دانلود رایگان مقالات پژوهشی علوم تربیتی - صفحه 4 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش کتابخانه عمومی در یادگیری جهانی برای معلمان دانش آموزان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش کتابخانه عمومی در یادگیری جهانی برای معلمان دانش آموزان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عبور از مرزهای تخیل: نقش عرضه کتابخانه عمومی در یادگیری جهانی برای معلمان دانش آموزان و استادان معلمان عنوان انگلیسی مقاله Crossing the boundaries of imagination: The role of a public library exhibition in global learning for student teachers and teacher educators انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری دوباره هویت معلمان در آموزش عالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری دوباره هویت معلمان در آموزش عالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شکل گیری دوباره هویت استادان معلم نامتعارف مبتدی در آموزش عالی: یک چشم انداز هنگ کنگ عنوان انگلیسی مقاله Novice nontraditional teacher educators’ identity (re)construction in higher education: A Hong Kong perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلاس هوشمند بر اساس اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلاس هوشمند بر اساس اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیقی در مورد سیستم مدیریت کلاس درس هوشمند مدرسه بر اساس اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله Research on School Intelligent Classroom Management System Based on Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت رابطه معلم و دانش آموز در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی و بدون این اختلال – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت رابطه معلم و دانش آموز در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی و بدون این اختلال – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت رابطه معلم و دانش آموز در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی و بدون این اختلال: یک مطالعه مبتنی بر جامعه مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Student–teacher relationship quality in children with and without ADHD: A cross-sectional community based study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضعف های یادگیری با و بدون تکنولوژی آموزشی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضعف های یادگیری با و بدون تکنولوژی آموزشی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ضعف های یادگیری با و بدون تکنولوژی آموزشی: چه چیزی برای دانش آموزان با یادگیری زیاد و کم اهمیت دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Learning fractions with and without educational technology: What matters for high-achieving and low-achieving students? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت سیستمهای یادگیری الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت سیستمهای یادگیری الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی موفقیت سیستمهای یادگیری الکترونیکی: یک مطالعه تجربی عنوان انگلیسی مقاله Evaluating E-learning systems success: An empirical study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کمی برنامه آموزشی یادگیری دیجیتال مبتنی بر مورد برای سرطان بیضه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کمی برنامه آموزشی یادگیری دیجیتال مبتنی بر مورد برای سرطان بیضه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی کمی برنامه آموزشی یادگیری دیجیتال مبتنی بر مورد برای سرطان بیضه عنوان انگلیسی مقاله Quantitative Assessment of a Case Based Digital Learning Curriculum for Testicular Cancer انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی یادگیری الکترونیکی برای آموزش پزشکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی یادگیری الکترونیکی برای آموزش پزشکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی یادگیری الکترونیکی برای آموزش پزشکی در کشورهای با درآمد متوسط و کم: یک مرور سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of e-learning for medical education in low- and middle-income countries: A systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین آموزش پرستاری سالمندان و نگرش نسبت به افراد مسن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین آموزش پرستاری سالمندان و نگرش نسبت به افراد مسن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین آموزش پرستاری سالمندان و نگرش نسبت به افراد مسن عنوان انگلیسی مقاله Relationship Between Gerontological Nursing Education and Attitude Toward Older People انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قصد دانشجویان دانشگاه برای استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قصد دانشجویان دانشگاه برای استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قصد دانشجویان دانشگاه برای استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی: مطالعه مؤسسات آموزش عالی در سریلانکا عنوان انگلیسی مقاله University students’ intention to use e-learning systems: A study of higher educational institutions in Sri Lanka انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهترین روش برای آموزش داروشناسی به دانشجویان کارشناسی پرستاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهترین روش برای آموزش داروشناسی به دانشجویان کارشناسی پرستاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهترین روش برای آموزش داروشناسی به دانشجویان کارشناسی پرستاری: یک بررسی سیستماتیک ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Best practices for teaching pharmacology to undergraduate nursing students: A systematic review of the literature انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قصد دانشجویان دانشگاه برای استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قصد دانشجویان دانشگاه برای استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قصد دانشجویان دانشگاه برای استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی: مطالعه مؤسسات آموزش عالی در سریلانکا عنوان انگلیسی مقاله University students’ intention to use e-learning systems: A study of higher educational institutions in Sri Lanka انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراکات دانشجویان پرستاری از قابلیت های اساتید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراکات دانشجویان پرستاری از قابلیت های اساتید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادراکات دانشجویان پرستاری از قابلیت های اساتید: تحلیل موضوعی یک مطالعه طولی عنوان انگلیسی مقاله Nursing students’ perceptions of faculty trustworthiness: Thematic analysis of a longitudinal study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی علوم تربیتی (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI