دانلود رایگان مقاله ISI مغز و اعصاب به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 14 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی راهکارهای جراحی استفاده شده برای اصلاح قوز شوئرمان – هینداوی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی راهکارهای جراحی استفاده شده برای اصلاح قوز شوئرمان – هینداوی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راهکارهای جراحی استفاده شده برای اصلاح قوز شوئرمان: یک فرا تحلیل عنوان انگلیسی مقاله Surgical Procedures Used for Correction of Scheuermann’s Kyphosis: A Meta-Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  صفحه ۹ هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش شکستگی قفسه صدری و مهره های کمری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش شکستگی قفسه صدری و مهره های کمری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش باز شکستگی مربوط به قفسه صدری و مهره های کمری و اصلاح ساژیتال بالانس با استفاده از پیچ های شانز عنوان انگلیسی مقاله Open reduction of thoraco-lumbar fractures and sagittal balance correction using Schanz screws انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر انتشار سیگنال های بین نیمکره ای در اسکیزوفرنی و افسردگی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر انتشار سیگنال های بین نیمکره ای در اسکیزوفرنی و افسردگی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییر انتشار سیگنال بین نیمکره ای در شیزوفرنی و افسردگی عنوان انگلیسی مقاله Altered interhemispheric signal propagation in schizophrenia and depression انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر افسردگی بر تنوع راه رفتن در بیماری پارکینسون – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر افسردگی بر تنوع راه رفتن در بیماری پارکینسون – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر افسردگی بر تنوع راه رفتن در بیماری پارکینسون عنوان انگلیسی مقاله Impact of depression on gait variability in Parkinson’s disease انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان بهینه افسردگی و اضطراب در بیماری پارکینسون – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان بهینه افسردگی و اضطراب در بیماری پارکینسون – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درمان بهینه افسردگی و اضطراب در بیماری پارکینسون عنوان انگلیسی مقاله Optimal Treatment of Depression and Anxiety in Parkinson’s Disease انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع پارکینسونیسم و بیماری پارکینسون در جمعیت شهری و روستایی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع پارکینسونیسم و بیماری پارکینسون در جمعیت شهری و روستایی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوع پارکینسونیسم و بیماری پارکینسون در جمعیت شهری و روستایی از آمریکای لاتین: یک مطالعه مبتنی بر جامعه عنوان انگلیسی مقاله Prevalence of parkinsonism and Parkinson disease in urban and rural populations from Latin America: A community based study انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد التهاب عصبی به عنوان یک ارتباط احتمالی بین ADHD و درد – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد التهاب عصبی به عنوان یک ارتباط احتمالی بین ADHD و درد – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله التهاب عصبی به عنوان یک ارتباط احتمالی بین اختلال کم توجهی – بیش فعالی (ADHD) و درد عنوان انگلیسی مقاله Neuroinflammation as a possible link between attention-deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) and pain انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافته های MRI مغزی در بیماران کووید-۱۹ با سندرم انسفالوپاتی برگشت پذیر خلفی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافته های MRI مغزی در بیماران کووید-۱۹ با سندرم انسفالوپاتی برگشت پذیر خلفی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یافته های MRI مغزی در بیماران کووید-۱۹ با سندرم انسفالوپاتی برگشت پذیر خلفی (PRES): مروری اصولی عنوان انگلیسی مقاله Brain MRI findings in COVID-19 patients with PRES: A systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش مجازی در طول COVID-19 و بعد از آن – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش مجازی در طول COVID-19 و بعد از آن – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آموزش مجازی در طول COVID-19 و بعد از آن عنوان انگلیسی مقاله Virtual Education During COVID-19 and Beyond انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short Communication) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری دینامیکی CSF داخل نخاعی در هیدروسفالی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری دینامیکی CSF داخل نخاعی در هیدروسفالی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اندازه گیری دینامیکی CSF داخل نخاعی در هیدروسفالی مرتبط با MMC – تجربه مرکز جراحی مغز و اعصاب جمهوری ازبکستان عنوان انگلیسی مقاله Intrathecal CSF dynamic measurements in hydrocephalus associated with MMC – Experience of the Republican center of neurosurgery of Uzbekistan انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی عفونت شانت در کودکان مبتلا به هیدروسفالی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی عفونت شانت در کودکان مبتلا به هیدروسفالی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی عفونت شانت در کودکان مبتلا به هیدروسفالی عنوان انگلیسی مقاله Predicting shunt infection in children with hydrocephalus انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت COVID-19 در بیماران مبتلا به تشنج – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت COVID-19 در بیماران مبتلا به تشنج – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت COVID-19 در بیماران مبتلا به تشنج: مکانیسم عملکرد درمان های دارویی بالقوه COVID-19 و در نظر گرفتن تداخلات بالقوه دارو و دارو با داروهای ضد تشنج عنوان انگلیسی مقاله Management of COVID-19 in patients with seizures: Mechanisms of action of potential COVID-19 drug treatments and consideration for potential […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص پیشگیرانه تغییرات شنوایی برای ترکیبات متوالی زودگذر شنوایی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص پیشگیرانه تغییرات شنوایی برای ترکیبات متوالی زودگذر شنوایی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص پیشگیرانه تغییرات شنوایی برای ترکیبات متوالی زودگذر شنوایی: بینشی از تغییرات پردازش سنی عنوان انگلیسی مقاله Pre-attentive auditory change detection for rapid auditory transient combinations: Insight from age-related processing changes انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مغز و اعصاب به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر