مقالات مدیریت وایلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعریف مدیریت زنجیره تأمین در گذشته، حال و آینده – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعریف مدیریت زنجیره تأمین در گذشته، حال و آینده – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعریف مدیریت زنجیره تأمین: در گذشته، حال و آینده عنوان انگلیسی مقاله Defining Supply Chain Management: In the Past, Present, and Future انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک ساختار سازمانی و مقررات دست و پاگیر – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک ساختار سازمانی و مقررات دست و پاگیر – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فراتر از رسمی سازی آسیب شناسی: درک ساختار سازمانی و مقررات دست و پاگیر عنوان انگلیسی مقاله More than Pathological Formalization: Understanding Organizational Structure and Red Tape انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست های توسعه بهینه با اصطکاک مالی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست های توسعه بهینه با اصطکاک مالی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیاست های توسعه بهینه با اصطکاک مالی عنوان انگلیسی مقاله Optimal Development Policies With Financial Frictions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه خط مشی عمومی در گروه پویای تصمیم گیری – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه خط مشی عمومی در گروه پویای تصمیم گیری – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List ایمپکت فاکتور(IF) ۲٫۳۵۷ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۵۰ در سال ۲۰۱۹ شاخص SJR ۱٫۳۵۰ در سال ۲۰۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی افزایش موافقت با درخواست های نوشته شده توسط مدیران دولتی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی افزایش موافقت با درخواست های نوشته شده توسط مدیران دولتی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب INSPIRE: چگونه مدیران دولتی می توانند با استفاده از تکنیک های رفتاری موافقت با درخواست های نوشته شده را افزایش دهند عنوان انگلیسی مقاله The INSPIRE Framework: How Public Administrators Can Increase Compliance with Written Requests Using Behavioral Techniques انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ساختاری مدیریت کیفیت جامع، ارزشهای كاری، رضایت شغلی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ساختاری مدیریت کیفیت جامع، ارزشهای كاری، رضایت شغلی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل ساختاری مدیریت کیفیت جامع، ارزشهای كاری، رضایت شغلی و نگرش فرهنگ نسبت به ایمنی بیمار در میان پرستاران عنوان انگلیسی مقاله A structural model of total quality management, work values, job satisfaction and patient‐safety‐culture attitude among nurses انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم عملکرد تیم عملیاتی در حضور تصمیم گیری شدید اجماع/تضاد توسط رهبری مشترک – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم عملکرد تیم عملیاتی در حضور تصمیم گیری شدید اجماع/تضاد توسط رهبری مشترک – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری مشترک عملکرد تیم عملیاتی را در حضور تصمیم گیری شدید اجماع/تضاد تنظیم می کند: شواهدی از مهندسی مجدد فرایندهای تجاری (BPR) عنوان انگلیسی مقاله Shared Leadership Regulates Operational Team Performance in the Presence of Extreme Decisional Consensus/Conflict: Evidences from Business Process Reengineering انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انواع ارزش و بها در رابطه مصرف کننده – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انواع ارزش و بها در رابطه مصرف کننده – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انواع ارزش و بها در رابطه مصرف کننده – برند های سبز و رفتار وفاداری عنوان انگلیسی مقاله Types of value and cost in consumer–green brands relationship and loyalty behaviour انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تضمین رضایت – بحث رضایت مشتری – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تضمین رضایت – بحث رضایت مشتری – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تضمین رضایت – بررسی بحث رضایت مشتری عنوان انگلیسی مقاله Satisfaction guaranteed? Forensic consumer satisfaction survey انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) master journals – JCR – MedLine […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روشی مبتنی بر داده ها برای رتبه بندی ژورنال های سیستم های اطلاعاتی مدیریت – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روشی مبتنی بر داده ها برای رتبه بندی ژورنال های سیستم های اطلاعاتی مدیریت – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روشی مبتنی بر داده ها برای رتبه بندی ژورنال های سیستم های اطلاعاتی مدیریت در همان مقیاس راهنمای مجله انجمن مدارس تجاری عنوان انگلیسی مقاله A data‐driven method for rating management information systems journals in the same scale of the Association of Business Schools Journal Guide انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی همزمان مدیریت ارتباط با مشتری و برتری سازمانی – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی همزمان مدیریت ارتباط با مشتری و برتری سازمانی – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی همزمان مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و برتری سازمانی: مطالعه تجربی عنوان انگلیسی مقاله Concurrent Evaluation of Customer Relationship Management and Organizational Excellence: An Empirical Study انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چهارمین بحث مهم در کشف دانش و هوش تجاری – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چهارمین بحث مهم در کشف دانش و هوش تجاری – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چهارمین بحث مهم در کشف دانش و هوش تجاری عنوان انگلیسی مقاله Fourth special issue on knowledge discovery and business intelligence انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله ادیتوریال (EDITORIAL) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده داخلی و خارجی عملکرد صادراتی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده داخلی و خارجی عملکرد صادراتی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده داخلی و خارجی عملکرد صادراتی: دیدگاه هایی از الجزایر عنوان انگلیسی مقاله Internal and external determinants of export performance: Insights from Algeria انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]