مقالات مهندسی صنایع با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 8 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای نظارت بر شبکه ایمنی ترافیک سطح راه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای نظارت بر شبکه ایمنی ترافیک سطح راه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوبی برای نظارت بر شبکه ایمنی ترافیک سطح راه و اجرای آن با استفاده از هوش کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله A framework for corridor-level traffic safety network screening and its implementation using Business Intelligence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کسب و کار الکترونیکی در زنجیره تامین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کسب و کار الکترونیکی در زنجیره تامین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر فرآیندهای کسب و کار الکترونیکی در عملیات زنجیره تامین: مولفه فرآیند و مکانیسم های ایجاد ارزش عنوان انگلیسی مقاله The effects of e-business processes in supply chain operations: Process component and value creation mechanisms انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تئوری بازی پویا در مدیریت ناب – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تئوری بازی پویا در مدیریت ناب – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از تئوری بازی پویا برای مکانیسم های تعامل شرکت کننده در مدیریت ناب عنوان انگلیسی مقاله The application of dynamic game theory to participant’s interaction mechanisms in lean management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی تامین مالی تولید کننده در یک زنجیره تامین دو کاناله – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی تامین مالی تولید کننده در یک زنجیره تامین دو کاناله – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی تامین مالی تولید کننده در یک زنجیره تامین دو کاناله: پلتفرم شخص ثالث، بانک و تامین مالی اعتبار خرده فروش عنوان انگلیسی مقاله Manufacturer’s financing strategy in a dual-channel supply chain: Third-party platform, bank, and retailer credit financing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل های کلان داده به عنوان یک رویکرد عالی عملیاتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل های کلان داده به عنوان یک رویکرد عالی عملیاتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل های کلان داده به عنوان یک رویکرد برتر عملیاتی به منظور ارتقا عملکرد زنجیره تامین پایدار عنوان انگلیسی مقاله Big data analytics as an operational excellence approach to enhance sustainable supply chain performance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت انعطاف پذیری زنجیره تامین در سرمایه اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت انعطاف پذیری زنجیره تامین در سرمایه اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهمیت انعطاف پذیری زنجیره تامین در سرمایه اجتماعی؛ نقش ظرفیت جاذب و تنظیم مدیریت زنجیره تامین-بازاریابی عنوان انگلیسی مقاله Does social capital matter for supply chain resilience? The role of absorptive capacity and marketing-supply chain management alignment انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیرندگان سازمانی تاثیرگذار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیرندگان سازمانی تاثیرگذار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصمیم گیرندگان سازمانی تاثیرگذار – مهندسان بهداشت حرفه ای (OHS) از چه روش های تاثیرگذاری استفاده می کنند؟ عنوان انگلیسی مقاله Influencing organizational decision-makers – What influence tactics are OHS professionals using? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شیوه های تولید ناب بر عملکرد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شیوه های تولید ناب بر عملکرد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تأثیر شیوه های تولید ناب بر عملکرد نوآوری فرآیند عنوان انگلیسی مقاله Exploring lean manufacturing practices’ influence on process innovation performance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تاثیر کلان داده ها بر عملکرد نوآوری شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تاثیر کلان داده ها بر عملکرد نوآوری شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تاثیر کلان داده ها بر عملکرد نوآوری شرکت: کلان داده ها همیشه داده های بهتری نیستند عنوان انگلیسی مقاله Assessing the impact of big data on firm innovation performance: Big data is not always better data انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت زنجیره تأمین چند عاملی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت زنجیره تأمین چند عاملی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی یک سیستم مدیریت زنجیره تأمین چند عاملی با استفاده از شبکه های رنگی پتری عنوان انگلیسی مقاله Modelling of a multi-agent supply chain management system using Colored Petri Nets انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی تعمیر و نگهداری پاک تر و پربار تر در تجهیزات پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی تعمیر و نگهداری پاک تر و پربار تر در تجهیزات پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سوی تعمیر و نگهداری پاک تر و پربار تر تجهیزات پتروشیمی: مکانیزاسیون و یک روش ارزیابی عنوان انگلیسی مقاله Towards cleaner and more productive maintenance in petrochemical facilities: Mechanization and an assessment method انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم های میکروگریدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم های میکروگریدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم های چند میکروگریدی شعاعی با توجه به ظرفیت انتقال شبکه توزیع عنوان انگلیسی مقاله A reliability evaluation method for radial multi-microgrid systems considering distribution network transmission capacity انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین به منظور هدایت عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین به منظور هدایت عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین به منظور هدایت عملکرد شرکت: نقش مکانیسم های کنترل عنوان انگلیسی مقاله Managing quality risk in supply chain to drive firm’s performance: The roles of control mechanisms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

دانلود رایگان مقالات جدید مهندسی صنایع با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI