مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بحران در روابط عمومی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Crisis Management Between Public Relations and the Holonic Multi-Agent Approach ترجمه عنوان مقاله مدیریت بحران در روابط عمومی و رویکرد چند عاملی هولونیک فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social Media in Crisis Management: An Evaluation and Analysis of Crisis Informatics Research ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران: ارزیابی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نتیجه رسانه های جمعی در احساسات سرمایه گذار – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impacts of the Mass Media Effect on Investor Sentiment ترجمه عنوان مقاله اثرات نتیجه رسانه های جمعی در احساسات سرمایه گذار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست در کسب و کار و رسانه های جمعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business failure and mass media: An analysis of media exposure in the context of delisting event ترجمه عنوان مقاله شکست در کسب و کار و رسانه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جانبداری رسانه های جمعی و اجتماعی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Collective mass media bias, social media, and non-partisans ترجمه عنوان مقاله جانبداری رسانه های جمعی انبوه، رسانه های اجتماعی و غیر متعصب ها فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات رسانه های جمعی بر فعالیت های تجاری – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mass media effects on trading activities: television broadcasting evidence from Japan ترجمه عنوان مقاله اثرات رسانه های جمعی بر فعالیت های تجاری: مدارک پخش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های جمعی و نسبت دادن اشتباه برای جهانی سازی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mass media and the attribution of blame for globalization ترجمه عنوان مقاله رسانه های جمعی و نسبت دادن اشتباه برای جهانی سازی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رسانه های جمعی بر جذب واکسن – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mass media effect on vaccines uptake during silent polio outbreak ترجمه عنوان مقاله تاثیر رسانه های جمعی بر جذب واکسن در طی شیوع بیماری فلج اطفال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت در تحقیقات رسانه های اجتماعی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Advances in Social Media Research: Past, Present and Future ترجمه عنوان مقاله پیشرفت در تحقیقات رسانه های اجتماعی: گذشته، حال و آینده فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی و زمینه های مشارکت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Public relations and zones of engagement: Employees’ lived experiences and the fundamental nature of employee engagement ترجمه عنوان مقاله روابط عمومی و زمینه های مشارکت: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چند نفر مرا لایک کردند؟ ارتباط رسانه های اجتماعی و اعتماد به نفس – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How many likes did I get?: Purpose moderates links between positive social media feedback and self-esteem ترجمه عنوان مقاله چند نفر من را لایک کردند؟ […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد WIRED: اثر تکنولوژی در استرس (کورتیزول) و التهاب – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله WIRED: The impact of media and technology use on stress (cortisol) and inflammation (interleukin IL-6) in fast paced families ترجمه عنوان مقاله WIRED: تأثیر استفاده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خاص شریک در شبکه های اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Partner-specific behavior in social networks: Coordination among actors with heterogeneous preferences ترجمه عنوان مقاله رفتار خاص شریک در شبکه های اجتماعی: هماهنگی بازیگران با اولویت […]

مشاهده و دانلود رایگان