مقالات Q1 علوم ارتباطات اجتماعی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوانا بودن معلومات واکسن کرونا برای مردم – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوانا بودن معلومات واکسن کرونا برای مردم – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خوانایی اطلاعات واکسن کووید-۱۹ برای عموم مردم عنوان انگلیسی مقاله Readability of COVID-19 vaccine information for the general public انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تردید در واکسن کووید-۱۹ – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تردید در واکسن کووید-۱۹ – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تردید در واکسن کووید-۱۹: تاثیرات ادغام افکار آنلاین مستقیم و غیر مستقیم بر واکنش روانی در کمپین های سلامتی عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 vaccine hesitancy: The effects of combining direct and indirect online opinion cues on psychological reactance to health campaigns انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات ارتباطات داخلی در روابط عمومی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات ارتباطات داخلی در روابط عمومی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وضعیت تحقیقات ارتباطات داخلی در روابط عمومی: تجزیه و تحلیل مقالات منتشر شده در نه مجله علمی از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۹ عنوان انگلیسی مقاله Status of internal communication research in public relations: An analysis of published articles in nine scholarly journals from 1970 to 2019 انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آرمان شهر در پویایی فرهنگی- الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آرمان شهر در پویایی فرهنگی- الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آرمان شهر و ایدئولوژی در پویایی فرهنگی عنوان انگلیسی مقاله Utopia and ideology in cultural dynamics انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داستان دو آرمان شهر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داستان دو آرمان شهر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داستان دو آرمان شهر: کار کردن در دنیای پس از رشد عنوان انگلیسی مقاله A tale of two utopias: Work in a post-growth world انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی سیاسی شهروندان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی سیاسی شهروندان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روابط عمومی سیاسی شهروندان: باز کردن گزینه ها و استراتژی های مبرم و عمدی برای ایجاد اعتماد و روابط بین گروه های درگیر عنوان انگلیسی مقاله Citizens’ political public relations: Unpacking choices, and emergent and deliberate strategies in building trust and relations among groups in conflict انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه هنجاری در رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه هنجاری در رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سمت یک نظریه هنجاری در رسانه های اجتماعی برای روابط عمومی عنوان انگلیسی مقاله Toward a normative social media theory for public relations انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد روابط عمومی مثبت در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد روابط عمومی مثبت در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد روابط عمومی مثبت در چین: ادغام در ابعاد روابط عمومی، نظریه گفتگو در روابط عمومی و تفکر فلسفی چینی از یین و یانگ عنوان انگلیسی مقاله Constructing positive public relations in China: Integrating public relations dimensions, dialogic theory of public relations and the Chinese philosophical thinking of Yin […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روزهای آغازین روابط عمومی در انگلیس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روزهای آغازین روابط عمومی در انگلیس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روزهای آغازین روابط عمومی در مالایای انگلیس: پیروزی در قلب و ذهن امپراتوری عنوان انگلیسی مقاله The early days of public relations in British Malaya: Winning the hearts and minds of the Empire انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش ایجاد روابط عمومی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش ایجاد روابط عمومی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گسترش ایجاد روابط عمومی از طریق تئوری ادب عنوان انگلیسی مقاله Extending public relationship-building through the theory of politeness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری روابط عمومی برای جهان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری روابط عمومی برای جهان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب قابلیت جهانی: بازنگری روابط عمومی برای جهانی در حال تغییر عنوان انگلیسی مقاله A global capability framework: Reframing public relations for a changing world انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت روابط از طریق رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت روابط از طریق رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت روابط از طریق تأثیر گذاران در رسانه های اجتماعی: تأثیر آگاهی پیروان از تأیید پرداختی عنوان انگلیسی مقاله Relationship management through social media influencers: Effects of followers’ awareness of paid endorsement انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات بحرانی در بستر داخلی یک سازمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات بحرانی در بستر داخلی یک سازمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی ارتباطات بحرانی در بستر داخلی یک سازمان: بررسی اثرات تعدیل شده و میانجی روابط کارمندان و سازمان بر نتایج بحران عنوان انگلیسی مقاله Exploring crisis communication in the internal context of an organization: Examining moderated and mediated effects of employee-organization relationships on crisis outcomes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات Q1 علوم ارتباطات اجتماعی به زبان انگلیسی از مجلات ISI