دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت - صفحه 714 از 735 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از زبان کارکنان خدمات برای تجربه خدمات معتبر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از زبان کارکنان خدمات برای تجربه خدمات معتبر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The authentic service employee: Service employees’ language use for authentic service experiences ترجمه عنوان مقاله  کارمند سرویس معتبر: استفاده از زبان کارکنان خدمات برای تجربه خدمات معتبر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زبان در خدمات جدید در هند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زبان در خدمات جدید در هند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Language and power in India’s “new services” ترجمه عنوان مقاله  زبان و قدرت در “خدمات جدید” در هند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت دانش مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Learning to navigate the American retail servicescape: Online forums as consumer acculturation platforms  and consumer gift systems ترجمه عنوان مقاله  آموزش  حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا: انجمن آنلاین به عنوان پلت فرم فرهنگ پذیری مصرف کننده و سیستم  های هدیه مصرف کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استفاده از زبان دو زبانه اسپانیایی و نتیجه مذاکرات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استفاده از زبان دو زبانه اسپانیایی و نتیجه مذاکرات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of Hispanic bilinguals language use and stereotype activation on negotiations outcomes ترجمه عنوان مقاله  اثرات استفاده از زبان دو زبانه اسپانیایی و فعال شدن کلیشه ای بر نتایج مذاکرات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی خدمات وابسته به زبانشناسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی خدمات وابسته به زبانشناسی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The linguistic servicescape: Speaking their language may not be enough ترجمه عنوان مقاله  خدمات وابسته به زبانشناسی: صحبت کردن به زبان آنها ممکن است کافی نباشد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیام انگلیسی در میان مصرف کننده دو زبانه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیام انگلیسی در میان مصرف کننده دو زبانه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The differential roles of verbs, nouns, and adjectives in English and Chinese messages among bilingual  consumers ترجمه عنوان مقاله  نقش افتراقی افعال، اسم ها و صفت ها در پیام های انگلیسی و چینی در میان مصرف کنندگان دو زبانه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر انتزاع زبان بر متقاعد کردن ارجاع خدمات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر انتزاع زبان بر متقاعد کردن ارجاع خدمات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله How language abstractness affects service referral persuasiveness ترجمه عنوان مقاله  چگونگی تاثیر انتزاع زبان بر متقاعد کردن ارجاع خدمات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت استفاده از زبان در خدمات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت استفاده از زبان در خدمات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Language use in services: Recent advances and directions for future research ترجمه عنوان مقاله  استفاده از زبان در خدمات: پیشرفت های اخیر و جهت تحقیقات آینده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله سرمقاله (Editorial) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند نوآوری با نقش رفتار شهروندی سازمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند نوآوری با نقش رفتار شهروندی سازمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of interorganizational citizenship behaviors in the innovation process ترجمه عنوان مقاله  نقش رفتار شهروندی سازمانی در روند نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای داوطلبانه کارشناسان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای داوطلبانه کارشناسان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Experts or rivals: Mimicry and voluntary disclosure ترجمه عنوان مقاله  کارشناسان یا رقبا: تقلید و افشای داوطلبانه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر قدرت مدیر عامل بر نوآوری سازمانی اکتشافی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر قدرت مدیر عامل بر نوآوری سازمانی اکتشافی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The influence of CEO power on explorative and exploitative organizational innovation ترجمه عنوان مقاله  تاثیر قدرت مدیر عامل بر نوآوری سازمانی اکتشافی و استثنایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آزادی اقتصادی بر فرصت کارآفرینی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آزادی اقتصادی بر فرصت کارآفرینی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How economic freedom affects opportunity and necessity entrepreneurship in the OECD countries ترجمه عنوان مقاله  چگونه آزادی اقتصادی بر فرصت و ضرورت کارآفرینی در کشورهای OECD تاثیر می گذارد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب تعادل قدرت و مسئولیت برای عدالت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب تعادل قدرت و مسئولیت برای عدالت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A power-responsibility equilibrium framework for fairness: Understanding consumers’ implicit privacy  concerns for location-based services ترجمه عنوان مقاله  چارچوب تعادل قدرت و مسئولیت برای عدالت: درک نگرانی های حریم خصوصی ضمنی مصرف کنندگان برای خدمات  مبتنی بر مکان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات الزویر به زبان انگلیسی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انتشار یافته در سایت الزویر را مشاهده مینمایید. شما به راحتی میتوانید مقالات الزویر (ساینس دایرکت) را به صورت رایگان دانلود و استفاده کنید. همچنین میتوانید از صفحات زیر بهره گیرید:
جدیدترین مقالات انگلیسی سال 2018
جدیدترین مقالات رشته مدیریت نشریه الزویر
جدیدترین مقالات انگلیسی امرالد
جدیدترین مقالات انگلیسی IEEE
جدیدترین مقالات انگلیسی اسپرینگر
جدیدترین مقالات انگلیسی وایلی
جدیدترین مقالات انگلیسی هینداوی
جدیدترین مقالات انگلیسی تیلور و فرانسیس
جدیدترین مقالات انگلیسی NCBI
لیست جدیدترین مقالات الزویر :