دانلود رایگان مقاله ISI مسئولیت اجتماعی شرکتی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، ادراک بازار محصول و ارزش شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، ادراک بازار محصول و ارزش شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت، ادراک بازار محصول و ارزش شرکت عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility, product market perception, and firm value انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در چین: آیا ارتباطات حرفه ای مدیریتی و توجه اجتماعی اهمیت دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility disclosure in China: Do managerial professional connections and social attention matter? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک مسئولیت اجتماعی شرکتی و رفتارهای مشتریان در صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک مسئولیت اجتماعی شرکتی و رفتارهای مشتریان در صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک مسئولیت اجتماعی شرکتی و رفتارهای مشتریان در صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو عنوان انگلیسی مقاله Perceived corporate social responsibility and customers’ behaviors in the ridesharing service industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت کیفیت کل بر پایداری شرکتی از طریق تأثیر تعدیل کننده مدیریت دانش – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت کیفیت کل بر پایداری شرکتی از طریق تأثیر تعدیل کننده مدیریت دانش – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مدیریت کیفیت کل بر پایداری شرکتی از طریق تأثیر تعدیل کننده مدیریت دانش عنوان انگلیسی مقاله Impact of total quality management on corporate sustainability through the mediating effect of knowledge management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجتناب از مالیات، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجتناب از مالیات، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجتناب از مالیات، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت: موردی از بازار سرمایه مصری عنوان انگلیسی مقاله Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴  صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ناسازگار شرکتهای چینی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ناسازگار شرکتهای چینی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دروغ کم دوام: فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتی ناسازگار شرکتهای زامبی چینی عنوان انگلیسی مقاله Lie of the weak: Inconsistent corporate social responsibility activities of Chinese zombie firms انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرکت های بزرگ و مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرکت های بزرگ و مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا شرکت های بزرگ فقط مسئولیت اجتماعی شرکت را صحبت می کنند؟ – شواهدی از افشای گزارش CSR عنوان انگلیسی مقاله Do large firms just talk corporate social responsibility? – The evidence from CSR report disclosure انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و نوآوری مشارکتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و نوآوری مشارکتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و نوآوری مشارکتی: نقش پشتیبانی دولت عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility and collaborative innovation: The role of government support انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا مسئولیت اجتماعی شرکت بر هزینه سرمایه در چین تأثیر دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Does corporate social responsibility affect cost of capital in China? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی پایدار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی پایدار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مرور سیستماتیک مقالات درمورد مدیریت منابع انسانی پایدار عنوان انگلیسی مقاله Systematic Literature Review on Sustainable Human Resource Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داشتن عملکرد بهتر با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داشتن عملکرد بهتر با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داشتن عملکرد بهتر با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی توسط مسئولیت اجتماعی شرکت؛ شواهدی از بازار نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Does corporate social responsibility drive better performance by adopting IFRS? Evidence from emerging market انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین به منظور هدایت عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین به منظور هدایت عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین به منظور هدایت عملکرد شرکت: نقش مکانیسم های کنترل عنوان انگلیسی مقاله Managing quality risk in supply chain to drive firm’s performance: The roles of control mechanisms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و فرصت رشد – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و فرصت رشد – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت ها و فرصت رشد: مطالعه موردی صندوق های امانی سرمایه گذاری در املاک و مستغلات عنوان انگلیسی مقاله Corporate Social Responsibility and Growth Opportunity: The Case of Real Estate Investment Trusts انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

دانلود رایگان مقاله ISI مسئولیت اجتماعی شرکتی (Corporate Social Responsibility) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
مسئولیت اجتماعی شرکتی: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جستارهای “اخلاق کسب و کار” است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکتی اینجا کلیک نمایید.