دانلود رایگان مقاله ISI پرستاری به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به تغییر اقلیم و پایداری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به تغییر اقلیم و پایداری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به تغییر اقلیم و پایداری: یک مطالعه چند سایتی مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Nursing students’ attitudes towards climate change and sustainability: A cross-sectional multisite study انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی بررسی تجربیات دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی نسبت به آموزش در خانه در COVID-19- اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی بررسی تجربیات دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی نسبت به آموزش در خانه در COVID-19- اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربیات دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی نسبت به یادگیری مبتنی بر خانه به عنوان آموزش در طول همه‌گیری COVID-19: یک کاوش کیفی توصیفی عنوان انگلیسی مقاله Exploring undergraduate nursing students’ experiences towards home-based learning as pedagogy during the COVID-19 pandemic: a descriptive qualitative exploration انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازی جدی برای معاینه بالینی ساختار یافته مبتنی بر هدف آنلاین در پرستاری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازی جدی برای معاینه بالینی ساختار یافته مبتنی بر هدف آنلاین در پرستاری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بازی جدی برای معاینه بالینی ساختار یافته مبتنی بر هدف آنلاین در پرستاری: یک مطالعه کیفی عنوان انگلیسی مقاله A serious game for online-based objective structured clinical examination in nursing: A qualitative study نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های سلامت روان در طول پروسه بستری شدن در یک شبکه مراقبت روانی اجتماعی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های سلامت روان در طول پروسه بستری شدن در یک شبکه مراقبت روانی اجتماعی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شاخص های سلامت روان در فرآیند بستری در یک شبکه مراقبت روانی اجتماعی برزیل عنوان انگلیسی مقاله Mental health indicators in the hospitalization process in a Brazilian psychosocial care network انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانش و آمادگی دانشجویان دانشگاه برای تمرین پرستاری ژنومی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانش و آمادگی دانشجویان دانشگاه برای تمرین پرستاری ژنومی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دانش و آمادگی دانشجویان دانشگاه برای تمرین پرستاری ژنومی در نیجریه عنوان انگلیسی مقاله University Students’ Knowledge and Readiness to Practice Genomic Nursing in Nigeria انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش و تربیت پرستاران در استفاده از فن آوری های پیشرفته پزشکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش و تربیت پرستاران در استفاده از فن آوری های پیشرفته پزشکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آموزش و تربیت پرستاران در استفاده از فن آوری های پیشرفته پزشکی در مراقبت در منزل مربوط به ایمنی بیمار: یک بررسی مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Education and training of nurses in the use of advanced medical technologies in home care related to patient safety: A cross-sectional survey انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته پرستاران در نبرد COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته پرستاران در نبرد COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته پرستاران در نبرد COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله A phenomenological study of the lived experience of nurses in the battle of COVID-19 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی درک بهتر رابطه بین بازخورد و اشتغال شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی درک بهتر رابطه بین بازخورد و اشتغال شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سوی درک بهتر رابطه بین بازخورد و اشتغال شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران: یک مطالعه همگرا با روشهای مختلط در مورد ویژگیهای پرستاران درباره “چرا” بازخورد عنوان انگلیسی مقاله Towards a better understanding of the relationship between feedback and nurses’ work engagement and burnout: A convergent mixed-methods study […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موضع گیری: توسعه تعهد پرستار برای تنوع، برابری و فراگیر شدن قهرمان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موضع گیری: توسعه تعهد پرستار برای تنوع، برابری و فراگیر شدن قهرمان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موضع گیری: توسعه تعهد پرستار برای تنوع، برابری و فراگیر شدن قهرمان عنوان انگلیسی مقاله Taking a Stand: Developing a Nurse’s Pledge to Champion Diversity, Equity, and Inclusivity انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت مربیان پرستار و دانشجویان پرستار فارغ التحصیل – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت مربیان پرستار و دانشجویان پرستار فارغ التحصیل – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صلاحیت مربیان پرستار و دانشجویان پرستار فارغ التحصیل عنوان انگلیسی مقاله The competence of nurse educators and graduating nurse students انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گفتمان “پرستار به عنوان قهرمان” در بیماری همه گیر COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گفتمان “پرستار به عنوان قهرمان” در بیماری همه گیر COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گفتمان “پرستار به عنوان قهرمان” در بیماری همه گیر COVID-19: تحلیل گفتمان پس ساختاری عنوان انگلیسی مقاله The “nurse as hero” discourse in the COVID-19 pandemic: A poststructural discourse analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبادل بهترین شیوه های رهبران پرستاری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبادل بهترین شیوه های رهبران پرستاری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری ها در شبیه سازی: تبادل بهترین شیوه های رهبران پرستاری عنوان انگلیسی مقاله Innovations in Simulation: Nursing Leaders’ Exchange of Best Practices انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صدور گواهی سکته مغزی و اهمیت آن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صدور گواهی سکته مغزی و اهمیت آن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صدور گواهی سکته مغزی چیست و آیا اهمیتی دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله What Is Stroke Certification and Does It Matter? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقالات انگلیسی رایگان پرستاری – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته پرستاری (به انگلیسی Nursing) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های پرستاری با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره پرستاری از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده پرستاری (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه پرستاری به ترتیب سال انتشار: