دانلود رایگان مقالات بیس کارآفرینی - صفحه 5 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت کارآفرینی در برنامه آموزشی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت کارآفرینی در برنامه آموزشی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صلاحیت کارآفرینی در برنامه آموزشی مهندسی اقتصاد در رومانی عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial competences in economical engineering curriculum in Romania انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایش کارآفرینی، تحصیلات کارآفرینی و عملکرد – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایش کارآفرینی، تحصیلات کارآفرینی و عملکرد – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گرایش کارآفرینی، تحصیلات کارآفرینی و عملکرد عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial orientation, entrepreneurial education and performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از روش های مدیریت دانش توسط شرکت های تازه راه اندازی شده برزیلی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از روش های مدیریت دانش توسط شرکت های تازه راه اندازی شده برزیلی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از روش های مدیریت دانش توسط شرکت های تازه راه اندازی شده برزیلی عنوان انگلیسی مقاله The use of knowledge management practices by Brazilian startup companies انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت در ساخت آینده: چارچوبی برای سنتزپژوهی در کارآفرینی – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت در ساخت آینده: چارچوبی برای سنتزپژوهی در کارآفرینی – Sage 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت در ساخت آینده: چارچوبی برای سنتزپژوهی در کارآفرینی عنوان انگلیسی مقاله Creating the Future Together: Toward a Framework for Research Synthesis in Entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت جذب و عملکرد شرکت های کوچک خانوادگی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت جذب و عملکرد شرکت های کوچک خانوادگی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ظرفیت جذب و عملکرد شرکت های کوچک خانوادگی: بررسی فرآیندهای واسطه ای عنوان انگلیسی مقاله Absorptive capacity and small family firm performance: exploring the mediation processes انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابط خانواده و کسب و کار و عملکرد کارآفرینی زنان – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابط خانواده و کسب و کار و عملکرد کارآفرینی زنان – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابط خانواده و کسب و کار و عملکرد کارآفرینی زنان: اثر تعدیل کنندگی رشد اقتصادی عنوان انگلیسی مقاله Business-Family Interface and the Performance of Women Entrepreneurs: The Moderating Effect of Economic Development انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروهای محرکه کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروهای محرکه کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نیروهای محرکه کارآفرینی، یک رویکرد آزمایشی عنوان انگلیسی مقاله Driving Forces of Entrepreneurship; an Experimental Approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه منحنی بین جهت گیری کارآفرینی و عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه منحنی بین جهت گیری کارآفرینی و عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رابطه منحنی بین جهت گیری کارآفرینی و عملکرد شرکت: نقش تعدیلی ایمنی روانی کارکنان عنوان انگلیسی مقاله A curvilinear relationship between entrepreneurial orientation and firm performance: The moderating role of employees’ psychological safety انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینی و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینی و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جهت گیری کارآفرینی و عملکرد شرکت: نقش میانجی از کارایی وظیفه ای عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial orientation and firm performance: the mediating role of functional performances انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده عملکرد شرکت زنان کارآفرین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده عملکرد شرکت زنان کارآفرین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگترش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of women entrepreneurs’ firm performance in a hostile environment ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر قوانین ورشکستگی بر آرمان های کارآفرینی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر قوانین ورشکستگی بر آرمان های کارآفرینی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prospect theory and the effects of bankruptcy laws on entrepreneurial aspirations ترجمه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینان خلاق و فرهنگی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینان خلاق و فرهنگی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cultural and creative entrepreneurs: understanding the role of entrepreneurial identity ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصور کارکنان و پیامدهایی برای کارآفرینان – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصور کارکنان و پیامدهایی برای کارآفرینان – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله مفهومی (Conceptual Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Employee imagination and implications for entrepreneurs: inspiration from Chinese business enterprises ترجمه عنوان […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس کارآفرینی به زبان انگلیسی از مجلات ISI