دانلود رایگان مقاله ISI مغز و اعصاب به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی عفونت شانت در کودکان مبتلا به هیدروسفالی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی عفونت شانت در کودکان مبتلا به هیدروسفالی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی عفونت شانت در کودکان مبتلا به هیدروسفالی عنوان انگلیسی مقاله Predicting shunt infection in children with hydrocephalus انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت COVID-19 در بیماران مبتلا به تشنج – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت COVID-19 در بیماران مبتلا به تشنج – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت COVID-19 در بیماران مبتلا به تشنج: مکانیسم عملکرد درمان های دارویی بالقوه COVID-19 و در نظر گرفتن تداخلات بالقوه دارو و دارو با داروهای ضد تشنج عنوان انگلیسی مقاله Management of COVID-19 in patients with seizures: Mechanisms of action of potential COVID-19 drug treatments and consideration for potential […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص پیشگیرانه تغییرات شنوایی برای ترکیبات متوالی زودگذر شنوایی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص پیشگیرانه تغییرات شنوایی برای ترکیبات متوالی زودگذر شنوایی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص پیشگیرانه تغییرات شنوایی برای ترکیبات متوالی زودگذر شنوایی: بینشی از تغییرات پردازش سنی عنوان انگلیسی مقاله Pre-attentive auditory change detection for rapid auditory transient combinations: Insight from age-related processing changes انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پردازش شنیداری در کودکان با لکنت رشدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پردازش شنیداری در کودکان با لکنت رشدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پردازش زمانی شنیداری در کودکان مبتلا به لکنت رشدی عنوان انگلیسی مقاله Auditory temporal processing assessment in children with developmental stuttering انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میمیکس سکته مغزی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میمیکس سکته مغزی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله میمیکس سکته مغزی: تجربه یک بخش سکته مغزی مراکشی عنوان انگلیسی مقاله Stroke Mimics: Experience of a Moroccan Stroke Unit انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دمانس مختلط و موجودیت بالینی نادیده گرفته شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دمانس مختلط و موجودیت بالینی نادیده گرفته شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دمانس مختلط: موجودیت بالینی نادیده گرفته شده یا nosographic artifice عنوان انگلیسی مقاله Mixed dementia: Neglected clinical entity or nosographic artifice? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تضعیف نوسانات گاما در EEG انسان با افزایش سن در سالمندان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تضعیف نوسانات گاما در EEG انسان با افزایش سن در سالمندان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوسانات گاما با افزایش سن در سالمندان تندرست در EEG انسان تضعیف می شود عنوان انگلیسی مقاله Gamma oscillations weaken with age in healthy elderly in human EEG انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همپوشانی لکنت زبان و اختلال صدای گفتار در سن ۴ سالگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همپوشانی لکنت زبان و اختلال صدای گفتار در سن ۴ سالگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوع و ویژگی های همپوشانی لکنت زبان و اختلال صدای گفتار در سن ۴ سالگی عنوان انگلیسی مقاله Prevalence and features of comorbid stuttering and speech sound disorder at age 4 years انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تشنج صرعی در سیگنالهای EEG با استفاده از IMFs نرمال شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تشنج صرعی در سیگنالهای EEG با استفاده از IMFs نرمال شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص تشنج صرعی در سیگنالهای EEG با استفاده از IMFs نرمال شده در دامنه CEEMDAN و دسته بند تفکیک کننده درجه دوم عنوان انگلیسی مقاله Epileptic seizure detection in EEG signals using normalized IMFs in CEEMDAN domain and quadratic discriminant classifier انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط شاخص توده بدنی و حجم کمتر لوب گیجگاهی در بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط شاخص توده بدنی و حجم کمتر لوب گیجگاهی در بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شاخص توده بدنی به حجم کمتر لوب گیجگاهی میانی در افراد در معرض خطر بیماری آلزایمر وابسته است عنوان انگلیسی مقاله Body mass index is associated with smaller medial temporal lobe volume in those at risk for Alzheimer’s disease انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهکارهای جراحی کنونی برای معالجه تومورهای نخاعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهکارهای جراحی کنونی برای معالجه تومورهای نخاعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راهکارهای جراحی کنونی برای معالجه تومورهای نخاعی: نتایج یک نظرسنجی پرسشنامه ای در بین اعضای انجمن ستون فقرات آلمان (DWG) عنوان انگلیسی مقاله Current surgical strategies for treating spinal tumors: Results of a questionnaire survey among members of the German Spine Society (DWG) انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های تقویت کننده گیرنده های کانابینوئید CB2 از داروهای ضد افسردگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های تقویت کننده گیرنده های کانابینوئید CB2 از داروهای ضد افسردگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعالیت های تقویت کننده گیرنده های کانابینوئید CB2 از داروهای ضد افسردگی مرسوم در آزمایش های رفتاری در موش ها عنوان انگلیسی مقاله Ligands of the CB2 cannabinoid receptors augment activity of the conventional antidepressant drugs in the behavioural tests in mice انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر فعال سازی عضلانی بر شبکه حرکتی در لکنت رشدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر فعال سازی عضلانی بر شبکه حرکتی در لکنت رشدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر فعال سازی عضلانی بر شبکه های حرکتی پیرامون در لکنت رشدی: یک مطالعه TMS عنوان انگلیسی مقاله Effect of muscular activation on surrounding motor networks in developmental stuttering: A TMS study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مغز و اعصاب به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر