دانلود رایگان مقالات بیس کارآفرینی - صفحه 3 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت ناکارآمدی قابلیت های پویا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت ناکارآمدی قابلیت های پویا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درمورد ساخت ناکارآمدی قابلیت های پویا: دیدگاه هایی از کارآفرینان چینی شکست خورده عنوان انگلیسی مقاله Toward a construct of dynamic capabilities malfunction: Insights from failed Chinese entrepreneurs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب های سرمایه گذاران بین پول نقد و حق رای: شواهدی از سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی عنوان انگلیسی مقاله Investors’ choices between cash and voting rights: Evidence from dual-class equity crowdfunding انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه اندازی های دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه اندازی های دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه اندازی های دیجیتال و پذیرش و اجرای رویکردهای راه اندازی متمایل: تأثیرگذاری، سرهم بندی و ایجاد فرصت در عمل عنوان انگلیسی مقاله Digital startups and the adoption and implementation of Lean Startup Approaches: Effectuation, Bricolage and Opportunity Creation in practice انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظت از دارایی های دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظت از دارایی های دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محافظت از دارایی های دیجیتال آنها: استفاده از استراتژی های مناسب رسمی و غیر رسمی توسط توسعه دهندگان برنامه عنوان انگلیسی مقاله Protecting their digital assets: The use of formal & informal appropriability strategies by App developers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمند سازی زنان کارآفرین کوچک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمند سازی زنان کارآفرین کوچک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانمند سازی زنان کارآفرین کوچک در اقتصادهای در حال ظهور: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان انگلیسی مقاله Empowering women micro-entrepreneurs in emerging economies: The role of information communications technology انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مکان کنترل بر شناخت فرصت کارآفرینان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مکان کنترل بر شناخت فرصت کارآفرینان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی به عنوان یک انتخاب حرفه ای: تأثیر مکان کنترل بر شناخت فرصت کارآفرینان مشتاق عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurship as a career choice: The impact of locus of control on aspiring entrepreneurs’ opportunity recognition انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه کارآفرینی زنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه کارآفرینی زنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد انگیزه کارآفرینی زنان: نمونه استان آدانا عنوان انگلیسی مقاله A research on women’s entrepreneurship motivation: Sample of Adana Province انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی دیجیتال در محیط نظارتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی دیجیتال در محیط نظارتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جابجایی کوه با یک قاشق چایخوری: به سمت یک نظریه کارآفرینی دیجیتال در محیط نظارتی عنوان انگلیسی مقاله Moving a mountain with a teaspoon: Toward a theory of digital entrepreneurship in the regulatory environment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر دیجیتالی شدن بر ایجاد و تخریب شغل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر دیجیتالی شدن بر ایجاد و تخریب شغل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا این زمان متفاوت است؟ چگونه دیجیتالی شدن بر ایجاد و تخریب شغل تأثیر می گذارد عنوان انگلیسی مقاله Is this time different? How digitalization influences job creation and destruction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه کارآفرینی دیجیتالی زنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه کارآفرینی دیجیتالی زنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله “شجاعانه به جایی بروید که هیچ کس قبل از آن نرفته باشد” – خلاء سازمانی و توسعه کارآفرینی دیجیتالی زنان عنوان انگلیسی مقاله “To boldly go where no [man] has gone before” – Institutional voids and the development of women’s digital entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش کارآفرینان در پیشرفت مقاصد روستایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش کارآفرینان در پیشرفت مقاصد روستایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله عنوان مقاله The roles of social entrepreneurs in rural destination development ترجمه عنوان مقاله نقش کارآفرینان اجتماعی در پیشرفت مقاصد روستایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری در ارتقای عملکرد سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری در ارتقای عملکرد سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری در ارتقای عملکرد سازمانی: تاثیرات کارآفرینی سازمانی عنوان انگلیسی مقاله The role of ICT and innovation in enhancing organizational performance: The catalysing effect of corporate entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری برند در بازاریابی کسب و کار به کسب و کار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری برند در بازاریابی کسب و کار به کسب و کار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود عملکرد شرکت: نقش جهت گیری برند در بازاریابی کسب و کار به کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله Enhancing firm performance: The role of brand orientation in business-to-business marketing انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس کارآفرینی به زبان انگلیسی از مجلات ISI