دانلود رایگان مقاله ISI مغز و اعصاب به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوزادان زودرس با پیامد رشدی-عصبی روانی حرکتی غیر طبیعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوزادان زودرس با پیامد رشدی-عصبی روانی حرکتی غیر طبیعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوزادان زودرس با پیامد رشدی-عصبی روانی حرکتی غیر طبیعی در دو سالگی تغییرات در سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی دامنه یکپارچه را زود نشان می دهند عنوان انگلیسی مقاله Early preterm infants with abnormal psychomotor neurodevelopmental outcome at age two show alterations in amplitude-integrated electroencephalography signals انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیدروسفالی پس از سانحه در بیماران مربوط به امراض کودکان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیدروسفالی پس از سانحه در بیماران مربوط به امراض کودکان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هیدروسفالی پس از سانحه در بیماران مربوط به امراض کودکان پس از جمجمه بری Decompressive عنوان انگلیسی مقاله Posttraumatic Hydrocephalus in Pediatric Patients After Decompressive Craniectomy انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله با استفاده از تجزیه فیلترینگ تکراری و مدل پنهان مارکوف عنوان انگلیسی مقاله Multi-channel EEG based automatic epileptic seizure detection using iterative filtering decomposition and Hidden Markov Model انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیدروسفالی فشار عادی ایدیوپاتیک با لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیدروسفالی فشار عادی ایدیوپاتیک با لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هیدروسفالی فشار عادی ایدیوپاتیک با لکنت زبان: گزارش دو مورد و مروری بر ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus With Stuttering: Report of Two Cases and Review of the Literature انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سکته مغزی نهان زاد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سکته مغزی نهان زاد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سکته مغزی نهان زاد: آناتومی بررسی پزشکی سکته مغزی عنوان انگلیسی مقاله Cryptogenic Stroke: Anatomy of the Stroke Work-Up انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور هیدروسفالی انسدادی در نتیجه ناهنجاری وریدی رشدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور هیدروسفالی انسدادی در نتیجه ناهنجاری وریدی رشدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هیدروسفالی انسدادی در نتیجه ناهنجاری وریدی رشدی ظهور پیدار میکند عنوان انگلیسی مقاله Developmental venous anomaly presenting as obstructive hydrocephalus انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله گزارش موردی (Case Reports) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بزرگ شدن آمیگدال در صرع لوب موقت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بزرگ شدن آمیگدال در صرع لوب موقت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ضایعه طولانی مدت بزرگ شدن آمیگدال در صرع لوب موقت عنوان انگلیسی مقاله Long term sequelae of amygdala enlargement in temporal lobe epilepsy انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تشنج صرعی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تشنج صرعی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر استخراج ویژگی و ارزیابی عملکرد در تشخیص تشنج صرعی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی (EEG) عنوان انگلیسی مقاله A review of feature extraction and performance evaluation in epileptic seizure detection using EEG انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش علائم صرع در بزرگسالان با عبارت جدید کره ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش علائم صرع در بزرگسالان با عبارت جدید کره ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا عبارت کره ای جدید برای صرع علائم بیماری را در بزرگسالان کره ای مبتلا به صرع کاهش می دهد؟ عنوان انگلیسی مقاله Does the new Korean term for epilepsy reduce the stigma for Korean adults with epilepsy? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب: تجزیه و تحلیل زیر گروه های ژنتیکی توسط یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله Autosomal Dominantly Inherited Alzheimer Disease: Analysis of genetic subgroups by Machine Learning انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه پارامترهای ریخت سنجی در پیش بینی هیدروسفالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه پارامترهای ریخت سنجی در پیش بینی هیدروسفالی – الزویر ۲۰۲۰

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه پارامترهای ریخت سنجی در پیش بینی هیدروسفالی با استفاده از جنگلهای تصادفی عنوان انگلیسی مقاله Comparison of morphometric parameters in prediction of hydrocephalus using random forests انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی خوابی در زنان باردار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی خوابی در زنان باردار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوع و عوامل خطر مربوط به بی خوابی در زنان باردار در چین عنوان انگلیسی مقاله Prevalence and associated risk factors of insomnia among pregnant women in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی توانبخشی سکته مغزی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی توانبخشی سکته مغزی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثربخشی توانبخشی سکته مغزی در مقایسه با پروتکل توانبخشی شدید و غیر شدید: یک مطالعه چند محوری عنوان انگلیسی مقاله Effectiveness of Stroke Rehabilitation Compared between Intensive and Nonintensive Rehabilitation Protocol: A Multicenter Study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مغز و اعصاب به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر