دانلود رایگان مقالات Sage - صفحه 6 از 8 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات بر مصرف و درآمد و حساس بودن درآمد – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات بر مصرف و درآمد و حساس بودن درآمد – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consumption Taxes, Income Taxes, and Revenue Sensitivity: States and the Great Recession ترجمه عنوان مقاله مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و حساس بودن درآمد: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باز بودن، اندازه کشور و اندازه دولت – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باز بودن، اندازه کشور و اندازه دولت – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Replication Study of “Openness, Country Size, and Government Size” ترجمه عنوان مقاله مطالعه تکراری “باز بودن، اندازه کشور و اندازه دولت” فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت اجتماعی و پس انداز – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت اجتماعی و پس انداز – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social Security and Saving: An Update ترجمه عنوان مقاله امنیت اجتماعی و پس انداز: یک به روز رسانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط حقوقی کنونی در برابر حرفه حسابداری دولتی – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط حقوقی کنونی در برابر حرفه حسابداری دولتی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining the Current Legal Environment Facing the Public Accounting Profession: Recommendations for a Consistent U.S. Policy ترجمه عنوان مقاله محیط حقوقی کنونی در برابر حرفه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ریسک مالیات بر ارزیابی سرمایه گذاران از فرار مالیاتی – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ریسک مالیات بر ارزیابی سرمایه گذاران از فرار مالیاتی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Tax Risk Affect Investor Valuation of Tax Avoidance? ترجمه عنوان مقاله تاثیر ریسک مالیات بر ارزیابی سرمایه گذاران از فرار مالیاتی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چه زمانی مدیران خارجی ناظران موثرتری هستند؟ – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چه زمانی مدیران خارجی ناظران موثرتری هستند؟ – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله When Are Outside Directors More Effective Monitors? Evidence From Real Activities Manipulation ترجمه عنوان مقاله چه زمانی مدیران خارجی ناظران موثرتری هستند؟ شواهد از دستکاری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چه کسی از روند انطباق IFRS در چین سود می برد؟ – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چه کسی از روند انطباق IFRS در چین سود می برد؟ – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Who Benefits From IFRS Convergence in China? ترجمه عنوان مقاله چه کسی از روند انطباق IFRS در چین سود می برد؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات پوشش و دقت پیش بینی سود- Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات پوشش و دقت پیش بینی سود- Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Coverage Changes and Earnings Forecast Accuracy ترجمه عنوان مقاله تغییرات پوشش و دقت پیش بینی سود فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم و کارآیی مواد غذایی در بازار آینده هند – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم و کارآیی مواد غذایی در بازار آینده هند – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Empirical Investigation on Food Inflation and Efficiency Issues in Indian Agri-futures Market ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی در مورد مسائل تورم و کارآیی مواد غذایی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی صادرات هند و عملکرد اقتصادهای در حال ظهور آسیا – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی صادرات هند و عملکرد اقتصادهای در حال ظهور آسیا – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Technological Intensity of Indian Exports and the Performance of Emerging Asian Economies ترجمه عنوان مقاله شدت تکنولوژی صادرات هند و عملکرد اقتصادهای در حال ظهور […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رشد صادرات بر تولید غیر نفتی در کشورهای آفریقا – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رشد صادرات بر تولید غیر نفتی در کشورهای آفریقا – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Growth Effect of Export Promotion on Non-oil Output in Sub-Saharan Africa (1970–۲۰۱۴) ترجمه عنوان مقاله تاثیر رشد صادرات بر تولید غیر نفتی در کشورهای جنوب […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ادغام مالی بازارهای سهام BRICS: تحلیل تجربی – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ادغام مالی بازارهای سهام BRICS: تحلیل تجربی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessing Financial Integration of BRICS Equity Markets: An Empirical Analysis ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ادغام مالی بازارهای سهام BRICS: تحلیل تجربی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین کننده زیرساخت و تامین مالی آن – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین کننده زیرساخت و تامین مالی آن – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of Infrastructure and Its Financing ترجمه عنوان مقاله تعیین کننده زیرساخت و تامین مالی آن فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات Sage به زبان انگلیسی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انتشار یافته در سایت Sage را مشاهده مینمایید. شما به راحتی میتوانید مقالات Sage را به صورت رایگان دانلود و استفاده کنید. همچنین میتوانید از صفحات زیر بهره گیرید:
جدیدترین مقالات انگلیسی سال 2018
جدیدترین مقالات نشریه الزویر
جدیدترین مقالات انگلیسی امرالد
جدیدترین مقالات انگلیسی IEEE
جدیدترین مقالات انگلیسی اسپرینگر
جدیدترین مقالات انگلیسی وایلی
جدیدترین مقالات انگلیسی هینداوی
جدیدترین مقالات انگلیسی تیلور و فرانسیس
جدیدترین مقالات انگلیسی NCBI
جدیدترین مقالات انگلیسی SSRN

لیست جدیدترین مقالات Sage: