دانلود رایگان مقاله ISI ریاضی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد رویکردهای نظری بازی برای حفظ حریم خصوصی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد رویکردهای نظری بازی برای حفظ حریم خصوصی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی در مورد رویکردهای نظری بازی برای حفظ حریم خصوصی در داده کاوی و امنیت شبکه عنوان انگلیسی مقاله A survey on game theoretic approaches for privacy preservation in data mining and network security انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تقارن لی در نظریه سرمایه گذاری بهینه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تقارن لی در نظریه سرمایه گذاری بهینه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنالیز تقارن لی برای یک معادله سهمی وار Monge-Ampère در نظریه سرمایه گذاری بهینه عنوان انگلیسی مقاله Lie symmetry analysis for a parabolic Monge–Ampère equation in the optimal investment theory انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون لجستیک بهبود یافته برای پیش بینی دیابت با تلفیق تکنیک های PCA و کی-میانگین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون لجستیک بهبود یافته برای پیش بینی دیابت با تلفیق تکنیک های PCA و کی-میانگین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل رگرسیون لجستیک بهبود یافته برای پیش بینی دیابت با تلفیق تکنیک های PCA و کی-میانگین عنوان انگلیسی مقاله Improved logistic regression model for diabetes prediction by integrating PCA and K-means techniques انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های لجستیک کسری در چارچوب عملگرهای کسری ایجاد شده توسط مشتقات انطباقی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های لجستیک کسری در چارچوب عملگرهای کسری ایجاد شده توسط مشتقات انطباقی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل های لجستیک کسری در چارچوب عملگرهای کسری ایجاد شده توسط مشتقات انطباقی عنوان انگلیسی مقاله Fractional logistic models in the frame of fractional operators generated by conformable derivatives انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای شیمیایی نظریه گراف – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای شیمیایی نظریه گراف – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل ۸ – کاربردهای شیمیایی نظریه گراف عنوان انگلیسی مقاله Chapter 8 – Chemical applications of graph theory انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های کاربردی برای تعادل نش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های کاربردی برای تعادل نش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل هشتم – برنامه های کاربردی برای تعادل نش عنوان انگلیسی مقاله Chapter 8 – Applications to Nash Equilibrium انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی AHP-تاپسیس با مجموعه های فازی فیثاغورثی برای تحلیل ریسک اطلاعات – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی AHP-تاپسیس با مجموعه های فازی فیثاغورثی برای تحلیل ریسک اطلاعات – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یکپارچه سازی وسیع AHP-تاپسیس با مجموعه های فازی فیثاغورثی برای تجزیه و تحلیل ریسک امنیتی اطلاعات عنوان انگلیسی مقاله AHP–TOPSIS integration extended with Pythagorean fuzzy sets for information security risk analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استحکام اتصالات بخش توخالی دایره ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استحکام اتصالات بخش توخالی دایره ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات بار اولیه طنابی بر استحکام اتصالات بخش توخالی دایره ای X تقویت شده با تقویت کنندگان حلقه خارجی و صفحات اتصالی عنوان انگلیسی مقاله Effects of chord pre-load on strength of CHS X-joints stiffened with external ring stiffeners and gusset plates انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ترکیبی از اثرات گاوسی معکوس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ترکیبی از اثرات گاوسی معکوس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل ترکیبی از اثرات گاوسی معکوس تو در تو برای داده های طولی عنوان انگلیسی مقاله Nested Inverse Gaussian Mixed-Effects Model for Longitudinal Data انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کدهای خطی با دوگانگی مکمل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کدهای خطی با دوگانگی مکمل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کدهای خطی با دوگانگی مکمل (LCD) و کدهای قابل تفکیک فاصله حداکثر (MDS) از کدهای چرخه ای عنوان انگلیسی مقاله LCD MDS Codes From Cyclic Codes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه تیرهای فولادی به شکل سرد کارآمد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه تیرهای فولادی به شکل سرد کارآمد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه تیرهای فولادی به شکل سرد کارآمد برای قابلیت سرویس دهی و حالت های حد نهایی با استفاده از بهینه سازی Big Bang-Big Crunch عنوان انگلیسی مقاله Development of optimum cold-formed steel beams for serviceability and ultimate limit states using Big Bang-Big Crunch optimisation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلامت ساختاری یک پل عملیاتی – الزویر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلامت ساختاری یک پل عملیاتی – الزویر

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت بر سلامت ساختاری یک پل عملیاتی: یک مطالعه موردی عنوان انگلیسی مقاله Structural health monitoring of an operational bridge: A case study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به روز رسانی مدل عنصر محدود – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به روز رسانی مدل عنصر محدود – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به روز رسانی مدل عنصر محدود با استفاده از بهینه سازی قطعی: یک رویکرد جستجوی الگوی جهانی عنوان انگلیسی مقاله Finite element model updating using deterministic optimisation: A global pattern search approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

دانلود رایگان مقاله ISI ریاضی به زبان انگلیسی از نشریات معتبر خارجی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انگلیسی رشته ریاضی را مشاهده مینمایید که میتوانید pdf مقالات را به صورت رایگان دانلود نموده و در صورت تمایل جهت ترجمه، سفارش دهید.
همچنین میتوانید از صفحات زیر نیز دیدن فرمایید:
جدیدترین مقالات ترجمه شده ریاضی
جستجوی مقالات ترجمه شده رشته ریاضی
مقالات ترجمه شده رایگان ریاضی
درخواست مقاله انگلیسی جدید
لیست مقالات ترجمه شده ریاضی: