دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت منابع انسانی - صفحه 3 از 21 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفاه در پاندمی کووید ۱۹ و نقش مراقبتی خودکارآمدی شغلی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفاه در پاندمی کووید ۱۹ و نقش مراقبتی خودکارآمدی شغلی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش محافظتی خودکارآمدی کاری بر سلامتی در طول همه‌گیری کووید ۱۹: نتایج یک مطالعه طولی یک ساله عنوان انگلیسی مقاله The protective role of work self-efficacy on wellbeing during COVID-19 pandemic: Results from a longitudinal year-long study انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردی به عملکرد شغلی کارکنان از طریق رفتارهای رهبری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردی به عملکرد شغلی کارکنان از طریق رفتارهای رهبری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکردی به عملکرد شغلی کارکنان از طریق متغیرهای محیطی کاری و رفتارهای رهبری عنوان انگلیسی مقاله An approach to employees’ job performance through work environmental variables and leadership behaviours انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناامنی شغلی و انواع مختلف عملکرد کارکنان – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناامنی شغلی و انواع مختلف عملکرد کارکنان – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ناامنی شغلی و عملکرد کارکنان: بررسی انواع مختلف عملکرد، منابع رتبه بندی و سطوح عنوان انگلیسی مقاله Job insecurity and employee performance: examining different types of performance, rating sources and levels انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی عملکرد کارکنان از طریق اشتیاق کارآفرین – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی عملکرد کارکنان از طریق اشتیاق کارآفرین – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی عملکرد کارکنان از طریق رهبری مبادله ای و اشتیاق کارآفرین در میان کارمندان پاکستان عنوان انگلیسی مقاله Predicting employee performance through transactional leadership and entrepreneur’s passion among the employees of Pakistan انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه مرخصی تکمیلی خانوادگی و عملکرد کارکنان – تیلور اند فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه مرخصی تکمیلی خانوادگی و عملکرد کارکنان – تیلور اند فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارائه مرخصی تکمیلی خانوادگی و عملکرد کارکنان: تفکیک مهیا بودن و استفاده کردن عنوان انگلیسی مقاله Supplemental family leave provision and employee performance: Disentangling availability and use انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور اند فرانسیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از شیوه های منابع انسانی و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از شیوه های منابع انسانی و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رضایت از شیوه های منابع انسانی و عملکرد کارکنان: یک مدل میانجیگری تعدیل شده از مشارکت و سلامت عنوان انگلیسی مقاله Satisfaction with HR practices and employee performance: A moderated mediation model of engagement and health انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در رابطه با تفاوت های جنسیتی عنوان انگلیسی مقاله The impact of COVID-19 pandemic on employees organizational commitment and job satisfaction in reference to gender differences انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کارکنان و نظارت اجحاف آمیز – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کارکنان و نظارت اجحاف آمیز – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد کارکنان و نظارت سوء استفاده آمیز: نقش اختیار بیش از حد ناظر عنوان انگلیسی مقاله Employee performance and abusive supervision: The role of supervisor over-attributions انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیل کننده سطح متقابل استفاده از رسانه های اجتماعی در تیم ها عنوان انگلیسی مقاله Role Stressors, Job Satisfaction, and Employee Creativity: The Cross-level Moderating Role of Social Media Use within Teams انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع غیر مالی: مطالعه کیفی صندوق های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع غیر مالی: مطالعه کیفی صندوق های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع غیر مالی: مطالعه کیفی حفظ و مشارکت در سازمان غیرانتفاعی مدیریت صندوق های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Nonfinancial resource management: A qualitative study of retention and engagement in not-for-profit community fund management organisation انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد برند های بهتر کارفرما از طریق صلاحیت رسانه اجتماعی کارکنان و سرمایه اجتماعی آنلاین – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد برند های بهتر کارفرما از طریق صلاحیت رسانه اجتماعی کارکنان و سرمایه اجتماعی آنلاین – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد برند های بهتر کارفرما از طریق صلاحیت رسانه اجتماعی کارکنان و سرمایه اجتماعی آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Building better employer brands through employee social media competence and online social capital انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی استراتژیک برای توسعه رهبری تحول آفرین – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی استراتژیک برای توسعه رهبری تحول آفرین – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوبی استراتژیک برای توسعه رهبری تحول آفرین در پروژه های بزرگ عنوان انگلیسی مقاله A Strategic Framework for Transformational Leadership Development in Megaprojects انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نحوه افزایش رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نحوه افزایش رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نحوه افزایش رضایت شغلی: نقش تصمیمات مشارکتی و احساس اعتماد عنوان انگلیسی مقاله How to increase job satisfaction: the role of participative decisions and feeling trusted انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت منابع انسانی به زبان انگلیسی از مجلات ISI