دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت - صفحه 732 از 735 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رئالیسم علمی در پیشرفت علمی در بازاریابی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رئالیسم علمی در پیشرفت علمی در بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A scientific realism perspective on scientific progress in marketing: An analysis of theory testing in  marketing’s major journals ترجمه عنوان مقاله  چشم انداز رئالیسم علمی در پیشرفت علمی در بازاریابی: تجزیه و تحلیل آزمایش نظریه در مجلات اصلی بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه فرایندی موفقیت مشارکت اجتماعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه فرایندی موفقیت مشارکت اجتماعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cross-sector social partnership success: A process perspective on the role of relational factors ترجمه عنوان مقاله  موفقیت مشارکت اجتماعی میان بخشی: دیدگاه فرایندی بر نقش عوامل رابطه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری سهامدار متناسب با شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری سهامدار متناسب با شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Is stakeholder orientation relevant for European firms? ترجمه عنوان مقاله  آیا جهت گیری سهامداران متناسب با شرکت های اروپایی است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مدل سازی مسیر PLS برای حسابداری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مدل سازی مسیر PLS برای حسابداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Accounting for sampling weights in PLS path modeling: Simulations and empirical examples ترجمه عنوان مقاله  حسابداری برای سنگینی نمونه برداری در مدل سازی مسیر PLS: شبیه سازی و نمونه تجربی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تحلیلی مدل سازی مسیر حداقل مربع

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تحلیلی مدل سازی مسیر حداقل مربع

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Choosing PLS path modeling as analytical method in European management research: A realist perspective ترجمه عنوان مقاله  انتخاب مدل سازی مسیر حداقل مربعات جزئی به عنوان روش تحلیلی در تحقیقات مدیریت اروپایی: یک دیدگاه واقع گرا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه موردی کیفی در مجله مدیریت و کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه موردی کیفی در مجله مدیریت و کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The use of qualitative case studies in top business and management journals: A quantitative analysis of  recent patterns ترجمه عنوان مقاله  استفاده از مطالعات موردی کیفی در مجلات مدیریت و کسب و کار برتر: یک تجزیه و تحلیل کمی از الگوهای اخیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی معادله ساختاری مربع جزئی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی معادله ساختاری مربع جزئی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  European management research using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) ترجمه عنوان مقاله  پژوهش مدیریت اروپایی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله سرمقاله (Editorial) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کار با عملکرد بالا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کار با عملکرد بالا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Are High-Performance Work Systems always a valuable retention tool? The roles of workforce feminization  and flexible work arrangements ترجمه عنوان مقاله  آیا سیستم کار با عملکرد بالا همیشه یک ابزار ابقای با ارزش است؟ نقش استفاده از نیروی کار زن و مقدمات کار انعطاف  پذیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری شرکت و مقررات زیست محیطی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری شرکت و مقررات زیست محیطی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Corporate investments and environmental regulation: The role of regulatory uncertainty, regulation-induced  uncertainty, and investment history ترجمه عنوان مقاله  سرمایه گذاری شرکت های بزرگ و مقررات زیست محیطی: نقش عدم قطعیت قانونی، عدم اطمینان ناشی از مقررات، و  تاریخ سرمایه گذاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش رهبری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش رهبری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The challenges of leadership in the third sector ترجمه عنوان مقاله  چالش های رهبری در بخش سوم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله مدیریت اروپایی – European Management […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه ارزش با ایجاد کسب شواهد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه ارزش با ایجاد کسب شواهد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How does acquisition experience create value? Evidence from a regulatory change affecting the information  environment ترجمه عنوان مقاله  چگونه کسب تجربه ارزش ایجاد می کند ؟ شواهدی از یک تغییر نظارتی موثر بر محیط اطلاعاتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری درون سازمانی به سویپ عملکرد جمعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری درون سازمانی به سویپ عملکرد جمعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Network learning: Episodes of interorganizational learning towards a collective performance goal ترجمه عنوان مقاله  یادگیری شبکه: یادگیری درون سازمانی به سوی یک هدف عملکرد جمعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احیای مجدد سازمان بدون انکار جامعه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احیای مجدد سازمان بدون انکار جامعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Resurrecting organization without renouncing society: A response to Ahrne, Brunsson and Seidl ترجمه عنوان مقاله  احیای مجدد سازمان بدون انکار جامعه : در پاسخ به Ahrne، Brunsson و سیدل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۷ […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات الزویر به زبان انگلیسی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انتشار یافته در سایت الزویر را مشاهده مینمایید. شما به راحتی میتوانید مقالات الزویر (ساینس دایرکت) را به صورت رایگان دانلود و استفاده کنید. همچنین میتوانید از صفحات زیر بهره گیرید:
جدیدترین مقالات انگلیسی سال 2018
جدیدترین مقالات رشته مدیریت نشریه الزویر
جدیدترین مقالات انگلیسی امرالد
جدیدترین مقالات انگلیسی IEEE
جدیدترین مقالات انگلیسی اسپرینگر
جدیدترین مقالات انگلیسی وایلی
جدیدترین مقالات انگلیسی هینداوی
جدیدترین مقالات انگلیسی تیلور و فرانسیس
جدیدترین مقالات انگلیسی NCBI
لیست جدیدترین مقالات الزویر :