دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت - صفحه 713 از 717 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانستن فعالیت اجتماعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانستن فعالیت اجتماعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  What makes a social practice? Being, knowing, doing and leading ترجمه عنوان مقاله  چه چیزی یک فعالیت اجتماعی می سازد؟ بودن، دانستن، انجام و منتهی شدن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹  صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای علوم اجتماعی برای محقق سازمان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای علوم اجتماعی برای محقق سازمان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Performativity of social sciences as seen by an organization scholar ترجمه عنوان مقاله  اجراگری علوم اجتماعی به عنوان محقق سازمان دیده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط مدیریت و علوم اجتماعی گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش بافت سازمانی در پرورش رفتار کارمند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش بافت سازمانی در پرورش رفتار کارمند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of organizational context in fostering employee proactive behavior: The interplay between HR system  configurations and relational climates ترجمه عنوان مقاله  نقش بافت سازمانی در پرورش رفتار فعال کارمند: فعل و انفعال بین تنظیمات سیستم HR و جو رابطه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش اعتبار خارجی پیاده سازی نوآوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش اعتبار خارجی پیاده سازی نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Frontline employees’ participation in service innovation implementation: The role of perceived external  reputation ترجمه عنوان مقاله  مشارکت کارکنان اصلی در پیاده سازی نوآوری خدمات: نقش اعتبار خارجی درک شده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اقتصادی با عملکرد مالی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اقتصادی با عملکرد مالی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Linking social and economic responsibilities with financial performance: The role of innovation ترجمه عنوان مقاله  ایجاد ارتباط بین مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی با عملکرد مالی: نقش نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جابجایی آشفته صنعتی ابتکار تصفیه خانه زیستی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جابجایی آشفته صنعتی ابتکار تصفیه خانه زیستی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Understanding network emergence after turbulent industrial relocation: A Swedish biorefinery initiative ترجمه عنوان مقاله  درک ظهور شبکه پس از جابجایی آشفته صنعتی: یک ابتکار تصفیه خانه زیستی سوئدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب بندی ارتباط تحقیق برای عمل

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب بندی ارتباط تحقیق برای عمل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reframing the relevance of research to practice ترجمه عنوان مقاله  چارچوب بندی مجدد ارتباط تحقیق برای عمل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله مدیریت اروپایی – European Management […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رئالیسم علمی در پیشرفت علمی در بازاریابی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رئالیسم علمی در پیشرفت علمی در بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A scientific realism perspective on scientific progress in marketing: An analysis of theory testing in  marketing’s major journals ترجمه عنوان مقاله  چشم انداز رئالیسم علمی در پیشرفت علمی در بازاریابی: تجزیه و تحلیل آزمایش نظریه در مجلات اصلی بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه فرایندی موفقیت مشارکت اجتماعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه فرایندی موفقیت مشارکت اجتماعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cross-sector social partnership success: A process perspective on the role of relational factors ترجمه عنوان مقاله  موفقیت مشارکت اجتماعی میان بخشی: دیدگاه فرایندی بر نقش عوامل رابطه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری سهامدار متناسب با شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری سهامدار متناسب با شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Is stakeholder orientation relevant for European firms? ترجمه عنوان مقاله  آیا جهت گیری سهامداران متناسب با شرکت های اروپایی است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مدل سازی مسیر PLS برای حسابداری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مدل سازی مسیر PLS برای حسابداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Accounting for sampling weights in PLS path modeling: Simulations and empirical examples ترجمه عنوان مقاله  حسابداری برای سنگینی نمونه برداری در مدل سازی مسیر PLS: شبیه سازی و نمونه تجربی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تحلیلی مدل سازی مسیر حداقل مربع

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تحلیلی مدل سازی مسیر حداقل مربع

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Choosing PLS path modeling as analytical method in European management research: A realist perspective ترجمه عنوان مقاله  انتخاب مدل سازی مسیر حداقل مربعات جزئی به عنوان روش تحلیلی در تحقیقات مدیریت اروپایی: یک دیدگاه واقع گرا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه موردی کیفی در مجله مدیریت و کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه موردی کیفی در مجله مدیریت و کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The use of qualitative case studies in top business and management journals: A quantitative analysis of  recent patterns ترجمه عنوان مقاله  استفاده از مطالعات موردی کیفی در مجلات مدیریت و کسب و کار برتر: یک تجزیه و تحلیل کمی از الگوهای اخیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات الزویر به زبان انگلیسی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انتشار یافته در سایت الزویر را مشاهده مینمایید. شما به راحتی میتوانید مقالات الزویر (ساینس دایرکت) را به صورت رایگان دانلود و استفاده کنید. همچنین میتوانید از صفحات زیر بهره گیرید:
جدیدترین مقالات انگلیسی سال 2018
جدیدترین مقالات رشته مدیریت نشریه الزویر
جدیدترین مقالات انگلیسی امرالد
جدیدترین مقالات انگلیسی IEEE
جدیدترین مقالات انگلیسی اسپرینگر
جدیدترین مقالات انگلیسی وایلی
جدیدترین مقالات انگلیسی هینداوی
جدیدترین مقالات انگلیسی تیلور و فرانسیس
جدیدترین مقالات انگلیسی NCBI
لیست جدیدترین مقالات الزویر :