مقالات مدیریت وایلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی و کنترل پلیس – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی و کنترل پلیس – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی و کنترل پلیس: مروری بر تحقیقات اخیر عنوان انگلیسی مقاله Social media and policing: A review of recent research انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اخلاق کاری و تعهد سازمانی به عنوان شرایط رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اخلاق کاری و تعهد سازمانی به عنوان شرایط رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اخلاق کاری و تعهد سازمانی به عنوان شرایط رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی: آیا کارگران شاغل قوانین اخلاقی را زیر پا می گذارند؟ عنوان انگلیسی مقاله Work ethic and organizational commitment as conditions of unethical pro‐organizational behavior: Do engaged workers break the ethical rules? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین و قابلیت های لجستیک در کمک های بشردوستانه – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین و قابلیت های لجستیک در کمک های بشردوستانه – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زنجیره تامین و قابلیت های لجستیک در کمک های بشردوستانه عنوان انگلیسی مقاله Supply chain and logistics competencies in humanitarian aid انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) JCR […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ارزش برند بر عملکرد مالی تعاونی های بازاریابی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ارزش برند بر عملکرد مالی تعاونی های بازاریابی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ارزش برند بر عملکرد مالی تعاونی های بازاریابی عنوان انگلیسی مقاله The impact of brand equity on the financial performance of marketing cooperatives انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل عملکرد زنجیره تامین شرکت هایی با شاخص میانگین صنعتی داو جونز – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل عملکرد زنجیره تامین شرکت هایی با شاخص میانگین صنعتی داو جونز – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد زنجیره تامین شرکت هایی با شاخص میانگین صنعتی داو جونز و ۵۰ شرکت برتر زنجیره تامین عنوان انگلیسی مقاله Supply Chain Performance Analysis of Dow Jones Industrial Average Indexed Firms and Top 50 Supply Chain Firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از ارتباطات سازمانی پرستاران، کار عاطفی و رفتارهای خدماتی جامعه یار – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از ارتباطات سازمانی پرستاران، کار عاطفی و رفتارهای خدماتی جامعه یار – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رضایت از ارتباطات سازمانی پرستاران، کار عاطفی و رفتارهای خدماتی جامعه یار: یک مطالعه مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Nurses’ organizational communication satisfaction, emotional labor, and prosocial service behavior: A cross-sectional study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات، اعتقادات، انگیزش و تخصیص منابع انسانی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات، اعتقادات، انگیزش و تخصیص منابع انسانی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اطلاعات، اعتقادات و انگیزش: پیشگویی ها نسبت به تخصیص منابع انسانی عنوان انگلیسی مقاله Information, beliefs and motivation: The antecedents to HR attributions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهدای عضو در هند و چشم اندازی از بازاریابی اجتماعی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهدای عضو در هند و چشم اندازی از بازاریابی اجتماعی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهدای عضو در هند – چشم انداز بازاریابی اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Organ donation in India—A social marketing perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و استفاده از ارتباطات بازاریابی YouTube بر نگرشهای شناختی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و استفاده از ارتباطات بازاریابی YouTube بر نگرشهای شناختی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و استفاده از ارتباطات بازاریابی YouTube بر نگرشهای شناختی ژن وای در افریقای جنوبی و رومانی عنوان انگلیسی مقاله YouTube marketing communication demographic and usage variables influence on Gen Y’s cognitive attitudes in South Africa and Romania انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های بازاریابی سبز در بخش لبنیات – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های بازاریابی سبز در بخش لبنیات – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی های بازاریابی سبز در بخش لبنیات: ترجیحات معین مصرف کننده برای برچسب های ردپای کربن عنوان انگلیسی مقاله Green marketing strategies in the dairy sector: Consumer-stated preferences for carbon footprint labels انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد یک سیستم اندازه گیری کارت امتیازی متوازن برای سازمان های مراقبت یکپارچه در چین – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد یک سیستم اندازه گیری کارت امتیازی متوازن برای سازمان های مراقبت یکپارچه در چین – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد یک سیستم اندازه گیری کارت امتیازی متوازن برای سازمان های مراقبت یکپارچه در چین عنوان انگلیسی مقاله Establishing a balanced scorecard measurement system for integrated care organizations in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات مداخلات سرمایه انسانی بر عملکرد کارآفرینانه در کشورهای صنعتی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات مداخلات سرمایه انسانی بر عملکرد کارآفرینانه در کشورهای صنعتی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیرات مداخلات سرمایه انسانی بر عملکرد کارآفرینانه در کشورهای صنعتی عنوان انگلیسی مقاله THE EFFECTS OF HUMAN CAPITAL INTERVENTIONS ON ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE IN INDUSTRIALIZED COUNTRIES انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر اکتشافی و مالکیت سهام – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر اکتشافی و مالکیت سهام – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر اکتشافی و مالکیت سهام: یک چشم انداز نظری عنوان انگلیسی مقاله The affect heuristic and stock ownership: A theoretical perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Master […]