دانلود رایگان مقالات سال 2018 - صفحه 5 از 305 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Detecting human emotions using electroencephalography (EEG) using dynamic programming approach ترجمه عنوان مقاله تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایمن سازی ارتباطات در سیستم های فعال IoT – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایمن سازی ارتباطات در سیستم های فعال IoT – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR ایمپکت فاکتور(IF) ۱٫۲۲۶ در سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سرمایه گذاری در دارایی نامشهود بر عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سرمایه گذاری در دارایی نامشهود بر عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود بر عملکرد شرکت ها در هند عنوان انگلیسی مقاله Impact of investment in intangible assets on corporate performance in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تطابق حسابرسی پایدار برای مدل کسب و کار بی قاعده – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تطابق حسابرسی پایدار برای مدل کسب و کار بی قاعده – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI نوع نگارش مقاله مقاله مطالعه موردی(Case Study) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد. نمایه (index) Scopus – Master Journals – JCR عنوان انگلیسی مقاله The need to adapt […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار تیرهای ترک خورده تحت بارگذاری پایدار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار تیرهای ترک خورده تحت بارگذاری پایدار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Structural behavior of corroded reinforced concrete beams under sustained loading ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر دوجنبه ای پیچیدگی در عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر دوجنبه ای پیچیدگی در عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The ambivalent effect of complexity on firm performance: A study of the […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت و اداره دولتی: منابع تحلیلی تغییر ساختاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت و اداره دولتی: منابع تحلیلی تغییر ساختاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله سرمقاله (Editorial) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR ایمپکت فاکتور(IF) ۴٫۴۱۰ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۷۲ در سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های امنیت و حریم خصوصی در شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های امنیت و حریم خصوصی در شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Security and Privacy Challenges in Smart Cities ترجمه عنوان مقاله چالش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسی مستمر: قابلیت حسابرسی خودکار – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسی مستمر: قابلیت حسابرسی خودکار – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Continuous Auditing: Building Automated Auditing Capability ترجمه عنوان مقاله حسابرسی مستمر: ایجاد قابلیت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ساختار-خاک-ساختار لرزه ای در ساختمان مجاور در زلزله – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ساختار-خاک-ساختار لرزه ای در ساختمان مجاور در زلزله – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر متقابل ساختار-خاک-ساختار لرزه ای حالت عمیق تر در ساختمان مجاور در طول زلزله عنوان انگلیسی مقاله Higher mode seismic structure-soil-structure interaction between adjacent building during earthquakes انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سندرم داون: بررسی یکپارچه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سندرم داون: بررسی یکپارچه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Down syndrome: An integrative review ترجمه عنوان مقاله سندرم داون: بررسی یکپارچه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی گرایش های مرتبط روانشناسی رشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل DC-DC خود انطباق برای کنترل سیستم هیبریدی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل DC-DC خود انطباق برای کنترل سیستم هیبریدی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Agent-based self-adaptive DC-DC converter for hybrid energetic system control ترجمه عنوان مقاله مبدل DC-DC خود انطباق مبتنی بر عامل برای کنترل سیستم پر انرژی هیبریدی فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فساد محلی و نگهداشت دارایی های نقدی شرکت های بزرگ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فساد محلی و نگهداشت دارایی های نقدی شرکت های بزرگ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فساد محلی و نگهداشت دارایی های نقدی شرکت های بزرگ : دارایی های مخفی یا درگیری های سازمان؟ عنوان انگلیسی مقاله Local corruption and corporate cash holdings: Sheltering assets or agency conflict? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر […]

در این صفحه لیست مقالات سال 2018 به زبان انگلیسی برای رشته های مختلف ارائه شده است. پس از مشاهده مشخصات مقاله میتوانید اقدام به دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت PDF نمایید.
همچنین برای بررسی بهتر میتوانید لینکهای زیر را نیز جهت یافتن مقاله انگلیسی جدید (بدون ترجمه) مشاهده نمایید:
مقالات 2018 مدیریت
مقالات 2018 بازاریابی
مقالات 2018 اقتصاد
مقالات 2018 مهندسی صنایع
مقالات 2018 حسابداری
مقالات 2018 عمران
مقالات 2018 معماری
مقالات 2018  شهرسازی
مقالات 2018 مهندسی کامپیوتر
مقالات 2018 مهندسی برق
مقالات 2018 مهندسی فناوری اطلاعات
مقالات 2018 فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقالات 2018 روانشناسی
مقالات 2018 جغرافیا
مقالات 2018 تربیت بدنی
مقالات 2018 پزشکی
مقالات 2018 حقوق
مقالات 2018 علوم اجتماعی
مقالات 2018 علوم تربیتی
مقالات 2018 گردشگری
مقالات 2018 محیط زیست
مقالات 2018 مهندسی معدن
مقالات 2018 مهندسی مکانیک
مقالات 2018 مهندسی انرژی
مقالات 2018 زیست شناسی
مقالات 2018 بیوتکنولوژی
مقالات 2018 شیمی
مقالات 2018 کشاورزی
مقالات 2018 علوم ارتباطات اجتماعی
مقالات 2018 دامپزشکی
مقالات 2018 صنایع غذایی
مقالات 2018 منابع طبیعی
مقالات 2018 مهندسی پزشکی
مقالات 2018 دندانپزشکی
مقالات 2018 داروسازی
مقالات سال 2017 (بدون ترجمه)
مقالات سال 2016 (بدون ترجمه)
مقالات سال 2015 (بدون ترجمه)
مقالات انگلیسی 2018 با ترجمه آماده
مقالات انگلیسی 2017 با ترجمه آماده
مقالات انگلیسی 2016 با ترجمه آماده

لیست کل مقالات انگلیسی سال 2018 :