دانلود رایگان مقالات بیس کارآفرینی - صفحه 4 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل تجاری چابک در کارآفرینی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل تجاری چابک در کارآفرینی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری مدل تجاری چابک در کارآفرینی دیجیتال: رویکردهای استارت اپ ناب عنوان انگلیسی مقاله Agile Business Model Innovation in Digital Entrepreneurship: Lean Startup Approaches انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کارآفرینی و مدیریت دانش بر تولید پاک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کارآفرینی و مدیریت دانش بر تولید پاک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR ایمپکت فاکتور(IF) ۵٫۳۳۸ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۱۳۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تثبیت رکود اقتصادی و کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تثبیت رکود اقتصادی و کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تثبیت رکود اقتصادی و کارآفرینی: شواهد از اسپانیا عنوان انگلیسی مقاله Economic recession shake-out and entrepreneurship: Evidence from Spain انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی و پایداری: راه حلهای نوآورانه و سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی و پایداری: راه حلهای نوآورانه و سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی و پایداری: نیاز به راه حلهای نوآورانه و سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurship and sustainability: The need for innovative and institutional solutions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه بر روی سرمایه گذاری های بازگشتی کارآفرینانه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه بر روی سرمایه گذاری های بازگشتی کارآفرینانه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت نفوذ شبکه ها، توانمندیها و فرصت ها برای موفقیت بین المللی: مطالعه بر روی سرمایه گذاری های بازگشتی کارآفرینانه عنوان انگلیسی مقاله Leveraging networks, capabilities and opportunities for international success: A study on returnee entrepreneurial ventures انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینی سبز برای افزایش عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینی سبز برای افزایش عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جهت گیری کارآفرینی سبز برای افزایش عملکرد شرکت: یک دیدگاه توانمندی پویا عنوان انگلیسی مقاله Green entrepreneurial orientation for enhancing firm performance: A dynamic capability perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاثیر انواع مختلف تجربه کارآفرینی قبل بر عملکرد شرکت کارفرما – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاثیر انواع مختلف تجربه کارآفرینی قبل بر عملکرد شرکت کارفرما – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تاثیر انواع مختلف تجربه کارآفرینی قبل بر عملکرد شرکت کارفرما عنوان انگلیسی مقاله Exploring the impact of different types of prior entrepreneurial experience on employer firm performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازتاب کارآفرینان شرکت ها درباره پذیرش رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازتاب کارآفرینان شرکت ها درباره پذیرش رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازتاب کارآفرینان شرکت های کوچک و متوسط درباره پذیرش رسانه های اجتماعی و اثرات آن در نتایج عملکرد: شواهدی از امارات متحده عربی عنوان انگلیسی مقاله Reflections of entrepreneurs of small and medium-sized enterprises concerning the adoption of social media and its impact on performance outcomes: Evidence from the […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات ها، هزینه شرکت های نوپا و کارآفرینی مبتکرانه – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات ها، هزینه شرکت های نوپا و کارآفرینی مبتکرانه – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مالیات ها، هزینه شرکت های نوپا و کارآفرینی مبتکرانه عنوان انگلیسی مقاله Taxes, start-up costs, and innovative entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus – master […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم های بازار و دینامیک مالی در بازار سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم های بازار و دینامیک مالی در بازار سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیزم های بازار و دینامیک مالی در بازار سرمایه عنوان انگلیسی مقاله Market mechanisms and funding dynamics in equity crowdfunding انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر هویت اجتماعی کارآفرین بر عملکرد کسب و کار از طریق انجام کار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر هویت اجتماعی کارآفرین بر عملکرد کسب و کار از طریق انجام کار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر هویت اجتماعی کارآفرین بر عملکرد کسب و کار از طریق انجام کار عنوان انگلیسی مقاله Influence of the entrepreneur’s social identity on business performance through effectuation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا عنوان انگلیسی مقاله The Recent Financial Crisis, Start-up Financing, and Survival انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینانه در میان دانشجویان مهندسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینانه در میان دانشجویان مهندسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قصد کارآفرینانه در میان دانشجویان مهندسی: نقش آموزش کارآفرینی عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial intention among engineering students: The role of entrepreneurship education انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس کارآفرینی به زبان انگلیسی از مجلات ISI