دانلود رایگان مقالات بیس کارآفرینی - صفحه 2 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتحاد استراتژیک و عملکرد شرکت در استارتاپ ها با یک تکلیف اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتحاد استراتژیک و عملکرد شرکت در استارتاپ ها با یک تکلیف اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اتحاد استراتژیک و عملکرد شرکت در استارتاپ ها با یک تکلیف اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Strategic alliances and firm performance in startups with a social mission انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای اشتغال برای افراد معلول – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای اشتغال برای افراد معلول – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیامدهای اشتغال برای افراد دارای معلولیت های ذهنی و رشدی: مروری بر نوشتجات عنوان انگلیسی مقاله Employment Outcomes for Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities: A Literature Review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری کارآفرینی در سطح کشور – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری کارآفرینی در سطح کشور – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چشم انداز نهادی در سطح کشور در مورد بهره وری کارآفرینی: اثرات اقتصاد و مقررات غیررسمی عنوان انگلیسی مقاله A country-level institutional perspective on entrepreneurship productivity: The effects of informal economy and regulation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک کارآفرینی اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک کارآفرینی اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک کارآفرینی اجتماعی: یک نگرش فرهنگی در تحقیقات کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله Understanding social entrepreneurship: A cultural perspective in business research انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه اجتماعی و نگرش کارآفرینانه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه اجتماعی و نگرش کارآفرینانه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر سرمایه اجتماعی و جهت گیری نگرش کارآفرینانه بر اهداف کارآفرینی: نقش میانجی سرمایه روانشناختی عنوان انگلیسی مقاله The influence of social capital and entrepreneurial attitude orientation on entrepreneurial intentions: the mediating role of psychological capital انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرمول بندی و پیاده سازی سیاست شرکت های کوچک و متوسط (SME) در آفریقا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرمول بندی و پیاده سازی سیاست شرکت های کوچک و متوسط (SME) در آفریقا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرمول بندی و پیاده سازی سیاست شرکت های کوچک و متوسط (SME) در آفریقا: رونمایی از پیش بینی ها به عنوان فرصتی برای مسیر تحقیق عنوان انگلیسی مقاله SME policy formulation and implementation in Africa: Unpacking assumptions as opportunity for research direction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینانه SME های خانوادگی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینانه SME های خانوادگی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بین المللی سازی و جهت گیری کارآفرینانه SME های خانوادگی: تأثیر شخصیت خانوادگی عنوان انگلیسی مقاله Internationalization and entrepreneurial orientation of family SMEs: The influence of the family character انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا عنوان انگلیسی مقاله Determinants of new products innovation in Ghanaian SMEs sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایش کارآفرینانه و عملکرد بین المللی Sage 2019 – SME

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایش کارآفرینانه و عملکرد بین المللی Sage 2019 – SME

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گرایش کارآفرینانه و عملکرد بین المللی SME: نقش میانجی قابلیت شبکه و یادگیری تجربی عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial orientation and SME international performance: The mediating role of networking capability and experiential learning انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جای گیری در وطن و کارآفرینی بازگشتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جای گیری در وطن و کارآفرینی بازگشتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فراموش شده یا نه؟ جای گیری در وطن و کارآفرینی بازگشتی عنوان انگلیسی مقاله Forgotten or not? Home country embeddedness and returnee entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش استقلال روانشناختی، صلاحیت و احساس تعلق – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش استقلال روانشناختی، صلاحیت و احساس تعلق – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی و بهزیستی: نقش استقلال روانشناختی، صلاحیت و احساس تعلق عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurship and well-being: The role of psychological autonomy, competence, and relatedness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری های یادگیری و پویایی یادگیری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری های یادگیری و پویایی یادگیری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جهت گیری های یادگیری و پویایی یادگیری: درک رویکردهای ناهمگون و موفقیت نسبی در کارآفرینی نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Learning orientations and learning dynamics: Understanding heterogeneous approaches and comparative success in nascent entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرکت های نوظهور جهانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرکت های نوظهور جهانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شرکت های نوظهور جهانی – حضور، عملکرد و دیدگاه ها عنوان انگلیسی مقاله Born globals – presence, performance and prospects انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس کارآفرینی به زبان انگلیسی از مجلات ISI