دانلود رایگان مقالات IEEE - صفحه 6 از 52 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی ریاضی حالت مدار کوتاه یک ترانسفورماتور ولتاژ – IEEE 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی ریاضی حالت مدار کوتاه یک ترانسفورماتور ولتاژ – IEEE 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلسازی ریاضی حالت مدار کوتاه یک ترانسفورماتور ولتاژ عنوان انگلیسی مقاله Mathematical Modeling of the Short Circuit Mode of a Voltage Transformer انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش وزنی سیناپسی و پتانسیل خروجی – IEEE 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش وزنی سیناپسی و پتانسیل خروجی – IEEE 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پوشش وزنی سیناپسی و پتانسیل خروجی در ترانزیستورهای عبور سیناپسی عنوان انگلیسی مقاله Synaptic Weight Coverage and Potential Output in Synaptic Pass-Transistors انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اثر توسعه هوش مصنوعی بر اشتغال – IEEE 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اثر توسعه هوش مصنوعی بر اشتغال – IEEE 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل اثر توسعه هوش مصنوعی بر اشتغال عنوان انگلیسی مقاله Analysis of the Impact of Artificial Intelligence Development on Employment انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد انتقال وظیفه برای رایانش مه و رایانش ابری – IEEE 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد انتقال وظیفه برای رایانش مه و رایانش ابری – IEEE 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد انتقال وظیفه برای رایانش مه و رایانش ابری عنوان انگلیسی مقاله MTFCT: A task offloading approach for fog computing and cloud computing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح شارژ با جریان کنترل شده برای باتری ماشین های الکتریکی – IEEE 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح شارژ با جریان کنترل شده برای باتری ماشین های الکتریکی – IEEE 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طرح شارژ با جریان کنترل شده برای باتری ماشین های الکتریکی خارج از برد با آرایه PV خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله Current Controlled Charging Scheme for off Board Electric vehicle Batteries from Solar PV Array انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود تشخیص گفتار چند شخصی – IEEE 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود تشخیص گفتار چند شخصی – IEEE 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود تشخیص گفتار چند شخصی تک کاناله انتها به انتها عنوان انگلیسی مقاله Improving End-to-End Single-Channel Multi-Talker Speech Recognition انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک اصل همه منظوره جدید برای تحلیل مدارهای خطی – IEEE 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک اصل همه منظوره جدید برای تحلیل مدارهای خطی – IEEE 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک اصل همه منظوره جدید برای تحلیل مدارهای خطی عنوان انگلیسی مقاله A novel general-purpose theorem for the analysis of linear circuits انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی زمان واقعی بر اساس FPGA سیستم الکترونیک قدرتمند – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی زمان واقعی بر اساس FPGA سیستم الکترونیک قدرتمند – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی زمان واقعی بر اساس FPGA سیستم الکترونیک قدرتمند با ویژگی های IGBT غیرخطی عنوان انگلیسی مقاله FPGA-Based Real-Time Simulation of High-Power Electronic System With Nonlinear IGBT Characteristics انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین در شبکه نرم افزار محور – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین در شبکه نرم افزار محور – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری ماشین در شبکه نرم افزار محور عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning in Software Defined Network انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF مدل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم خوشه بندی نظارت شده جدید برای اپلیکیشن های سیستم حمل و نقل – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم خوشه بندی نظارت شده جدید برای اپلیکیشن های سیستم حمل و نقل – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم خوشه بندی نظارت شده جدید برای اپلیکیشن های سیستم حمل و نقل عنوان انگلیسی مقاله A Novel Supervised Clustering Algorithm for Transportation System Applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای برچسب گذاری و طبقه بندی موسیقی مبتنی بر صوت – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای برچسب گذاری و طبقه بندی موسیقی مبتنی بر صوت – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق برای برچسب گذاری و طبقه بندی موسیقی مبتنی بر صوت: آموزش کامپیوتر برای تشخیص راک از باخ عنوان انگلیسی مقاله Deep Learning for Audio-Based Music Classification and Tagging: Teaching Computers to Distinguish Rock from Bach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش ها و فرصت های پذیرش بانکداری الکترونیکی برای شرکت های کوچک و متوسط – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش ها و فرصت های پذیرش بانکداری الکترونیکی برای شرکت های کوچک و متوسط – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش ها و فرصت های پذیرش بانکداری الکترونیکی برای شرکت های کوچک و متوسط – شرکت های کوچک و متوسط در اردن عنوان انگلیسی مقاله The Challenges and Opportunities of E-banking Adoption for Small to Mid-Sized Enterprises – SMEs in Jordan انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش حد مجاز ترانسفورماتورها تحت بارهای غیر سینوسی – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش حد مجاز ترانسفورماتورها تحت بارهای غیر سینوسی – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش حد مجاز ترانسفورماتورها تحت بارهای غیر سینوسی: مدل سازی و تجزیه و تحلیل عنوان انگلیسی مقاله De-rating of Transformers under Non-sinusoidal Loads: Modeling and Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات IEEE به زبان انگلیسی از سایت آی تریپل ای
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انتشار یافته در سایت IEEE را مشاهده مینمایید. شما به راحتی میتوانید مقالات IEEE را به صورت رایگان دانلود و استفاده کنید. همچنین میتوانید از صفحات زیر بهره گیرید:
جدیدترین مقالات انگلیسی سال 2018
جدیدترین مقالات انگلیسی الزویر
جدیدترین مقالات انگلیسی امرالد
جدیدترین مقالات انگلیسی اسپرینگر
جدیدترین مقالات انگلیسی وایلی
جدیدترین مقالات انگلیسی NCBI
جدیدترین مقالات انگلیسی هینداوی
جدیدترین مقالات انگلیسی تیلور و فرانسیس
لیست جدیدترین مقالات IEEE :