دانلود رایگان مقالات Sage - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش به طلاق در میان افراد سالخورده – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش به طلاق در میان افراد سالخورده – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله  نگرش به طلاق در میان افراد سالخورده : تغییر دو دهه عنوان انگلیسی مقاله Divorce Attitudes Among Older Adults: Two Decades of Change انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهانی سازی و روابط محیط کاری – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهانی سازی و روابط محیط کاری – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جهانی سازی و روابط محیط کاری: شواهدی از پاکستان عنوان انگلیسی مقاله Globalization and Working Environment Nexus: Evidence From Pakistan انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوشبختی و رفتار اجتماعی – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوشبختی و رفتار اجتماعی – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خوشبختی و رفتار اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Happiness and Social Behavior انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) JCR – Master […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایش کارآفرینانه و عملکرد بین المللی Sage 2019 – SME

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایش کارآفرینانه و عملکرد بین المللی Sage 2019 – SME

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گرایش کارآفرینانه و عملکرد بین المللی SME: نقش میانجی قابلیت شبکه و یادگیری تجربی عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial orientation and SME international performance: The mediating role of networking capability and experiential learning انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال بین نسلی غفلت و کودک آزاری – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال بین نسلی غفلت و کودک آزاری – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتقال بین نسلی غفلت و کودک آزاری: یک تحلیل فرارشته ای عنوان انگلیسی مقاله Intergenerational Transmission of Child Abuse and Neglect: A Transdisciplinary Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله مروری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری: چشم انداز هزینه و سود عنوان انگلیسی مقاله An empirical investigation of organizations’ switching intention to cloud enterprise resource planning: a cost-benefit perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ و عملکرد سازمانی – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ و عملکرد سازمانی – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرهنگ و عملکرد سازمانی: شواهدی از موسسات تأمین مالی خرد در کنیا عنوان انگلیسی مقاله Organizational Culture and Performance: Evidence From Microfinance Institutions in Kenya انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موثر بودن یا نبودن بازی درمانی انفرادی کودک – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موثر بودن یا نبودن بازی درمانی انفرادی کودک – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا بازی درمانی انفرادی کودک مؤثر است؟ عنوان انگلیسی مقاله Is Individual Child Play Therapy Effective? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آشکار سازی ضعف کنترل داخلی بر تصمیم گیری شرکت – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آشکار سازی ضعف کنترل داخلی بر تصمیم گیری شرکت – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List نوع مقاله ISI ایمپکت فاکتور(IF) ۰٫۹۳۲ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد (خلق) و پذیرش استانداردهای حسابداری بخش دولتی در کشور کانادا – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد (خلق) و پذیرش استانداردهای حسابداری بخش دولتی در کشور کانادا – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد (خلق) و پذیرش استانداردهای حسابداری بخش دولتی در کشور کانادا عنوان انگلیسی مقاله The creation and acceptance of public sector accounting standards in Canada of public sector accounting standards in Canada انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر اعضای کمیته حسابرسی و سبک آنها بر انتخاب گزارشگری مالی – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر اعضای کمیته حسابرسی و سبک آنها بر انتخاب گزارشگری مالی – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Board Members With Style: The Effect of Audit Committee Members and Their […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه سیستم های بازاریابی به عنوان کالای عمومی – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه سیستم های بازاریابی به عنوان کالای عمومی – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سوی نظریه سیستم های بازاریابی به عنوان کالای عمومی عنوان انگلیسی مقاله Towards a Theory of Marketing Systems as the Public Good انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ نامتقارن تکرارهای وقفه دار در مدیریت استراتژیک – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ نامتقارن تکرارهای وقفه دار در مدیریت استراتژیک – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخ نامتقارن تکرارهای وقفه دار در مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی بلند مدت عنوان انگلیسی مقاله Iterative lagged asymmetric responses in strategic management and long-range planning انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات Sage به زبان انگلیسی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انتشار یافته در سایت Sage را مشاهده مینمایید. شما به راحتی میتوانید مقالات Sage را به صورت رایگان دانلود و استفاده کنید. همچنین میتوانید از صفحات زیر بهره گیرید:
جدیدترین مقالات انگلیسی سال 2018
جدیدترین مقالات نشریه الزویر
جدیدترین مقالات انگلیسی امرالد
جدیدترین مقالات انگلیسی IEEE
جدیدترین مقالات انگلیسی اسپرینگر
جدیدترین مقالات انگلیسی وایلی
جدیدترین مقالات انگلیسی هینداوی
جدیدترین مقالات انگلیسی تیلور و فرانسیس
جدیدترین مقالات انگلیسی NCBI
جدیدترین مقالات انگلیسی SSRN

لیست جدیدترین مقالات Sage: