دانلود رایگان مقالات بیس کارآفرینی - صفحه 2 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه اجتماعی و نگرش کارآفرینانه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه اجتماعی و نگرش کارآفرینانه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر سرمایه اجتماعی و جهت گیری نگرش کارآفرینانه بر اهداف کارآفرینی: نقش میانجی سرمایه روانشناختی عنوان انگلیسی مقاله The influence of social capital and entrepreneurial attitude orientation on entrepreneurial intentions: the mediating role of psychological capital انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرمول بندی و پیاده سازی سیاست شرکت های کوچک و متوسط (SME) در آفریقا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرمول بندی و پیاده سازی سیاست شرکت های کوچک و متوسط (SME) در آفریقا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرمول بندی و پیاده سازی سیاست شرکت های کوچک و متوسط (SME) در آفریقا: رونمایی از پیش بینی ها به عنوان فرصتی برای مسیر تحقیق عنوان انگلیسی مقاله SME policy formulation and implementation in Africa: Unpacking assumptions as opportunity for research direction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینانه SME های خانوادگی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینانه SME های خانوادگی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بین المللی سازی و جهت گیری کارآفرینانه SME های خانوادگی: تأثیر شخصیت خانوادگی عنوان انگلیسی مقاله Internationalization and entrepreneurial orientation of family SMEs: The influence of the family character انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا عنوان انگلیسی مقاله Determinants of new products innovation in Ghanaian SMEs sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایش کارآفرینانه و عملکرد بین المللی Sage 2019 – SME

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایش کارآفرینانه و عملکرد بین المللی Sage 2019 – SME

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گرایش کارآفرینانه و عملکرد بین المللی SME: نقش میانجی قابلیت شبکه و یادگیری تجربی عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial orientation and SME international performance: The mediating role of networking capability and experiential learning انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جای گیری در وطن و کارآفرینی بازگشتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جای گیری در وطن و کارآفرینی بازگشتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فراموش شده یا نه؟ جای گیری در وطن و کارآفرینی بازگشتی عنوان انگلیسی مقاله Forgotten or not? Home country embeddedness and returnee entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش استقلال روانشناختی، صلاحیت و احساس تعلق – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش استقلال روانشناختی، صلاحیت و احساس تعلق – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی و بهزیستی: نقش استقلال روانشناختی، صلاحیت و احساس تعلق عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurship and well-being: The role of psychological autonomy, competence, and relatedness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری های یادگیری و پویایی یادگیری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری های یادگیری و پویایی یادگیری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جهت گیری های یادگیری و پویایی یادگیری: درک رویکردهای ناهمگون و موفقیت نسبی در کارآفرینی نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Learning orientations and learning dynamics: Understanding heterogeneous approaches and comparative success in nascent entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرکت های نوظهور جهانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرکت های نوظهور جهانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شرکت های نوظهور جهانی – حضور، عملکرد و دیدگاه ها عنوان انگلیسی مقاله Born globals – presence, performance and prospects انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی سازمانی به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای عملکرد نوآوری داخلی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی سازمانی به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای عملکرد نوآوری داخلی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی سازمانی به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای عملکرد نوآوری داخلی عنوان انگلیسی مقاله Corporate entrepreneurship as a strategic approach for internal innovation performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری های زیرساختی و پویایی کارآفرینی در ایالات متحده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری های زیرساختی و پویایی کارآفرینی در ایالات متحده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری های زیرساختی و پویایی کارآفرینی در ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Infrastructure investments and entrepreneurial dynamism in the U.S. انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب های مکانی کارآفرینان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب های مکانی کارآفرینان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آستین، بوستون، سیلیکون ولی و نیویورک: مطالعات موردی در مورد انتخاب های مکانی کارآفرینان در حفظ تکنوپولیس عنوان انگلیسی مقاله Austin, Boston, Silicon Valley, and New York: Case studies in the location choices of entrepreneurs in maintaining the Technopolis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینی شرکت های اسپین-آف – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینی شرکت های اسپین-آف – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ساختار شبکه های اجتماعی بر جهت گیری کارآفرینی شرکت های اسپین-آف دانشگاهی عنوان انگلیسی مقاله The influence of the structure of social networks on academic spin-offs’ entrepreneurial orientation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس کارآفرینی به زبان انگلیسی از مجلات ISI