set Analysis in Dynamic Malayalam Handwritten Character Recognition ترجمه عنوان مقاله  تجزیه و تحلیل مجموعه ویژگی مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان در تشخیص کاراکتر دست خط مالایایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  کامپیوتر گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص دستخط عربی بر اساس کلمه با طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص دستخط عربی بر اساس کلمه با طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Word-Based Arabic Handwritten Recognition Using SVM Classifier with a Reject Option ترجمه عنوان مقاله  تشخیص دستخط عربی مبتنی برکلمه با استفاده از طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان با گزینه نپذیرفتن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  کامپیوتر گرایش […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته هوش مصنوعی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر