دانلود رایگان مقالات سال 2018 - صفحه 6 از 305 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل حاکمیت شرکتی و رژیم نظارت خارجی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل حاکمیت شرکتی و رژیم نظارت خارجی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus ایمپکت فاکتور(IF) ۰٫۶۷۲ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۲۰ در سال ۲۰۱۹ شاخص SJR ۰٫۲۷۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نقدی و کیفیت سود – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نقدی و کیفیت سود – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد عنوان انگلیسی مقاله Cash holdings and earnings quality: evidence from the Main and Alternative UK markets ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحليل المان محدود در مورد رفتار لرزه ای ستونهای کامپوزيتي – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحليل المان محدود در مورد رفتار لرزه ای ستونهای کامپوزيتي – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Experimental research and finite element analysis on seismic behavior of CFRP-strengthened seismic-damaged composite steel-concrete frame columns ترجمه عنوان مقاله تحليل المان محدود در مورد رفتار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین پاسخ فرسایش خاک در استفاده از زمین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین پاسخ فرسایش خاک در استفاده از زمین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس  این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Estimating soil erosion response to land use/cover change in a catchment of […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآموزی مدیریت ورزشی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآموزی مدیریت ورزشی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sport management internships: Recommendations for improving upon experiential learning ترجمه عنوان مقاله کارآموزی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت اینترنت اشیا: راه حل های بلاک چین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت اینترنت اشیا: راه حل های بلاک چین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – Master journals – JCR نوع مقاله ISI شاخص Quartile (چارک): Q1 در سال ۲۰۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی هیئت مدیره و رفتار سود سهام شرکت ها – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی هیئت مدیره و رفتار سود سهام شرکت ها – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Board financial expertise and dividend-paying behavior of firms: New insights from the emerging […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل کننده وابستگی کار ادراکی در رهبری تحول گرا – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل کننده وابستگی کار ادراکی در رهبری تحول گرا – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش تعدیل کننده وابستگی کار ادراکی و اندازه گروه در رابطه رهبری تحول گرا در شناسایی تیم: آنالیز ابعاد عنوان انگلیسی مقاله The Moderating Roles of Perceived Task Interdependence and Team Size in Transformational Leadership’s Relation to Team Identification: A Dimensional Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب مفهومی برای تدریس حسابداری مدیریت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب مفهومی برای تدریس حسابداری مدیریت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب مفهومی برای تدریس حسابداری مدیریت عنوان انگلیسی مقاله A conceptual framework for teaching management accounting انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Short communication مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلاسیون کدگذاری شده زنجیره ای برای دستیابی به شبکه نوری – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلاسیون کدگذاری شده زنجیره ای برای دستیابی به شبکه نوری – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدلاسیون کدگذاری شده زنجیره ای نوین مبتنی بر GFDM برای دستیابی به شبکه های نوری عنوان انگلیسی مقاله A Novel Concatenated Coded Modulation Based on GFDM for Access Optical Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سن شرکت، حاکمیت شرکتی و انتخاب ساختار سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سن شرکت، حاکمیت شرکتی و انتخاب ساختار سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – Master Journals List – JCR نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Firm age, corporate […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری ارزش واقعی و دارایی های نقدی شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری ارزش واقعی و دارایی های نقدی شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fair value accounting and corporate cash holdings ترجمه عنوان مقاله حسابداری ارزش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشست ساختمان با فونداسیون سطحی ناشی از روانگرایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشست ساختمان با فونداسیون سطحی ناشی از روانگرایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR ایمپکت فاکتور(IF) ۲٫۳۳۸ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۷۰ در […]

در این صفحه لیست مقالات سال 2018 به زبان انگلیسی برای رشته های مختلف ارائه شده است. پس از مشاهده مشخصات مقاله میتوانید اقدام به دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت PDF نمایید.
همچنین برای بررسی بهتر میتوانید لینکهای زیر را نیز جهت یافتن مقاله انگلیسی جدید (بدون ترجمه) مشاهده نمایید:
مقالات 2018 مدیریت
مقالات 2018 بازاریابی
مقالات 2018 اقتصاد
مقالات 2018 مهندسی صنایع
مقالات 2018 حسابداری
مقالات 2018 عمران
مقالات 2018 معماری
مقالات 2018  شهرسازی
مقالات 2018 مهندسی کامپیوتر
مقالات 2018 مهندسی برق
مقالات 2018 مهندسی فناوری اطلاعات
مقالات 2018 فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقالات 2018 روانشناسی
مقالات 2018 جغرافیا
مقالات 2018 تربیت بدنی
مقالات 2018 پزشکی
مقالات 2018 حقوق
مقالات 2018 علوم اجتماعی
مقالات 2018 علوم تربیتی
مقالات 2018 گردشگری
مقالات 2018 محیط زیست
مقالات 2018 مهندسی معدن
مقالات 2018 مهندسی مکانیک
مقالات 2018 مهندسی انرژی
مقالات 2018 زیست شناسی
مقالات 2018 بیوتکنولوژی
مقالات 2018 شیمی
مقالات 2018 کشاورزی
مقالات 2018 علوم ارتباطات اجتماعی
مقالات 2018 دامپزشکی
مقالات 2018 صنایع غذایی
مقالات 2018 منابع طبیعی
مقالات 2018 مهندسی پزشکی
مقالات 2018 دندانپزشکی
مقالات 2018 داروسازی
مقالات سال 2017 (بدون ترجمه)
مقالات سال 2016 (بدون ترجمه)
مقالات سال 2015 (بدون ترجمه)
مقالات انگلیسی 2018 با ترجمه آماده
مقالات انگلیسی 2017 با ترجمه آماده
مقالات انگلیسی 2016 با ترجمه آماده

لیست کل مقالات انگلیسی سال 2018 :