مقالات مدیریت وایلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد کسب و کار – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد کسب و کار – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد کسب و کار: شواهدی از کویت عنوان انگلیسی مقاله Impact of knowledge management processes on business performance: Evidence from Kuwait انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا عنوان انگلیسی مقاله The Recent Financial Crisis, Start-up Financing, and Survival انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت دادن بازارهای مالی به افشاگری مسئولیت اجتماعی شرکت – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت دادن بازارهای مالی به افشاگری مسئولیت اجتماعی شرکت – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهمیت دادن بازارهای مالی به افشاگری مسئولیت اجتماعی شرکت: شواهد بیشتر ارائه شده از کشور چین عنوان انگلیسی مقاله Do Financial Markets Care about Corporate Social Responsibility Disclosure? Further Evidence from China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی داخلی، رفتارهای مشتری مدار و پاسخ های رفتاری مشتری – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی داخلی، رفتارهای مشتری مدار و پاسخ های رفتاری مشتری – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی داخلی، رفتارهای مشتری مدار و پاسخ های رفتاری مشتری عنوان انگلیسی مقاله Internal marketing, employee customer-oriented behaviors, and customer behavioral responses انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جبران کمبود فراگیرندگی با رهبری در تیم های مجازی جهانی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جبران کمبود فراگیرندگی با رهبری در تیم های مجازی جهانی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جبران کمبود فراگیرندگی با رهبری در تیم های مجازی جهانی عنوان انگلیسی مقاله Can leadership compensate for deficient inclusiveness in global virtual teams? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی مدیریت شبکه اضطراری درون سازمانی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی مدیریت شبکه اضطراری درون سازمانی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پویایی مدیریت شبکه اضطراری درون سازمانی : فرضیه های ریسک مستقل و وابسته عنوان انگلیسی مقاله The Dynamics of an Interorganizational Emergency Management Network: Interdependent and Independent Risk Hypotheses انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بودجه بندی برای هزینه های اجباری – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بودجه بندی برای هزینه های اجباری – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بودجه بندی برای هزینه های اجباری: پیش درامد برای اصلاحات عنوان انگلیسی مقاله Budgeting for Mandatory Spending: Prologue to Reform انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی تعدیل تأثیر رهبری هدف گرا بر انگیزه خدمات عمومی با ارزش متعادل – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی تعدیل تأثیر رهبری هدف گرا بر انگیزه خدمات عمومی با ارزش متعادل – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فقط زمانی که ما موافقت میکنیم! چگونگی تعدیل تأثیر رهبری هدف گرا بر انگیزه خدمات عمومی با ارزش متعادل عنوان انگلیسی مقاله Only When We Agree! How Value Congruence Moderates the Impact of Goal‐Oriented Leadership on Public Service Motivation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت دانش در مدیریت دولتی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت دانش در مدیریت دولتی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساخت دانش در مدیریت دولتی: تحلیل گفتمان ارزش عمومی عنوان انگلیسی مقاله Knowledge Construction in Public Administration: A Discourse Analysis of Public Value انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی ایجاد استراتژی های قیمت گذاری مؤثر توسط تیم های قیمت گذاری – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی ایجاد استراتژی های قیمت گذاری مؤثر توسط تیم های قیمت گذاری – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه گروه های قیمت گذاری استراتژی های قیمت گذاری مؤثر را برای محصولات جدید ایجاد می کنند عنوان انگلیسی مقاله How Pricing Teams Develop Effective Pricing Strategies for New Products انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و تنوع جنسیتی – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و تنوع جنسیتی – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی و تنوع جنسیتی: بینشی از آسیا و اقیانوسیه عنوان انگلیسی مقاله Corporate Social Responsibility and Gender Diversity: Insights from Asia Pacific انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش معنوی: رفتن به فراتر از IQ و EQ برای توسعه رهبران انعطاف پذیر – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش معنوی: رفتن به فراتر از IQ و EQ برای توسعه رهبران انعطاف پذیر – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هوش معنوی: رفتن به فراتر از IQ و EQ برای توسعه رهبران انعطاف پذیر عنوان انگلیسی مقاله Spiritual Intelligence: Going Beyond IQ and EQ to Develop Resilient Leaders انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصلت مدیران ارشد بر عملکرد مالی شرکت های ریسک کننده – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصلت مدیران ارشد بر عملکرد مالی شرکت های ریسک کننده – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر خصلت مدیران ارشد بر عملکرد مالی شرکت های ریسک کننده : شواهد ارائه شده از صنعت بیمه انگلستان عنوان انگلیسی مقاله Do Chief Executives’ Traits Affect the Financial Performance of Risk-trading Firms? Evidence from the UK Insurance Industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه […]