مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهمان نوازی هوشمند (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart hospitality—Interconnectivity and interoperability towards an ecosystem ترجمه عنوان مقاله مهمان نوازی هوشمند: پیوند و همکاری متقابل در جهت یک اکوسیستم فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پژوهش مهمان نوازی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hospitality research: legacies and futures ترجمه عنوان مقاله پژوهش مهمان نوازی: یادبودها و آینده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط  مدیریت و گردشگری و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پژوهش کنشی و نسل هزاره (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Action research and millennials: Improving pedagogical approaches to encourage critical thinking ترجمه عنوان مقاله پژوهش کنشی و نسل هزاره: رویکردهای آموزشی برای تشویق تفکر نقادانه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری تفکر نقادانه دانشجویان مامایی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Measuring critical thinking in pre-registration midwifery students: A multimethod approach ترجمه عنوان مقاله اندازه گیری تفکر نقادانه دانشجویان مامایی: رهیافتی چند روشه فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رهیافت استدلالی مبتنی بر مورد برای تخمین هزینه (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A case-based reasoning approach to cost estimation of new product development ترجمه عنوان مقاله یک رهیافت استدلالی مبتنی بر مورد برای تخمین هزینه ایجاد محصول […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فرایند تصمیم گیری مارکوف (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Markov decision process model for equitable distribution of supplies under uncertainty ترجمه عنوان مقاله مدل فرایند تصمیم گیری مارکوف به منظور پخش منصفانه منابع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت کارشناسان هسته ای از تصمیم گیری برای محافظت از جمعیت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analyzing nuclear expertise support to population protection decision making process during nuclear emergencies ترجمه عنوان مقاله بررسی حمایت کارشناسان هسته ای از فرایند تصمیم گیری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی فرایند تصمیم گیری برای حرکت مستقیم (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling of decision-making process for moving straight using inverse Bayesian inference ترجمه عنوان مقاله مدل سازی فرایند تصمیم گیری برای حرکت مستقیم با استفاده از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چرخه تجاری بازار غیر رسمی در کشورهای نوظهور (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  48 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business Cycles, Informal Economy, and Interest Rates in Emerging Countries ترجمه عنوان مقاله چرخه تجاری بازار غیر رسمی و نرخ های در کشورهای نوظهور فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوی مرکز- پیرامون چرخه تجاری اروپا (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  55 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The core–periphery pattern of European business cycles: A fuzzy clustering approach ترجمه عنوان مقاله الگوی مرکز- پیرامون چرخه تجاری اروپا: یک رهیافت خوشه ای فازی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت و همکاری در بین زنجیره های تامین (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competition and cooperation between supply chains in multiobjective petroleum green supply chain: A game theoretic approach ترجمه عنوان مقاله رقابت و همکاری در بین زنجیره […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح دخالتی دولت در رقابت بین زنجیره های تامین (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  43 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Direct and indirect intervention schemas of government in the competition between green and non-green supply chains ترجمه عنوان مقاله طرح های دخالتی مستقیم و غیر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بازی زنجیره تامین سبز (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Green supply chain game model and analysis under revenue-sharing contract ترجمه عنوان مقاله مدل بازی زنجیره تامین سبز و تحلیل تحت قرارداد اشتراک درآمد فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان