دانلود رایگان مقاله ISI برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 8 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم های میکروگریدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم های میکروگریدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم های چند میکروگریدی شعاعی با توجه به ظرفیت انتقال شبکه توزیع عنوان انگلیسی مقاله A reliability evaluation method for radial multi-microgrid systems considering distribution network transmission capacity انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل تحویل پروژه های یکپارچه و تحویل پروژه ناب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل تحویل پروژه های یکپارچه و تحویل پروژه ناب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل مقایسه ای بین تحویل پروژه های یکپارچه و تحویل پروژه ناب عنوان انگلیسی مقاله Comparative analysis between integrated project delivery and lean project delivery انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل مخفی مارکوف با مشاهدات خود همبستگی برای پیش بینی عمر مفید باقی مانده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل مخفی مارکوف با مشاهدات خود همبستگی برای پیش بینی عمر مفید باقی مانده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل مخفی مارکوف با مشاهدات خود همبستگی برای پیش بینی عمر مفید باقی مانده و سیاست نگهداری بهینه عنوان انگلیسی مقاله Hidden Markov model with auto-correlated observations for remaining useful life prediction and optimal maintenance policy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک بخش نرم افزاری پروژه های نرم افزاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک بخش نرم افزاری پروژه های نرم افزاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک بخش نرم افزاری پروژه های نرم افزاری: یک مطالعه تجربی بر روی اثرات تعاملی مهارت های اجتماعی و مهارت های سیاسی در پیچیدگی – رابطه عملکرد عنوان انگلیسی مقاله Understanding the soft side of software projects: An empirical study on the interactive effects of social skills and political […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زباله های نقشه برداری در پروژه های مجتمع برای توسعه محصول ناب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زباله های نقشه برداری در پروژه های مجتمع برای توسعه محصول ناب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زباله های نقشه برداری در پروژه های مجتمع برای توسعه محصول ناب عنوان انگلیسی مقاله Mapping wastes in complex projects for Lean Product Development انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بروزرسانی فرکانس برنامه های تولید بر عملکرد لجستیکی کنترل و برنامه ریزی تولید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بروزرسانی فرکانس برنامه های تولید بر عملکرد لجستیکی کنترل و برنامه ریزی تولید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر بروزرسانی فرکانس برنامه های تولید بر عملکرد لجستیکی کنترل و برنامه ریزی تولید عنوان انگلیسی مقاله Effects of the update frequency of production plans on the logistical performance of production planning and control انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل بازرسی درون برنامه ای برای کدهای با پس زمینه پیچیده برای صنعت پلاستیک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل بازرسی درون برنامه ای برای کدهای با پس زمینه پیچیده برای صنعت پلاستیک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه حل بازرسی درون برنامه ای برای کدهای با پس زمینه های پیچیده برای صنعت ظروف پلاستیکی عنوان انگلیسی مقاله In-line inspection solution for codes on complex backgrounds for the plastic container industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی کنترل کیفیت و معیارهایی برای ارزیابی عملکرد قابل پیش بینی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی کنترل کیفیت و معیارهایی برای ارزیابی عملکرد قابل پیش بینی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قسمت اول بهینه سازی کنترل کیفیت: معیارهایی برای ارزیابی عملکرد قابل پیش بینی کنترل کیفیت عنوان انگلیسی مقاله Quality control optimization part I: Metrics for evaluating predictive performance of quality control انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های دقیق برای سفارش پذیری و زمان بندی در ماشین آلات موازی غیر مرتبط – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های دقیق برای سفارش پذیری و زمان بندی در ماشین آلات موازی غیر مرتبط – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش های دقیق برای سفارش پذیری و زمان بندی در ماشین آلات موازی غیر مرتبط عنوان انگلیسی مقاله Exact methods for order acceptance and scheduling on unrelated parallel machines انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بهینه سازی برنامه نویسی خطی چند منظوره برای زمانبندی فعالیت های تکراری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بهینه سازی برنامه نویسی خطی چند منظوره برای زمانبندی فعالیت های تکراری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل بهینه سازی برنامه نویسی خطی چند منظوره برای زمانبندی فعالیت های تکراری در پروژه های ساختمانی عنوان انگلیسی مقاله Multipurpose linear programming optimization model for repetitive activities scheduling in construction projects انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزيابي بهره وری حد واسط در تحليل پوششي داده ها بر اساس نظريه چشم انداز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزيابي بهره وری حد واسط در تحليل پوششي داده ها بر اساس نظريه چشم انداز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزيابي بهره وری حد واسط در تحليل پوششي داده ها بر اساس نظريه چشم انداز عنوان انگلیسی مقاله Cross-efficiency evaluation in data envelopment analysis based on prospect theory انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نسل های جایگزین در فرآیندهای تصمیم گیری سیاست عمومی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نسل های جایگزین در فرآیندهای تصمیم گیری سیاست عمومی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نسل های جایگزین در فرآیندهای تصمیم گیری سیاست عمومی عنوان انگلیسی مقاله Studying the generation of alternatives in public policy making processes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش خرابي در برنامه ريزی نگهداري زيرساخت های حمل و نقل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش خرابي در برنامه ريزی نگهداري زيرساخت های حمل و نقل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظر به گسترش خرابي در برنامه ريزی نگهداري زيرساخت های حمل و نقل عنوان انگلیسی مقاله Considering deterioration propagation in transportation infrastructure maintenance planning انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر