دانلود رایگان مقاله ISI فارماکولوژی یا داروشناسی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حامل های خارج سلولی و مقاومت به داروهای ضد سرطان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حامل های خارج سلولی و مقاومت به داروهای ضد سرطان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حامل های خارج سلولی و مقاومت به داروهای ضد سرطان عنوان انگلیسی مقاله Extracellular vesicles and anti-cancer drug resistance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبارزه مقاومت دارویی كيناز با فعال كننده كاسپاز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبارزه مقاومت دارویی كيناز با فعال كننده كاسپاز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبارزه مقاومت دارویی كيناز با فعال كننده كاسپاز عنوان انگلیسی مقاله Fighting Kinase Drug Resistance with Caspase Activators انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Mini review مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علیت واکنش های نامطلوب دارو با استفاده از شبکه بیزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علیت واکنش های نامطلوب دارو با استفاده از شبکه بیزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی علیت از گزارش های مربوط به واکنش های نامطلوب دارو با استفاده از یک شبکه متخصص بیزی عنوان انگلیسی مقاله Causality assessment of adverse drug reaction reports using an expert-defined Bayesian network انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگنالینگ آنژیوژنیک و مقاومت دارویی تومور – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگنالینگ آنژیوژنیک و مقاومت دارویی تومور – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیگنالینگ آنژیوژنیک و مقاومت دارویی تومور عنوان انگلیسی مقاله Redundant angiogenic signaling and tumor drug resistance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دوگانگی ژنتیکی / غیر ژنتیکی مقاومت دارویی در سرطان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دوگانگی ژنتیکی / غیر ژنتیکی مقاومت دارویی در سرطان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دوگانگی ژنتیکی / غیر ژنتیکی مقاومت دارویی در سرطان عنوان انگلیسی مقاله The Genetic/Non-genetic Duality of Drug ‘Resistance’ in Cancer انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی ۳ تزریق هفتگی در مقایسه با ۵ تزریق هفتگی هیالورونات سدیم داخل مفصلی- PMR 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی ۳ تزریق هفتگی در مقایسه با ۵ تزریق هفتگی هیالورونات سدیم داخل مفصلی- PMR 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثربخشی ۳ تزریق هفتگی در مقایسه با ۵ تزریق هفتگی هیالورونات سدیم داخل مفصلی در کاهش درد آرتروز زانو یا ۳ تزریق هفتگی سایر محصولات هیالورونان: بررسی منظم و فراتحلیل عنوان انگلیسی مقاله Effectiveness of 3 Weekly Injections Compared With 5 Weekly Injections of Intra-Articular Sodium Hyaluronate on Pain […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فلز واسطه ذوب شده TiO2 با واسط تخریب فوتوکاتالیستی داروی ضد التهاب – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فلز واسطه ذوب شده TiO2 با واسط تخریب فوتوکاتالیستی داروی ضد التهاب – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فلز واسطه دوپ شده TiO2 با واسط تخریب فوتوکاتالیستی داروی ضد التهاب تحت تشعشعات خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله Transition metal doped TiO2 mediated photocatalytic degradation of anti-inflammatory drug under solar irradiations انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سرورِ وب برای پیش بینی و تجزیه و تحلیل مبتنی بر داروشناسی شبکه – oup 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سرورِ وب برای پیش بینی و تجزیه و تحلیل مبتنی بر داروشناسی شبکه – oup 2016

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های بارانداز: یک سرورِ وب برای پیش بینی و تجزیه و تحلیل مبتنی بر داروشناسی شبکه عنوان انگلیسی مقاله systemsDock: a web server for network pharmacology-based prediction and analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه oup […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور – Sciencemag 2015

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور – Sciencemag 2015

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور عنوان انگلیسی مقاله Synthesis of borophenes: Anisotropic, two-dimensional boron polymorphs انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه Sciencemag نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهندسی متابولیسم کارخانه های آنتی بیوتیک – CellPress 2015

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهندسی متابولیسم کارخانه های آنتی بیوتیک – CellPress 2015

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهندسی متابولیسم کارخانه های آنتی بیوتیک: ابزار جدید برای تولید آنتی بیوتیک در آکتیینومیستها عنوان انگلیسی مقاله Metabolic engineering of antibiotic factories: new tools for antibiotic production in actinomycetes انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه CellPress […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروکپسوله کردن باکتری – الزویر ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروکپسوله کردن باکتری – الزویر ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله میکروکپسوله کردن باکتری: مروری بر فناوری های مختلف و تاثیر آنها بر اثرات پروبیوتیکی عنوان انگلیسی مقاله Microencapsulation of bacteria: A review of different technologies and their impact on the probiotic effects انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانولوله های کربنی در درمان سرطان و دارو رسانی – هینداوی ۲۰۱۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانولوله های کربنی در درمان سرطان و دارو رسانی – هینداوی ۲۰۱۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نانولوله های کربنی در درمان سرطان و دارو رسانی عنوان انگلیسی مقاله Carbon Nanotubes in Cancer Therapy and Drug Delivery انتشار مقاله سال ۲۰۱۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان- MedicinaOral 2011

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان- MedicinaOral 2011

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان عنوان انگلیسی مقاله The use of hydrogels in bone-tissue engineering انتشار  مقاله سال ۲۰۱۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MedicinaOral نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review article) مقاله بیس این مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته فارماکولوژی یا داروشناسی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر