دانلود رایگان مقالات کنفرانسی کامپیوتر - صفحه 3 از 15 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اثر توسعه هوش مصنوعی بر اشتغال – IEEE 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اثر توسعه هوش مصنوعی بر اشتغال – IEEE 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل اثر توسعه هوش مصنوعی بر اشتغال عنوان انگلیسی مقاله Analysis of the Impact of Artificial Intelligence Development on Employment انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد انتقال وظیفه برای رایانش مه و رایانش ابری – IEEE 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد انتقال وظیفه برای رایانش مه و رایانش ابری – IEEE 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد انتقال وظیفه برای رایانش مه و رایانش ابری عنوان انگلیسی مقاله MTFCT: A task offloading approach for fog computing and cloud computing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل های هوش مصنوعی برای بازاریابی دیجیتالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل های هوش مصنوعی برای بازاریابی دیجیتالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه حل های هوش مصنوعی برای بازاریابی دیجیتالی عنوان انگلیسی مقاله Artificial Intelligence Solutions for Digital Marketing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود تشخیص گفتار چند شخصی – IEEE 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود تشخیص گفتار چند شخصی – IEEE 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود تشخیص گفتار چند شخصی تک کاناله انتها به انتها عنوان انگلیسی مقاله Improving End-to-End Single-Channel Multi-Talker Speech Recognition انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین در شبکه نرم افزار محور – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین در شبکه نرم افزار محور – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری ماشین در شبکه نرم افزار محور عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning in Software Defined Network انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF مدل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری گسترده سازی پهنای باند با استفاده از تجزیه محرک-ادراکی – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری گسترده سازی پهنای باند با استفاده از تجزیه محرک-ادراکی – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری گسترده سازی پهنای باند با استفاده از تجزیه محرک-ادراکی عنوان انگلیسی مقاله Learning Bandwidth Expansion Using Perceptually-motivated Loss انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های تئوری بازی ها در مهندسی سیستم ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های تئوری بازی ها در مهندسی سیستم ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه های تئوری بازی ها در مهندسی سیستم های سیستم ها: مرور و ترکیب ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Game theory applications in systems-of-systems engineering: A literature review and synthesis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری افزایشی شبکه های بیزی از داده های رانش مفهوم – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری افزایشی شبکه های بیزی از داده های رانش مفهوم – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری افزایشی شبکه های بیزی از داده های رانش مفهوم عنوان انگلیسی مقاله Incremental Learning of Bayesian Networks from Concept-Drift Data انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تئوری مجموعه راف برای تولید قوانین تصمیم گیری در مورد تعداد وسایل نقلیه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تئوری مجموعه راف برای تولید قوانین تصمیم گیری در مورد تعداد وسایل نقلیه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از تئوری مجموعه راف برای تولید قوانین تصمیم گیری در مورد تعداد وسایل نقلیه راهنمایی و رانندگی عنوان انگلیسی مقاله Usage of the rough set theory for generating decision rules of number of traffic vehicles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های هوشمندانه Oncological برای تست نرم افزار هوشمند – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های هوشمندانه Oncological برای تست نرم افزار هوشمند – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تکنیک های هوشمندانه Oncological برای تست نرم افزار هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Oncological Inspired Techniques for Intelligent Software Testing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به حداقل رساندن پخش روتینگ و از دست دادن بسته در شبکه های بی سیم ادهاک – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به حداقل رساندن پخش روتینگ و از دست دادن بسته در شبکه های بی سیم ادهاک – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به حداقل رساندن پخش روتینگ و از دست دادن بسته در شبکه های بی سیم ادهاک با یک الگوریتم خود سازمان یافته مبتنی بر خوشه به عنوان پروتکل MAC عنوان انگلیسی مقاله Minimizing Routing Broadcast and Packet Loss in Wireless Ad-hoc Networks with a Cluster-Based Self-Organized Algorithm as MAC […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری اینترنت اشیا برای سیستم کمکهای اولیه رباتیک هوشمند در اتومبیل سواری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری اینترنت اشیا برای سیستم کمکهای اولیه رباتیک هوشمند در اتومبیل سواری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معماری اینترنت اشیا برای سیستم کمکهای اولیه رباتیک هوشمند در اتومبیل سواری عنوان انگلیسی مقاله Internet of things architecture for a smart passenger-car robotic first aid system انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مسئله فروشنده سیار با استفاده از الگوریتم ژنتیک – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مسئله فروشنده سیار با استفاده از الگوریتم ژنتیک – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مسئله فروشنده سیار با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله Travelling Salesman Problem Optimization Using Genetic Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی کامپیوتر به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر