دانلود رایگان مقالات سال 2018 - صفحه 300 از 305 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهمان نوازی هوشمند (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهمان نوازی هوشمند (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart hospitality—Interconnectivity and interoperability towards an ecosystem ترجمه عنوان مقاله مهمان نوازی هوشمند: پیوند و همکاری متقابل در جهت یک اکوسیستم فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پژوهش مهمان نوازی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پژوهش مهمان نوازی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hospitality research: legacies and futures ترجمه عنوان مقاله پژوهش مهمان نوازی: یادبودها و آینده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط  مدیریت و گردشگری و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پژوهش کنشی و نسل هزاره (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پژوهش کنشی و نسل هزاره (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Action research and millennials: Improving pedagogical approaches to encourage critical thinking ترجمه عنوان مقاله پژوهش کنشی و نسل هزاره: رویکردهای آموزشی برای تشویق تفکر نقادانه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری تفکر نقادانه دانشجویان مامایی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری تفکر نقادانه دانشجویان مامایی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Measuring critical thinking in pre-registration midwifery students: A multimethod approach ترجمه عنوان مقاله اندازه گیری تفکر نقادانه دانشجویان مامایی: رهیافتی چند روشه فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رهیافت استدلالی مبتنی بر مورد برای تخمین هزینه (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رهیافت استدلالی مبتنی بر مورد برای تخمین هزینه (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A case-based reasoning approach to cost estimation of new product development ترجمه عنوان مقاله یک رهیافت استدلالی مبتنی بر مورد برای تخمین هزینه ایجاد محصول […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فرایند تصمیم گیری مارکوف (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فرایند تصمیم گیری مارکوف (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Markov decision process model for equitable distribution of supplies under uncertainty ترجمه عنوان مقاله مدل فرایند تصمیم گیری مارکوف به منظور پخش منصفانه منابع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت کارشناسان هسته ای از تصمیم گیری برای محافظت از جمعیت (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت کارشناسان هسته ای از تصمیم گیری برای محافظت از جمعیت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analyzing nuclear expertise support to population protection decision making process during nuclear emergencies ترجمه عنوان مقاله بررسی حمایت کارشناسان هسته ای از فرایند تصمیم گیری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی فرایند تصمیم گیری برای حرکت مستقیم (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی فرایند تصمیم گیری برای حرکت مستقیم (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling of decision-making process for moving straight using inverse Bayesian inference ترجمه عنوان مقاله مدل سازی فرایند تصمیم گیری برای حرکت مستقیم با استفاده از […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چرخه تجاری بازار غیر رسمی در کشورهای نوظهور (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چرخه تجاری بازار غیر رسمی در کشورهای نوظهور (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business Cycles, Informal Economy, and Interest Rates in Emerging Countries ترجمه عنوان مقاله چرخه تجاری بازار غیر رسمی و نرخ های در کشورهای نوظهور فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوی مرکز- پیرامون چرخه تجاری اروپا (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوی مرکز- پیرامون چرخه تجاری اروپا (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The core–periphery pattern of European business cycles: A fuzzy clustering approach ترجمه عنوان مقاله الگوی مرکز- پیرامون چرخه تجاری اروپا: یک رهیافت خوشه ای فازی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت و همکاری در بین زنجیره های تامین (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت و همکاری در بین زنجیره های تامین (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competition and cooperation between supply chains in multiobjective petroleum green supply chain: A game theoretic approach ترجمه عنوان مقاله رقابت و همکاری در بین زنجیره […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح دخالتی دولت در رقابت بین زنجیره های تامین (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح دخالتی دولت در رقابت بین زنجیره های تامین (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Direct and indirect intervention schemas of government in the competition between green and non-green supply chains ترجمه عنوان مقاله طرح های دخالتی مستقیم و غیر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بازی زنجیره تامین سبز (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بازی زنجیره تامین سبز (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Green supply chain game model and analysis under revenue-sharing contract ترجمه عنوان مقاله مدل بازی زنجیره تامین سبز و تحلیل تحت قرارداد اشتراک درآمد فرمت […]

در این صفحه لیست مقالات سال 2018 به زبان انگلیسی برای رشته های مختلف ارائه شده است. پس از مشاهده مشخصات مقاله میتوانید اقدام به دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت PDF نمایید.
همچنین برای بررسی بهتر میتوانید لینکهای زیر را نیز جهت یافتن مقاله انگلیسی جدید (بدون ترجمه) مشاهده نمایید:
مقالات 2018 مدیریت
مقالات 2018 بازاریابی
مقالات 2018 اقتصاد
مقالات 2018 مهندسی صنایع
مقالات 2018 حسابداری
مقالات 2018 عمران
مقالات 2018 معماری
مقالات 2018  شهرسازی
مقالات 2018 مهندسی کامپیوتر
مقالات 2018 مهندسی برق
مقالات 2018 مهندسی فناوری اطلاعات
مقالات 2018 فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقالات 2018 روانشناسی
مقالات 2018 جغرافیا
مقالات 2018 تربیت بدنی
مقالات 2018 پزشکی
مقالات 2018 حقوق
مقالات 2018 علوم اجتماعی
مقالات 2018 علوم تربیتی
مقالات 2018 گردشگری
مقالات 2018 محیط زیست
مقالات 2018 مهندسی معدن
مقالات 2018 مهندسی مکانیک
مقالات 2018 مهندسی انرژی
مقالات 2018 زیست شناسی
مقالات 2018 بیوتکنولوژی
مقالات 2018 شیمی
مقالات 2018 کشاورزی
مقالات 2018 علوم ارتباطات اجتماعی
مقالات 2018 دامپزشکی
مقالات 2018 صنایع غذایی
مقالات 2018 منابع طبیعی
مقالات 2018 مهندسی پزشکی
مقالات 2018 دندانپزشکی
مقالات 2018 داروسازی
مقالات سال 2017 (بدون ترجمه)
مقالات سال 2016 (بدون ترجمه)
مقالات سال 2015 (بدون ترجمه)
مقالات انگلیسی 2018 با ترجمه آماده
مقالات انگلیسی 2017 با ترجمه آماده
مقالات انگلیسی 2016 با ترجمه آماده

لیست کل مقالات انگلیسی سال 2018 :