دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت منابع انسانی - صفحه 3 از 20 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کارکنان و نظارت اجحاف آمیز – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کارکنان و نظارت اجحاف آمیز – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد کارکنان و نظارت سوء استفاده آمیز: نقش اختیار بیش از حد ناظر عنوان انگلیسی مقاله Employee performance and abusive supervision: The role of supervisor over-attributions انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیل کننده سطح متقابل استفاده از رسانه های اجتماعی در تیم ها عنوان انگلیسی مقاله Role Stressors, Job Satisfaction, and Employee Creativity: The Cross-level Moderating Role of Social Media Use within Teams انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع غیر مالی: مطالعه کیفی صندوق های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع غیر مالی: مطالعه کیفی صندوق های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع غیر مالی: مطالعه کیفی حفظ و مشارکت در سازمان غیرانتفاعی مدیریت صندوق های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Nonfinancial resource management: A qualitative study of retention and engagement in not-for-profit community fund management organisation انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد برند های بهتر کارفرما از طریق صلاحیت رسانه اجتماعی کارکنان و سرمایه اجتماعی آنلاین – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد برند های بهتر کارفرما از طریق صلاحیت رسانه اجتماعی کارکنان و سرمایه اجتماعی آنلاین – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد برند های بهتر کارفرما از طریق صلاحیت رسانه اجتماعی کارکنان و سرمایه اجتماعی آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Building better employer brands through employee social media competence and online social capital انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی استراتژیک برای توسعه رهبری تحول آفرین – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی استراتژیک برای توسعه رهبری تحول آفرین – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوبی استراتژیک برای توسعه رهبری تحول آفرین در پروژه های بزرگ عنوان انگلیسی مقاله A Strategic Framework for Transformational Leadership Development in Megaprojects انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نحوه افزایش رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نحوه افزایش رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نحوه افزایش رضایت شغلی: نقش تصمیمات مشارکتی و احساس اعتماد عنوان انگلیسی مقاله How to increase job satisfaction: the role of participative decisions and feeling trusted انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آموزش ادراک شده کارکنان بر رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آموزش ادراک شده کارکنان بر رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر آموزش ادراک شده کارکنان بر رضایت شغلی: نقش واسطه ای استرس محیط کار عنوان انگلیسی مقاله The effect of the employee perceived training on job satisfaction: the mediating role of workplace stress انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرورش خلاقیت کارکنان از طریق ارتباطات داخلی استراتژیک – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرورش خلاقیت کارکنان از طریق ارتباطات داخلی استراتژیک – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پرورش خلاقیت کارکنان از طریق ارتباطات داخلی استراتژیک: نقش رهبری، تقارن و رفتارهای جستجوی بازخورد عنوان انگلیسی مقاله Cultivating employee creativity through strategic internal communication: The role of leadership, symmetry, and feedback seeking behaviors انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر گذاری کار از خانه در طول همه گیری کووید-۱۹ – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر گذاری کار از خانه در طول همه گیری کووید-۱۹ – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر گذاری کار در خانه در طول همه گیری کووید-۱۹: شواهدی از کارکنان دانشگاه در اندونزی عنوان انگلیسی مقاله Working from home effectiveness during Covid-19: Evidence from university staff in Indonesia انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی‌های نوآورانه مدیریت منابع انسانی در طول COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی‌های نوآورانه مدیریت منابع انسانی در طول COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی‌های نوآورانه مدیریت منابع انسانی در طول همه‌گیری COVID-19: یک رویکرد مروری سیستماتیک روایتی عنوان انگلیسی مقاله Innovative human resource management strategies during the COVID-19 pandemic: A systematic narrative review approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت منابع انسانی و میزان آسیب های سازمانی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت منابع انسانی و میزان آسیب های سازمانی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوه های مدیریت منابع انسانی و میزان آسیب های سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Human resource management practices and organizational injury rates انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی و حاکمیت شرکتی- الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی و حاکمیت شرکتی- الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی و حاکمیت شرکتی: دیدگاه های ادغام و جهت های آینده عنوان انگلیسی مقاله Human resources management and corporate governance: Integration perspectives and future directions انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش کارکنان و مدیریت سود – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش کارکنان و مدیریت سود – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تلاش کارکنان و مدیریت سود عنوان انگلیسی مقاله Employee effort and earnings management انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت منابع انسانی به زبان انگلیسی از مجلات ISI