دانلود رایگان مقاله ISI تبدیل انرژی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش راندمان انرژی در پنل فتوولتائیک با ژنراتور ترموالکتریک – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش راندمان انرژی در پنل فتوولتائیک با ژنراتور ترموالکتریک – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش بهره وری انرژی و اگزرژی در پنل های فتوولتائیک با کاهش دمای سطح با ژنراتورهای ترموالکتریک عنوان انگلیسی مقاله Increasing energy and exergy efficiency in photovoltaic panels by reducing the surface temperature with thermoelectric generators انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه  دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی عددی آزمایش های شکل باله یک مبدل حرارتی سطحی هوا/روغن – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی عددی آزمایش های شکل باله یک مبدل حرارتی سطحی هوا/روغن – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی عددی آزمایش های شکل باله یک مبدل حرارتی سطحی هوا/روغن مسئله مزدوج حرارتی (SACOC) عنوان انگلیسی مقاله Numerical optimization of the fin shape experiments of a heat conjugate problem surface air/oil heat exchanger (SACOC) انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر طراحی مبدل حرارتی بر عملکرد پمپ حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر طراحی مبدل حرارتی بر عملکرد پمپ حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر طراحی مبدل حرارتی بر عملکرد فصلی سیستم های پمپ حرارتی عنوان انگلیسی مقاله Effect of heat exchanger design on seasonal performance of heat pump systems انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدل حرارتی پوسته و لوله – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدل حرارتی پوسته و لوله – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدل حرارتی پوسته و لوله که با نانوسیالات گرافن کار می کند عنوان انگلیسی مقاله Heat transfer analysis of a shell and tube heat exchanger operated with graphene nanofluids انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم خنک کننده قفسه ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم خنک کننده قفسه ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش عملکرد سیستم خنک کننده قفسه ای با استفاده از مبدل حرارتی صفحه جریان متقاطع عنوان انگلیسی مقاله Performance enhancement of cabinet cooling system by utilizing cross-flow plate heat exchanger انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های شایستگی نانوسیال برای ارزیابی بهره وری گرمایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های شایستگی نانوسیال برای ارزیابی بهره وری گرمایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شاخص های شایستگی نانوسیال برای ارزیابی بهره وری گرمایی یک صفحه مسطح کلکتور خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله Nanofluid figure-of-merits to assess thermal efficiency of a flat plate solar collector انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل شکنندگی توربین های بادی ساحل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل شکنندگی توربین های بادی ساحل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل شکنندگی توربین های بادی ساحل مربوط به بار ایرودینامیک و امواج دریا عنوان انگلیسی مقاله Fragility analyses of offshore wind turbines subjected to aerodynamic and sea wave loadings انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال حرارت و جرم سطح خراشیده مبدل حرارتی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال حرارت و جرم سطح خراشیده مبدل حرارتی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتقال حرارت و جرم سطح خراشیده مبدل حرارتی استفاده شده در تعلیق انجماد غلیظ عنوان انگلیسی مقاله Heat and mass transfer of scraped surface heat exchanger used for suspension freeze concentration انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد انتقال حرارت مبدل حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد انتقال حرارت مبدل حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه عملکرد انتقال حرارت مبدل حرارتی پی شمعی زمین گرمایی با پیکربندی لوله ۳-U عنوان انگلیسی مقاله Study on heat transfer performance of geothermal pile-foundation heat exchanger with 3-U pipe configuration انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی انرژی بادی بر اساس تحلیل طیف مفرد و یک شبکه عصبی چندجمله ای ترکیبی جدید – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی انرژی بادی بر اساس تحلیل طیف مفرد و یک شبکه عصبی چندجمله ای ترکیبی جدید – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی انرژی بادی بر اساس تحلیل طیف مفرد و یک شبکه عصبی چندجمله ای ترکیبی جدید عنوان انگلیسی مقاله Wind power forecasting based on singular spectrum analysis and a new hybrid Laguerre neural network انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی متراکم با پیوند نفوذی عنوان انگلیسی مقاله Thermal performance of diffusion-bonded compact heat exchangers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی عددی خصوصیات انتقال حرارت جامد-گاز ذرات – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی عددی خصوصیات انتقال حرارت جامد-گاز ذرات – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی عددی خصوصیات انتقال حرارت جامد-گاز ذرات بسته بندی شده در چند سایز عنوان انگلیسی مقاله Numerical investigation of the gas–solid heat transfer characteristics of packed multi-size particles انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل فعال توربین های بادی با سرعت حرکت پره ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل فعال توربین های بادی با سرعت حرکت پره ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل فعال توربین های بادی با سرعت حرکت پره های نوک تیز متغییر عنوان انگلیسی مقاله Active Control of Wind Turbines Through Varying Blade Tip Sweep انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]