دانلود رایگان مقاله ISI مغز و اعصاب به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صدور گواهی سکته مغزی و اهمیت آن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صدور گواهی سکته مغزی و اهمیت آن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صدور گواهی سکته مغزی چیست و آیا اهمیتی دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله What Is Stroke Certification and Does It Matter? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد جدید مبتنی بر آنالیز موجک برای تشخیص تشنج صرعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد جدید مبتنی بر آنالیز موجک برای تشخیص تشنج صرعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد جدید مبتنی بر آنالیز موجک و برنامه نویسی حسابی برای تشخیص خودکار و تشخیص تشنج صرعی در سیگنال های EEG با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله A novel approach based on wavelet analysis and arithmetic coding for automated detection and diagnosis of epileptic […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانش جامعه و آگاهی درباره سکته مغزی در نیوزلند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانش جامعه و آگاهی درباره سکته مغزی در نیوزلند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دانش جامعه و آگاهی درباره سکته مغزی در نیوزلند عنوان انگلیسی مقاله Community Knowledge and Awareness of Stroke in New Zealand انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاطع ژنتیکی نوروفیلامنت-لیزوزومالی در شبکه قشری لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاطع ژنتیکی نوروفیلامنت-لیزوزومالی در شبکه قشری لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقاطعات ژنتیکی نوروفیلامنت-لیزوزومالی در شبکه قشری لکنت زبان عنوان انگلیسی مقاله Neurofilament-lysosomal genetic intersections in the cortical network of stuttering انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آپولیپوپروتئین های B و A1 در نوع ثانویه سکته مغزی ایسکمیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آپولیپوپروتئین های B و A1 در نوع ثانویه سکته مغزی ایسکمیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آپولیپوپروتئین های B و A1 در نوع ثانویه سکته مغزی ایسکمیک عنوان انگلیسی مقاله Apolipoproteins B and A1 in Ischemic Stroke Subtypes انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوزادان زودرس با پیامد رشدی-عصبی روانی حرکتی غیر طبیعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوزادان زودرس با پیامد رشدی-عصبی روانی حرکتی غیر طبیعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوزادان زودرس با پیامد رشدی-عصبی روانی حرکتی غیر طبیعی در دو سالگی تغییرات در سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی دامنه یکپارچه را زود نشان می دهند عنوان انگلیسی مقاله Early preterm infants with abnormal psychomotor neurodevelopmental outcome at age two show alterations in amplitude-integrated electroencephalography signals انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیدروسفالی پس از سانحه در بیماران مربوط به امراض کودکان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیدروسفالی پس از سانحه در بیماران مربوط به امراض کودکان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هیدروسفالی پس از سانحه در بیماران مربوط به امراض کودکان پس از جمجمه بری Decompressive عنوان انگلیسی مقاله Posttraumatic Hydrocephalus in Pediatric Patients After Decompressive Craniectomy انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله با استفاده از تجزیه فیلترینگ تکراری و مدل پنهان مارکوف عنوان انگلیسی مقاله Multi-channel EEG based automatic epileptic seizure detection using iterative filtering decomposition and Hidden Markov Model انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیدروسفالی فشار عادی ایدیوپاتیک با لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیدروسفالی فشار عادی ایدیوپاتیک با لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هیدروسفالی فشار عادی ایدیوپاتیک با لکنت زبان: گزارش دو مورد و مروری بر ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus With Stuttering: Report of Two Cases and Review of the Literature انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سکته مغزی نهان زاد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سکته مغزی نهان زاد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سکته مغزی نهان زاد: آناتومی بررسی پزشکی سکته مغزی عنوان انگلیسی مقاله Cryptogenic Stroke: Anatomy of the Stroke Work-Up انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور هیدروسفالی انسدادی در نتیجه ناهنجاری وریدی رشدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور هیدروسفالی انسدادی در نتیجه ناهنجاری وریدی رشدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هیدروسفالی انسدادی در نتیجه ناهنجاری وریدی رشدی ظهور پیدار میکند عنوان انگلیسی مقاله Developmental venous anomaly presenting as obstructive hydrocephalus انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله گزارش موردی (Case Reports) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بزرگ شدن آمیگدال در صرع لوب موقت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بزرگ شدن آمیگدال در صرع لوب موقت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ضایعه طولانی مدت بزرگ شدن آمیگدال در صرع لوب موقت عنوان انگلیسی مقاله Long term sequelae of amygdala enlargement in temporal lobe epilepsy انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تشنج صرعی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تشنج صرعی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر استخراج ویژگی و ارزیابی عملکرد در تشخیص تشنج صرعی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی (EEG) عنوان انگلیسی مقاله A review of feature extraction and performance evaluation in epileptic seizure detection using EEG انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مغز و اعصاب به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر