دانلود رایگان مقالات سال 2018 - صفحه 301 از 305 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد طرح توسعه فردی و حرفه ای در دوره رهبری MBA (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد طرح توسعه فردی و حرفه ای در دوره رهبری MBA (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Self-awareness and leadership: Developing an individual strategic professional development plan in an MBA leadership course ترجمه عنوان مقاله خود آگاهی و رهبری، ایجاد یک طرح […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آب و هواهای نوین: گذارهای تغییر اقلیم (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آب و هواهای نوین: گذارهای تغییر اقلیم (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Novel climates: Trajectories of climate change beyond the boundaries of British Columbia’s forest management knowledge system ترجمه عنوان مقاله آب و هواهای نوین: گذارهای تغییر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش در جوامع متن باز (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش در جوامع متن باز (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge management in OSS communities: Relationship between dense and sparse network structures ترجمه عنوان مقاله مدیریت دانش در جوامع متن باز: روابط میان ساختار شبکه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت فناوری اطلاعات در حمل و نقل چند وجهی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت فناوری اطلاعات در حمل و نقل چند وجهی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Application and Management of Information Technologies in Multimodal Transportation ترجمه عنوان مقاله به کار گیری و مدیریت فناوری اطلاعات در حمل و نقل چند وجهی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی، تردید و مدل های ذهنی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی، تردید و مدل های ذهنی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Complexity, uncertainty and mental models: From a paradigm of regulation to a paradigm of emergence in project management ترجمه عنوان مقاله پیچیدگی، تردید و مدل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری چابک مشارکتی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری چابک مشارکتی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Collaborative agile learning in online environments: Strategies for improving team regulation and project management ترجمه عنوان مقاله یادگیری چابک مشارکتی: راهبردهایی به منظور ساماندهی تیم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انواع وظیفه شناس آموزش مدیریت پروژه (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انواع وظیفه شناس آموزش مدیریت پروژه (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Responsible forms of project management education: Theoretical plurality and reflective pedagogies ترجمه عنوان مقاله انواع وظیفه شناس آموزش مدیریت پروژه: کثرت تئوریکی و تدریس بازتابی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادای احترام به رادنی و اهمیت مدیریت پروژه هدف گرا (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادای احترام به رادنی و اهمیت مدیریت پروژه هدف گرا (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Our tribute to Rodney – And the importance of Goal Directed Project Management ترجمه عنوان مقاله ادای احترام ما به رادنی و اهمیت مدیریت پروژه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمون های آماری سد برای درک موضوعات تحقیق در علوم اجتماعی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمون های آماری سد برای درک موضوعات تحقیق در علوم اجتماعی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Statistical Tests as a Hindrance to Understanding What the Controversy around the ‘‘Hiding Hand” Reveals about Research in the Social Sciences and Conceals about Project […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای تحقیق در عملیات پژوهش های دو بخشی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای تحقیق در عملیات پژوهش های دو بخشی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Operations Research Applications of Dichotomous Search ترجمه عنوان مقاله کاربردهای تحقیق در عملیات پژوهش های دو بخشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور سامانمند مدیریت تغییر در الزامات (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور سامانمند مدیریت تغییر در الزامات (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Systematic Review of Requirements Change Management ترجمه عنوان مقاله مرور سامانمند مدیریت تغییر در الزامات فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع سازمانی و انسانی و نوآوری (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع سازمانی و انسانی و نوآوری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational and human resource management and innovation: Which management practices are linked to product and/or process innovation? ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع سازمانی و انسانی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناهماهنگی پایداری غذا و پذیرش مشتری در فناوری های نوآوری (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناهماهنگی پایداری غذا و پذیرش مشتری در فناوری های نوآوری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mismatch between food sustainability and consumer acceptance toward innovation technologies among Millennial students: The case of Shelf Life Extension ترجمه عنوان مقاله ناهماهنگی بین پایداری […]

در این صفحه لیست مقالات سال 2018 به زبان انگلیسی برای رشته های مختلف ارائه شده است. پس از مشاهده مشخصات مقاله میتوانید اقدام به دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت PDF نمایید.
همچنین برای بررسی بهتر میتوانید لینکهای زیر را نیز جهت یافتن مقاله انگلیسی جدید (بدون ترجمه) مشاهده نمایید:
مقالات 2018 مدیریت
مقالات 2018 بازاریابی
مقالات 2018 اقتصاد
مقالات 2018 مهندسی صنایع
مقالات 2018 حسابداری
مقالات 2018 عمران
مقالات 2018 معماری
مقالات 2018  شهرسازی
مقالات 2018 مهندسی کامپیوتر
مقالات 2018 مهندسی برق
مقالات 2018 مهندسی فناوری اطلاعات
مقالات 2018 فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقالات 2018 روانشناسی
مقالات 2018 جغرافیا
مقالات 2018 تربیت بدنی
مقالات 2018 پزشکی
مقالات 2018 حقوق
مقالات 2018 علوم اجتماعی
مقالات 2018 علوم تربیتی
مقالات 2018 گردشگری
مقالات 2018 محیط زیست
مقالات 2018 مهندسی معدن
مقالات 2018 مهندسی مکانیک
مقالات 2018 مهندسی انرژی
مقالات 2018 زیست شناسی
مقالات 2018 بیوتکنولوژی
مقالات 2018 شیمی
مقالات 2018 کشاورزی
مقالات 2018 علوم ارتباطات اجتماعی
مقالات 2018 دامپزشکی
مقالات 2018 صنایع غذایی
مقالات 2018 منابع طبیعی
مقالات 2018 مهندسی پزشکی
مقالات 2018 دندانپزشکی
مقالات 2018 داروسازی
مقالات سال 2017 (بدون ترجمه)
مقالات سال 2016 (بدون ترجمه)
مقالات سال 2015 (بدون ترجمه)
مقالات انگلیسی 2018 با ترجمه آماده
مقالات انگلیسی 2017 با ترجمه آماده
مقالات انگلیسی 2016 با ترجمه آماده

لیست کل مقالات انگلیسی سال 2018 :