دانلود رایگان مقالات سال 2018 - صفحه 4 از 305 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی FPGA قابل تنظیم شبکه های عصبی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی FPGA قابل تنظیم شبکه های عصبی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short Communication) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reconfigurable FPGA implementation of neural networks ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی FPGA قابل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی و بازاریابی موبایل در خرید صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی و بازاریابی موبایل در خرید صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Digital, Social Media, and Mobile Marketing in industrial buying: Still in need of customer segmentation? Empirical evidence from Poland and Germany ترجمه عنوان مقاله دیجیتال، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود: متا آنالیز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود: متا آنالیز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit committee financial expertise and earnings quality: A meta-analysis ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیلی بر رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده معکوس- اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیلی بر رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده معکوس- اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analytical Investigation on Seismic Behavior of Inverted V-braced Frames ترجمه عنوان مقاله تحلیلی بر رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده معکوس فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پیچیده درگیری های خانوادگی در مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پیچیده درگیری های خانوادگی در مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The complex role of family involvement in earnings management ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر توپولوژی شبکه تامین در اثربخشی مدیریت ریسک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر توپولوژی شبکه تامین در اثربخشی مدیریت ریسک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The moderating impact of supply network topology on the effectiveness of risk management ترجمه عنوان مقاله تاثیر تعدیل کننده توپولوژی شبکه تامین در اثربخشی مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک احساسات در برندسازی تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک احساسات در برندسازی تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک احساسات در برندسازی تجارت به تجارت عنوان انگلیسی مقاله Understanding Emotions in B2B Branding انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقالات فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Board of directors, audit committee, and firm performance: Evidence from Greece ترجمه عنوان مقاله هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت: شواهد از یونان فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد عنوان انگلیسی مقاله Managerial ability and corporate investment opportunity ترجمه عنوان مقاله توانایی مدیریتی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقدینگی سهام و دارایی های نقدی شرکت ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقدینگی سهام و دارایی های نقدی شرکت ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقدینگی سهام و دارایی های نقدی شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله Stock Liquidity and Corporate Cash Holdings انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخگویی حسابرسان به استانداردهای ریسک حسابرسی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخگویی حسابرسان به استانداردهای ریسک حسابرسی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Responsiveness of Auditors to the Audit Risk Standards: Unique Evidence from […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی بدهی، بقا و رشد شرکت های استارت آپ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی بدهی، بقا و رشد شرکت های استارت آپ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تامین مالی بدهی، بقا و رشد شرکت های استارت آپ عنوان انگلیسی مقاله Debt financing, survival, and growth of start-up firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل دو عاملی رضایت مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل دو عاملی رضایت مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Two factor model of consumer satisfaction: International tourism research ترجمه عنوان مقاله […]

در این صفحه لیست مقالات سال 2018 به زبان انگلیسی برای رشته های مختلف ارائه شده است. پس از مشاهده مشخصات مقاله میتوانید اقدام به دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت PDF نمایید.
همچنین برای بررسی بهتر میتوانید لینکهای زیر را نیز جهت یافتن مقاله انگلیسی جدید (بدون ترجمه) مشاهده نمایید:
مقالات 2018 مدیریت
مقالات 2018 بازاریابی
مقالات 2018 اقتصاد
مقالات 2018 مهندسی صنایع
مقالات 2018 حسابداری
مقالات 2018 عمران
مقالات 2018 معماری
مقالات 2018  شهرسازی
مقالات 2018 مهندسی کامپیوتر
مقالات 2018 مهندسی برق
مقالات 2018 مهندسی فناوری اطلاعات
مقالات 2018 فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقالات 2018 روانشناسی
مقالات 2018 جغرافیا
مقالات 2018 تربیت بدنی
مقالات 2018 پزشکی
مقالات 2018 حقوق
مقالات 2018 علوم اجتماعی
مقالات 2018 علوم تربیتی
مقالات 2018 گردشگری
مقالات 2018 محیط زیست
مقالات 2018 مهندسی معدن
مقالات 2018 مهندسی مکانیک
مقالات 2018 مهندسی انرژی
مقالات 2018 زیست شناسی
مقالات 2018 بیوتکنولوژی
مقالات 2018 شیمی
مقالات 2018 کشاورزی
مقالات 2018 علوم ارتباطات اجتماعی
مقالات 2018 دامپزشکی
مقالات 2018 صنایع غذایی
مقالات 2018 منابع طبیعی
مقالات 2018 مهندسی پزشکی
مقالات 2018 دندانپزشکی
مقالات 2018 داروسازی
مقالات سال 2017 (بدون ترجمه)
مقالات سال 2016 (بدون ترجمه)
مقالات سال 2015 (بدون ترجمه)
مقالات انگلیسی 2018 با ترجمه آماده
مقالات انگلیسی 2017 با ترجمه آماده
مقالات انگلیسی 2016 با ترجمه آماده

لیست کل مقالات انگلیسی سال 2018 :