مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی گردش کار در محاسبات ابری – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards workflow scheduling in cloud computing: A comprehensive analysis ترجمه عنوان مقاله برنامه ریزی گردش کار در محاسبات ابری: تحلیل جامع فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محيط منطق غالب: بازاريابی پايدار – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environment Dominant Logic: Concerning for Achieving the Sustainability Marketing ترجمه عنوان مقاله محيط منطق غالب: دستيابی به بازاريابی پايدار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیابت و استرس اکسیداتیو – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Diabetes mellitus and oxidative stress––A concise review ترجمه عنوان مقاله دیابت و استرس اکسیداتیو – یک بررسی مختصر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستم تشخیص نفوذ نسبت به یک منبع IoT پایان به پایان – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Survey of Intrusion Detection Systems towards an End to End Secure Internet of Things ترجمه عنوان مقاله بررسی سیستم تشخیص نفوذ نسبت به یک منبع IoT […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پاسخ و تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیا – 2016 IEEE

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله InDReS: An Intrusion Detection and Response System for Internet of Things with 6Lo WP AN ترجمه عنوان مقاله InDReS: سیستم پاسخ و تشخیص نفوذ برای اینترنت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تهدید شبکه IoT توسط سیستم تشخیص نفوذ – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Threat analysis of IoT networks Using Artificial Neural Network Intrusion Detection System ترجمه عنوان مقاله آنالیز تهدید شبکه IoT توسط سیستم تشخیص نفوذ شبکه عصبی مصنوعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیا – 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله Intrusion Detection System for Internet of Things ترجمه عنوان مقاله سیستم تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط اینترنت و شبکه های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه امن IoT براساس مجوزهای محلی – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Secure Network Architecture for the Internet of Things Based on Local Authorization Entities ترجمه عنوان مقاله معماری شبکه امن IoT براساس وجود مجوزهای محلی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت شبکه از طریق شبکه نرم‌افزاری تعریف شده – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing Network Security through Software Defined Networking – SDN ترجمه عنوان مقاله امنیت شبکه از طریق شبکه نرم‌افزاری تعریف شده (SDN) فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلینگ معادلات ساختاری فرد موفق در بازاریابی شبکه ای – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Structural equation modeling of a potentially successful person in network marketing ترجمه عنوان مقاله مدلینگ معادلات ساختاری فرد موفق در بازاریابی شبکه ای فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین منابع برای خدمات اینترنت اشیا در مه – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Resource Provisioning for IoT Services in the Fog ترجمه عنوان مقاله تامین منابع برای خدمات اینترنت اشیا در مه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت منابع انسانی شرکت های چند ملیتی – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multinational companies’ human resource management practices’ and their organizational culture impact on employees’ loyalty: Case of Japanese multinational company in Morocco ترجمه عنوان مقاله شیوه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در افزایش راندمان کاربردی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enterprise resource planning (ERP) in improving operational efficiency: Case study ترجمه عنوان مقاله مطالعه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در افزایش راندمان کاربردی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان