دانلود رایگان مقالات بیس علوم ارتباطات اجتماعی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوانا بودن معلومات واکسن کرونا برای مردم – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوانا بودن معلومات واکسن کرونا برای مردم – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خوانایی اطلاعات واکسن کووید-۱۹ برای عموم مردم عنوان انگلیسی مقاله Readability of COVID-19 vaccine information for the general public انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تردید در واکسن کووید-۱۹ – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تردید در واکسن کووید-۱۹ – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تردید در واکسن کووید-۱۹: تاثیرات ادغام افکار آنلاین مستقیم و غیر مستقیم بر واکنش روانی در کمپین های سلامتی عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 vaccine hesitancy: The effects of combining direct and indirect online opinion cues on psychological reactance to health campaigns انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رنگ و خودبینی در ارتباطات قانع کننده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رنگ و خودبینی در ارتباطات قانع کننده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر رنگ و خودبینی در ارتباطات قانع کننده عنوان انگلیسی مقاله The effect of color and self-view priming in persuasive communications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت روابط از طریق رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت روابط از طریق رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت روابط از طریق تأثیر گذاران در رسانه های اجتماعی: تأثیر آگاهی پیروان از تأیید پرداختی عنوان انگلیسی مقاله Relationship management through social media influencers: Effects of followers’ awareness of paid endorsement انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات بحرانی در بستر داخلی یک سازمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات بحرانی در بستر داخلی یک سازمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی ارتباطات بحرانی در بستر داخلی یک سازمان: بررسی اثرات تعدیل شده و میانجی روابط کارمندان و سازمان بر نتایج بحران عنوان انگلیسی مقاله Exploring crisis communication in the internal context of an organization: Examining moderated and mediated effects of employee-organization relationships on crisis outcomes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ روابط در بحران های سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ روابط در بحران های سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اولویت بندی روابط: مدل سرمایه گذاری و استراتژی های حفظ روابط در بحران های سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Prioritizing relationships: The investment model and relationship maintenance strategies in organizational crises انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد یک فرهنگ عاطفی مثبت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد یک فرهنگ عاطفی مثبت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد یک فرهنگ عاطفی مثبت: تأثیر ارتباطات داخلی بر رفتارهای حمایتی کارمندان عنوان انگلیسی مقاله Creating a positive emotional culture: Effect of internal communication and impact on employee supportive behaviors انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده بانک ها از اینستاگرام برای روابط عمومی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده بانک ها از اینستاگرام برای روابط عمومی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چشم انداز عرب در رسانه های اجتماعی: چگونه بانک ها در کویت از اینستاگرام برای روابط عمومی استفاده می کنند عنوان انگلیسی مقاله An Arab perspective on social media: How banks in Kuwait use instagram for public relations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری و روابط عمومی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری و روابط عمومی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از دانش تا عمل: انعکاس، رهبری و روابط عمومی عنوان انگلیسی مقاله From knowing to doing: Reflexivity, leadership and public relations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی و زمینه های مشارکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی و زمینه های مشارکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Public relations and zones of engagement: Employees’ lived experiences and the fundamental […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت رفتارهای ارتباطی کارکنان برای معنابخشی در شرایط بحرانی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت رفتارهای ارتباطی کارکنان برای معنابخشی در شرایط بحرانی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقویت رفتارهای ارتباطی کارکنان برای معنابخشی در شرایط بحرانی: رویکرد مدیریت استراتژیک برای ارتباطات بحرانی داخلی موثر عنوان انگلیسی مقاله Enhancing employee communication behaviors for sensemaking and sensegiving in crisis situations: Strategic management approach for effective internal crisis communication انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی، حزب سیاسی و نقش حوزه عمومی تابع در دموکراسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی، حزب سیاسی و نقش حوزه عمومی تابع در دموکراسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی و حزب سیاسی – نقش حوزه عمومی تابع در دموکراسی عنوان انگلیسی مقاله Social media and political partisanship – A subaltern public sphere’s role in democracy انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایمان و فیسبوک: تاثیر شبکه اجتماعی بر عقاید مذهبی در نوجوانان بالغ – ۲۰۱۶ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایمان و فیسبوک: تاثیر شبکه اجتماعی بر عقاید مذهبی در نوجوانان بالغ – ۲۰۱۶ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایمان و فیسبوک در دوره کثرت گرایی: تاثیر سایت های شبکه اجتماعی بر عقاید مذهبی در نوجوانان بالغ عنوان انگلیسی مقاله Faith and Facebook in a Pluralistic Age: The Effects of Social Networking Sites on the Religious Beliefs of Emerging Adults انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس علوم ارتباطات اجتماعی به زبان انگلیسی از مجلات ISI