دانلود رایگان مقاله ISI جغرافیا به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 3 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چرخه عمر انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چرخه عمر انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی چرخه عمر انتشار گازهای گلخانه ای در وزارت دفاع نروژ برای کاهش تغییرات آب و هوایی عنوان انگلیسی مقاله Assessing life cycle greenhouse gas emissions in the Norwegian defence sector for climate change mitigation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر آب و هوایی و خطرات هواشناسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر آب و هوایی و خطرات هواشناسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر سازگاری درک شده تولیدکنندگان گیلاس با تغییر آب و هوایی و خطرات هواشناسی در شمال غربی چین عنوان انگلیسی مقاله Cherry growers’ perceived adaption efficacy to climate change and meteorological hazards in northwest China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی وضعیت فعلی مدلسازی سیل برای مدیریت ریسک سیل شهری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی وضعیت فعلی مدلسازی سیل برای مدیریت ریسک سیل شهری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی وضعیت فعلی مدلسازی سیل برای مدیریت ریسک سیل شهری در کشورهای در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله A review of the current status of flood modelling for urban flood risk management in the developing countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز شهر زیست پذیر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز شهر زیست پذیر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چشم انداز شهر زیست پذیر: ارزیابی کاربری اراضی استخراج شده توسط GIS و سنجش از دور برای زیست پذیری شهری در Changchun Proper، چین عنوان انگلیسی مقاله The livable urban landscape: GIS and remote sensing extracted land use assessment for urban livability in Changchun Proper, China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام پایداری زیست محیطی و عدالت اجتماعی در توسعه مسکن سازی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام پایداری زیست محیطی و عدالت اجتماعی در توسعه مسکن سازی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادغام پایداری زیست محیطی و عدالت اجتماعی در توسعه مسکن سازی: دو سناریوی مقایسه ای عنوان انگلیسی مقاله Integrating environmental sustainability and social justice in housing development: two contrasting scenarios انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برهم زنی سیل، جبران و شکاف میانی ناشی از سیل- الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برهم زنی سیل، جبران و شکاف میانی ناشی از سیل- الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برهم زنی سیل، جبران و شکاف میانی ناشی از سیل در یک بستر شنی بزرگ رودخانه عنوان انگلیسی مقاله Flood disturbance, recovery, and inter-flood incision on a large sandbed river انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت شهری داده محور – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت شهری داده محور – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت شهری داده محور: نقشه برداری از منظره عنوان انگلیسی مقاله Data-driven urban management: Mapping the landscape انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کیفیت آب با سیستم اطلاعات جغرافیایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کیفیت آب با سیستم اطلاعات جغرافیایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی کیفیت آب کانال Jhelum پایین در پاکستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) عنوان انگلیسی مقاله Water quality assessment of lower Jhelum canal in Pakistan by using geographic information system (GIS) انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شرایط هواشناسی بر غلظت PM2.5 – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شرایط هواشناسی بر غلظت PM2.5 – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر شرایط هواشناسی بر غلظت PM2.5 در سراسر چین: مروری بر روش شناسی و مکانیسم عنوان انگلیسی مقاله Influence of meteorological conditions on PM2.5 concentrations across China: A review of methodology and mechanism انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در نظر گرفتن حالت های اکولوژیکی آب در توسعه مدل کمی آب و هوایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در نظر گرفتن حالت های اکولوژیکی آب در توسعه مدل کمی آب و هوایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در نظر گرفتن حالت های اکولوژیکی آب در توسعه مدل کمی آب و هوایی ساختمان های سبز شهری با استفاده از ارزش گذاری پولی عنوان انگلیسی مقاله Considering water ecological aspects in developing a quantitative climatic model of urban green building using monetary valuations انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه برداری خطر سیل برای ظرفیت بازیابی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه برداری خطر سیل برای ظرفیت بازیابی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقشه برداری خطر سیل برای ظرفیت بازیابی اجتماعی و اقتصادی از طریق شاخص چند معیاری عنوان انگلیسی مقاله Mapping The Flood Risk to Socioeconomic Recovery Capacity through a Multicriteria Index انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش رابطه میان مدیریت ریسک سیل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش رابطه میان مدیریت ریسک سیل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاوش رابطه بین مدیریت ریسک سیل و برگشت سیل عنوان انگلیسی مقاله Exploring the relation between flood risk management and flood resilience انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد برای توصیف دینامیکی خشکسالی از جنبه مکانی-زمانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد برای توصیف دینامیکی خشکسالی از جنبه مکانی-زمانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد برای توصیف دینامیکی خشکسالی از جنبه مکانی-زمانی عنوان انگلیسی مقاله An approach to characterise spatio-temporal drought dynamics انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقالات انگلیسی رایگان جغرافیا – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته جغرافیا (به انگلیسی Geography) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های جغرافیا با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره جغرافیا از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده جغرافیا (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه جغرافیا به ترتیب سال انتشار: