دانلود رایگان مقالات بیس کارآفرینی - صفحه 5 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازتاب کارآفرینان شرکت ها درباره پذیرش رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازتاب کارآفرینان شرکت ها درباره پذیرش رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازتاب کارآفرینان شرکت های کوچک و متوسط درباره پذیرش رسانه های اجتماعی و اثرات آن در نتایج عملکرد: شواهدی از امارات متحده عربی عنوان انگلیسی مقاله Reflections of entrepreneurs of small and medium-sized enterprises concerning the adoption of social media and its impact on performance outcomes: Evidence from the […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات ها، هزینه شرکت های نوپا و کارآفرینی مبتکرانه – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات ها، هزینه شرکت های نوپا و کارآفرینی مبتکرانه – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مالیات ها، هزینه شرکت های نوپا و کارآفرینی مبتکرانه عنوان انگلیسی مقاله Taxes, start-up costs, and innovative entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus – master […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم های بازار و دینامیک مالی در بازار سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم های بازار و دینامیک مالی در بازار سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیزم های بازار و دینامیک مالی در بازار سرمایه عنوان انگلیسی مقاله Market mechanisms and funding dynamics in equity crowdfunding انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر هویت اجتماعی کارآفرین بر عملکرد کسب و کار از طریق انجام کار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر هویت اجتماعی کارآفرین بر عملکرد کسب و کار از طریق انجام کار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر هویت اجتماعی کارآفرین بر عملکرد کسب و کار از طریق انجام کار عنوان انگلیسی مقاله Influence of the entrepreneur’s social identity on business performance through effectuation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا عنوان انگلیسی مقاله The Recent Financial Crisis, Start-up Financing, and Survival انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینانه در میان دانشجویان مهندسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینانه در میان دانشجویان مهندسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قصد کارآفرینانه در میان دانشجویان مهندسی: نقش آموزش کارآفرینی عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial intention among engineering students: The role of entrepreneurship education انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت کارآفرینی در برنامه آموزشی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت کارآفرینی در برنامه آموزشی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صلاحیت کارآفرینی در برنامه آموزشی مهندسی اقتصاد در رومانی عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial competences in economical engineering curriculum in Romania انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایش کارآفرینی، تحصیلات کارآفرینی و عملکرد – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایش کارآفرینی، تحصیلات کارآفرینی و عملکرد – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گرایش کارآفرینی، تحصیلات کارآفرینی و عملکرد عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial orientation, entrepreneurial education and performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از روش های مدیریت دانش توسط شرکت های تازه راه اندازی شده برزیلی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از روش های مدیریت دانش توسط شرکت های تازه راه اندازی شده برزیلی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از روش های مدیریت دانش توسط شرکت های تازه راه اندازی شده برزیلی عنوان انگلیسی مقاله The use of knowledge management practices by Brazilian startup companies انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت در ساخت آینده: چارچوبی برای سنتزپژوهی در کارآفرینی – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت در ساخت آینده: چارچوبی برای سنتزپژوهی در کارآفرینی – Sage 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت در ساخت آینده: چارچوبی برای سنتزپژوهی در کارآفرینی عنوان انگلیسی مقاله Creating the Future Together: Toward a Framework for Research Synthesis in Entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت جذب و عملکرد شرکت های کوچک خانوادگی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت جذب و عملکرد شرکت های کوچک خانوادگی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ظرفیت جذب و عملکرد شرکت های کوچک خانوادگی: بررسی فرآیندهای واسطه ای عنوان انگلیسی مقاله Absorptive capacity and small family firm performance: exploring the mediation processes انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابط خانواده و کسب و کار و عملکرد کارآفرینی زنان – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابط خانواده و کسب و کار و عملکرد کارآفرینی زنان – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابط خانواده و کسب و کار و عملکرد کارآفرینی زنان: اثر تعدیل کنندگی رشد اقتصادی عنوان انگلیسی مقاله Business-Family Interface and the Performance of Women Entrepreneurs: The Moderating Effect of Economic Development انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروهای محرکه کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروهای محرکه کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نیروهای محرکه کارآفرینی، یک رویکرد آزمایشی عنوان انگلیسی مقاله Driving Forces of Entrepreneurship; an Experimental Approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس کارآفرینی به زبان انگلیسی از مجلات ISI