مقالات بازاریابی با ایمپکت فاکتور بالا به زبان انگلیسی - صفحه 25 از 33 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جداسازی اخلاقی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جداسازی اخلاقی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جداسازی اخلاقی احساس خوبی دارد و تظاهر به خرید کردن را تسهیل می کند عنوان انگلیسی مقاله Moral decoupling feels good and makes buying counterfeits easy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات فصلی در بازارهای انرژی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات فصلی در بازارهای انرژی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوسانات طولانی مدت و فصلی در بازارهای انرژی عنوان انگلیسی مقاله Long-term swings and seasonality in energy markets انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد جهانی شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد جهانی شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل پیکربندی شده متغیرهای شبکه و دانش که شرکت های متولد شده جهانی و بین المللی کردن اخیر عملکرد جهانی شرکت های کوچک و متوسط را توضیح می دهد عنوان انگلیسی مقاله A configurational analysis of network and knowledge variables explaining Born Globals’ and late internationalizing SMEs’ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مشابه در برابر اثرات مختلف غرور و شادی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مشابه در برابر اثرات مختلف غرور و شادی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات مشابه در برابر اثرات مختلف غرور و شادی بر اثربخشی برنامه های وفاداری عنوان انگلیسی مقاله The similar versus divergent effects of pride and happiness on the effectiveness of loyalty programs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفاداری در تجارت اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفاداری در تجارت اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چه چیزی باعث ایجاد اعتماد می شود و چه کسی در تجارت اجتماعی وفاداری را دریافت میکند؟ عنوان انگلیسی مقاله What creates trust and who gets loyalty in social commerce? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی و نتایج عملکرد خدمات مسافرین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی و نتایج عملکرد خدمات مسافرین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شباهت ها و تفاوت ها در سنجش، ارزیابی و نتایج عملکرد خدمات مسافرین آسیایی و غربی عنوان انگلیسی مقاله Similarities and differences in Asian and Western travelers’ service performance measurement, evaluation and outcomes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمدید طول عمر محصول – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمدید طول عمر محصول – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساخته شده برای شکست؟ طبقه بندی مدل های کسب و کار برای تمدید طول عمر محصول عنوان انگلیسی مقاله Made to break? A taxonomy of business models on product lifetime extension انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت محصول تجربی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت محصول تجربی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساخت محصول تجربی و تاثیر آن بر خلق بررسی های مصرف کننده عنوان انگلیسی مقاله Experiential product framing and its influence on the creation of consumer reviews انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه شاخص مرکب از تغییر بازار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه شاخص مرکب از تغییر بازار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا کار بازاریابی صنعتی شما کار می کند؟ توسعه شاخص مرکب از تغییر بازار عنوان انگلیسی مقاله Is your industrial marketing work working? Developing a composite index of market change انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلبستگی خریداران به فروشگاه های خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلبستگی خریداران به فروشگاه های خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دلبستگی خریداران به فروشگاه های خرده فروشی: پیشینه و تأثیر بر اهداف حمایتی عنوان انگلیسی مقاله Shoppers’ attachment with retail stores: Antecedents and impact on patronage intentions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه برند و کیفیت خدمات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه برند و کیفیت خدمات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تجربه برند و کیفیت خدمات در مشارکت مشتری عنوان انگلیسی مقاله The influence of brand experience and service quality on customer engagement انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی تبلیغات خیرخواهانه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی تبلیغات خیرخواهانه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر تعاملی درخواست های عاطفی و عملکرد گذشته یک موسسه خیریه بر اثربخشی تبلیغات خیرخواهانه عنوان انگلیسی مقاله The interactive effect of emotional appeals and past performance of a charity on the effectiveness of charitable advertising انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد و کاهش در انتشار بازی موبایل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد و کاهش در انتشار بازی موبایل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده رشد و کاهش در انتشار بازی موبایل عنوان انگلیسی مقاله Determinants of growth and decline in mobile game diffusion انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بازاریابی با ایمپکت فاکتور بالای 2 به زبان انگلیسی از مجلات ISI