دانلود رایگان مقالات پژوهشی علوم و فنون هوایی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش اثر اینترنت نسل پنجم بر سفرهای هوایی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش اثر اینترنت نسل پنجم بر سفرهای هوایی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تأثیر بالقوه ۵G بر سفرهای هوایی در ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله An examination of the potential impact of 5G on air travel in the U.S. انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های اسپری سوخت های هوایی استاندارد و جایگزین در شرایط فشار بالای محیط – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های اسپری سوخت های هوایی استاندارد و جایگزین در شرایط فشار بالای محیط – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی های اسپری سوخت های هوایی استاندارد و جایگزین در شرایط فشار بالای محیط عنوان انگلیسی مقاله Spray characteristics of standard and alternative aviation fuels at high ambient pressure conditions انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزارهای EURONEAR برای داده کاوی تصاویر نجومی جهان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزارهای EURONEAR برای داده کاوی تصاویر نجومی جهان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کلان آرشیو و ابزارهای EURONEAR برای داده کاوی تصاویر نجومی جهان عنوان انگلیسی مقاله Mega-Archive and the EURONEAR tools for data mining world astronomical images انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن اسلات حلقوی قطبی دایره ای شکل بسیار سبک – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن اسلات حلقوی قطبی دایره ای شکل بسیار سبک – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک آنتن اسلات حلقوی قطبی دایره ای شکل بسیار سبک پیشرفته با پروفایل کم برای کاربردهای هواپیمایی و هوابردی عنوان انگلیسی مقاله A Low Profile High Gain Ultra Lightweight Circularly Polarized Annular Ring Slot Antenna for Airborne and Airship Applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی عملکرد مونتاژ درایو پوشش دریچه – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی عملکرد مونتاژ درایو پوشش دریچه – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی عملکرد مونتاژ درایو پوشش دریچه در محیط فضایی عنوان انگلیسی مقاله Performance Prediction of Hatch Cover Drive Assembly in Space Environment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخراج ویژگی سیگنال ساطع کننده رادار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخراج ویژگی سیگنال ساطع کننده رادار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد روش استخراج ویژگی سیگنال ساطع کننده رادار بر اساس آنتروپی فازی عنوان انگلیسی مقاله Research on Radar Emitter Signal Feature Extraction Method Based on Fuzzy Entropy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگنال ساطع کننده رادار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگنال ساطع کننده رادار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل ساختار مدل شناسایی و مرتب سازی سیگنال ساطع کننده رادار عنوان انگلیسی مقاله Analysis of Radar Emitter Signal Sorting and Recognition Model Structure انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرتب سازی سیگنال رادار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرتب سازی سیگنال رادار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشینه و اهمیت تحقیقات مرتب سازی سیگنال رادار در جنگ مدرن عنوان انگلیسی مقاله The Background and Significance of Radar Signal Sorting Research in Modern Warfare انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی داخل پالسی سیگنال ساطع کننده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی داخل پالسی سیگنال ساطع کننده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استخراج ویژگی داخل پالسی سیگنال ساطع کننده رادار بر اساس تجزیه و تحلیل حالت تجربی عنوان انگلیسی مقاله Radar Emitter Signal Intra-Pulse Feature Extraction Based on Empirical Mode Decomposition انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش انتخاب ویژگی / کاهش صفت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش انتخاب ویژگی / کاهش صفت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد روش انتخاب ویژگی/ کاهش صفت بر اساس نظریه مجموعه راف عنوان انگلیسی مقاله Research on Feature Selection/Attribute Reduction Method Based on Rough Set Theory انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگنال ساطع کننده رادار ناشناخته – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگنال ساطع کننده رادار ناشناخته – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد یک ساختار مدل جدید برای مرتب سازی سیگنال ساطع کننده رادار ناشناخته عنوان انگلیسی مقاله Research on a New Model Structure for Unknown Radar Emitter Signal Sorting انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه و به کارگیری نوعی ابزار شناسایی خطای انسانی – الزویر ۲۰۰۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه و به کارگیری نوعی ابزار شناسایی خطای انسانی – الزویر ۲۰۰۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه و به کارگیری نوعی ابزار شناسایی خطای انسانی به منظور کنترل ترافیک هوایی عنوان انگلیسی مقاله Development and application of a human error identification tool for air traffic control انتشار مقاله سال ۲۰۰۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعامل سهامداران و عوامل هوانوردی در توقف مسیر هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعامل سهامداران و عوامل هوانوردی در توقف مسیر هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Air route suspension: The role of stakeholder engagement and aviation and non-aviation factors ترجمه عنوان مقاله  توقف مسیر هوایی: نقش تعامل سهامداران و عوامل هوانوردی و غیرنوردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی علوم و فنون هوایی (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI