دانلود رایگان مقاله ISI ریاضی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لرزش زمین ناشی از قطار در حال حرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لرزش زمین ناشی از قطار در حال حرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی لرزش زمین ناشی از بارهای قطار در حال حرکت بر روی زمین غیراشباع با استفاده از روش عنصر محدود دو و نیم بعدی عنوان انگلیسی مقاله Investigating ground vibration induced by moving train loads on unsaturated ground using 2.5D FEM انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت جهانی در یک مدل کموتاکسی-هاپتوتاکسیس سه بعدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت جهانی در یک مدل کموتاکسی-هاپتوتاکسیس سه بعدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محدودیت جهانی در یک مدل کموتاکسی-هاپتوتاکسیس سه بعدی عنوان انگلیسی مقاله Global boundedness in a three-dimensional chemotaxis–haptotaxis model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه راف فازی نرم مردد – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه راف فازی نرم مردد – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مجموعه راف فازی نرم مردد و کاربردهای آن عنوان انگلیسی مقاله A Hesitant Soft Fuzzy Rough Set and Its Applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار غيرخطي سيستم بست ریلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار غيرخطي سيستم بست ریلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار غيرخطي سيستم بست ریلی بر مسير تخته ای در انتهای پل راه آهن: روش عنصر محدود و مطالعه تجربي عنوان انگلیسی مقاله Nonlinear behavior of rail fastening system on slab track at railway bridge ends: FEA and experimental study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حداقل تعمیر اجزا خراب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حداقل تعمیر اجزا خراب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حداقل تعمیر اجزا خراب در سیستمهای منسجم عنوان انگلیسی مقاله Minimal repair of failed components in coherent systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنش برشی در ریل های تراموا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنش برشی در ریل های تراموا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تمرکز تنش برشی در ریل های تراموا: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عنصر محدود دو بعدی مقطعی میله بر پایه نظریه عنوان انگلیسی مقاله Shear stress concentrations in tramway rails: Results from beam theorybased cross-sectional 2D Finite Element analyses انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتصالات سنجاقی لوله ای پایه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتصالات سنجاقی لوله ای پایه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعات تجربی و تحلیلی اتصالات سنجاقی لوله ای پایه تحت تنش مستقیم عنوان انگلیسی مقاله Experimental and analytical studies of base pipe pin connections under direct tension انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک مدل ریاضی برای ویروس استاکس‌نت در زیرساخت کنترل بحرانی شبکه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک مدل ریاضی برای ویروس استاکس‌نت در زیرساخت کنترل بحرانی شبکه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی یک مدل ریاضی برای ویروس استاکس‌نت در یک زیرساخت کنترل بحرانی شبکه عنوان انگلیسی مقاله Design of a mathematical model for the Stuxnet virus in a network of critical control infrastructure انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هموار سازی تصویر با حفظ لبه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هموار سازی تصویر با حفظ لبه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هموار سازی تصویر با حفظ لبه از طریق یک تنظیم کننده تنوع کل و یک تنظیم کننده غیرمحدب عنوان انگلیسی مقاله Edge-Preserving Image Smoothing Via a Total Variation Regularizer and a Nonconvex Regularizer انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های حل مساله بهینه سازی سینی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های حل مساله بهینه سازی سینی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش های حل مساله بهینه سازی سینی عنوان انگلیسی مقاله Solution methods for the tray optimization problem انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ریسک فازی در پرورش طیور با استفاده از یک معیار تشابه جدید در اعداد فازی تعمیم یافته – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ریسک فازی در پرورش طیور با استفاده از یک معیار تشابه جدید در اعداد فازی تعمیم یافته – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل ریسک فازی در پرورش طیور با استفاده از یک معیار تشابه جدید در اعداد فازی تعمیم یافته عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy risk analysis in poultry farming using a new similarity measure on generalized fuzzy numbers انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد محاسباتی نرم برای خلاصه سازی کلان داده ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد محاسباتی نرم برای خلاصه سازی کلان داده ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکرد محاسباتی نرم برای خلاصه سازی کلان داده ها عنوان انگلیسی مقاله A soft computing approach to big data summarization انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ارتعاش در پمپاژ افقی توسط محاسبات نرم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ارتعاش در پمپاژ افقی توسط محاسبات نرم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل ارتعاش در پمپاژ افقی توسط محاسبات نرم عنوان انگلیسی مقاله Vibration analyzing in horizontal pumping aggregate by soft computing انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI ریاضی به زبان انگلیسی از نشریات معتبر خارجی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انگلیسی رشته ریاضی را مشاهده مینمایید که میتوانید pdf مقالات را به صورت رایگان دانلود نموده و در صورت تمایل جهت ترجمه، سفارش دهید.
همچنین میتوانید از صفحات زیر نیز دیدن فرمایید:
جدیدترین مقالات ترجمه شده ریاضی
جستجوی مقالات ترجمه شده رشته ریاضی
مقالات ترجمه شده رایگان ریاضی
درخواست مقاله انگلیسی جدید
لیست مقالات ترجمه شده ریاضی: