دانلود رایگان مقالات سال 2017 - صفحه 6 از 156 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استراتژیک خدمات الکتریکی مسکونی در بازار رقابتی – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استراتژیک خدمات الکتریکی مسکونی در بازار رقابتی – Sage 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت استراتژیک خدمات الکتریکی مسکونی در بازار رقابتی: دیدگاه تقاضا محور عنوان انگلیسی مقاله Strategic management of residential electric services in the competitive market: Demand-oriented perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وب کاوی مبتنی بر الگوریتم Kohonen تک بعدی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وب کاوی مبتنی بر الگوریتم Kohonen تک بعدی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وب کاوی مبتنی بر الگوریتم Kohonen تک بعدی: تحلیل وب سایت های رسانه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Web mining based on one-dimensional Kohonen’s algorithm: analysis of social media websites انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر سازمانی در یک دانشگاه استرالیایی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر سازمانی در یک دانشگاه استرالیایی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییر سازمانی در یک دانشگاه استرالیایی: پاسخ به تمرین ارزیابی پژوهشی عنوان انگلیسی مقاله Organizational change in an Australian university: Responses to a research assessment exercise انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی در بازاریابی رابطه ای – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی در بازاریابی رابطه ای – Sage 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی در بازاریابی رابطه ای: چشم انداز مدیران ورزشی حرفه ای در MLB، NBA، NFL، و NHL عنوان انگلیسی مقاله Social Media in Relationship Marketing: The Perspective of Professional Sport Managers in the MLB, NBA, NFL, and NHL انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زورگویی در محل کار پس از تغییر سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زورگویی در محل کار پس از تغییر سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مطالعه دو موجی در مورد زورگویی در محل کار پس از تغییر سازمانی: یک تحلیل واسطه ای تعدیل شده عنوان انگلیسی مقاله A two-wave study on workplace bullying after organizational change: A moderated mediation analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی فاز بر اساس مدولاسیون تقسیم کد شده – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی فاز بر اساس مدولاسیون تقسیم کد شده – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازیابی فاز بر اساس مدولاسیون تقسیم کد شده عنوان انگلیسی مقاله Phase retrieval based on coded splitting modulation انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موثر واقع شدن تیم مجازی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موثر واقع شدن تیم مجازی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موثر واقع شدن تیم مجازی: مطالعه تجربی با استفاده از SEM عنوان انگلیسی مقاله Virtual Team Effectiveness: An Empirical Study Using SEM انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام و تغییر سازمانی به سوی پایداری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام و تغییر سازمانی به سوی پایداری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادغام و تغییر سازمانی به سوی پایداری عنوان انگلیسی مقاله Integration and organizational change towards sustainability انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص بیماری آلزایمر براساس تصاویر MRI ساختاری – هینداوی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص بیماری آلزایمر براساس تصاویر MRI ساختاری – هینداوی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص بیماری آلزایمر براساس تصاویر MRI ساختاری با استفاده از ماشین شبکه عصبی ساماندهی شده و ویژگی های PCA عنوان انگلیسی مقاله Diagnosis of Alzheimer’s Disease Based on Structural MRI Images Using a Regularized Extreme Learning Machine and PCA Features انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع منابع انسانی در پروژه ها و خدمات – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع منابع انسانی در پروژه ها و خدمات – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توزیع منابع انسانی در پروژه ها و خدمات در محیط پویای پروژه عنوان انگلیسی مقاله Allocating human resources to projects and services in dynamic project environments انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص اسپم ها در بازاریابی توییتر – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص اسپم ها در بازاریابی توییتر – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص اسپم ها در بازاریابی توییتر: رویکرد ترکیبی با استفاده از تحلیل رسانه های اجتماعی و محاسبات الهام گرفته از فرآیند زیستی عنوان انگلیسی مقاله Detection of Spammers in Twitter marketing: A Hybrid Approach Using Social Media Analytics and Bio Inspired Computing انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قصد استفاده از نرم افزارهای بانکداری موبایلی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قصد استفاده از نرم افزارهای بانکداری موبایلی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعییین کننده داشتن قصد استفاده از نرم افزارهای بانکداری موبایلی: شرح گسترده ای از مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) عنوان انگلیسی مقاله Determinants of intention to use the mobile banking apps: An extension of the classic TAM model انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت مصرف کننده مبتنی بر ادغام الکترونیکی EDT و TAM – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت مصرف کننده مبتنی بر ادغام الکترونیکی EDT و TAM – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلی از رضایت مصرف کننده مبتنی بر ادغام الکترونیکی EDT و TAM: مطالعه مقایسه ای از مصرف کنندگان کره ای و آمریکایی عنوان انگلیسی مقاله A Consumer Satisfaction Model Based on the eIntegration of EDT and TAM: Comparative Study of Korean and US Consumers انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد […]

در این صفحه لیست مقالات سال 2017 به زبان انگلیسی برای رشته های مختلف ارائه شده است. پس از مشاهده مشخصات مقاله میتوانید اقدام به دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت PDF نمایید.
همچنین برای بررسی بهتر میتوانید لینکهای زیر را نیز مشاهده نمایید:
مقالات 2017 مدیریت
مقالات 2017 حسابداری
مقالات 2017 بازاریابی
مقالات 2017 مهندسی فناوری اطلاعات
مقالات 2017 برق
مقالات 2017 عمران
مقالات 2017 شهرسازی
مقالات 2017 پزشکی
مقالات 2017 کامپیوتر
مقالات 2017 اقتصاد
مقالات 2017 علوم اجتماعی
مقالات 2017 مهندسی صنایع
مقالات 2017 محیط زیست
مقالات 2017 روانشناسی
مقالات 2017 علوم تربیتی
مقالات 2017 مهندسی مکانیک
مقالات 2017 زیست شناسی
مقالات 2017 ریاضی
مقالات 2017 معماری
مقالات 2017 شیمی
مقالات 2017 دندانپزشکی
مقالات 2017 داروسازی
مقالات 2017 دامپزشکی
مقالات 2017 کشاورزی
مقالات 2017 مهندسی انرژی
مقالات 2017 فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقالات 2017 گردشگری و توریسم
مقالات 2017 علوم ارتباطات اجتماعی 
مقالات سال 2018
مقالات سال 2016
مقالات سال 2015
لیست کل مقالات انگلیسی سال 2017 :