دانلود رایگان مقاله ISI ریاضی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش طیفی چبیشف برای حل معادله انتگرال دیفرانسیل کسری فازی Fredholm-Volterra – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش طیفی چبیشف برای حل معادله انتگرال دیفرانسیل کسری فازی Fredholm-Volterra – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش طیفی چبیشف برای حل معادله انتگرال دیفرانسیل کسری فازی Fredholm-Volterra عنوان انگلیسی مقاله Chebyshev spectral method for solving fuzzy fractional Fredholm–Volterra integro-differential equation انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل ریاضی قوی توسعه یافته برای پیش بینی سیر اپیدمی در ایران – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل ریاضی قوی توسعه یافته برای پیش بینی سیر اپیدمی در ایران – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل ریاضی قوی توسعه یافته برای پیش بینی سیر اپیدمی COVID-19 در ایران عنوان انگلیسی مقاله An extended robust mathematical model to project the course of COVID-19 epidemic in Iran انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل مجانبی جریان یک لایه مایع نازک بین دو سطح متحرک – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل مجانبی جریان یک لایه مایع نازک بین دو سطح متحرک – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل مجانبی جریان یک لایه مایع نازک بین دو سطح متحرک عنوان انگلیسی مقاله Asymptotic analysis of a thin fluid layer flow between two moving surfaces انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حلقه ، ضروریات ، و توضیح ریاضی در علم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حلقه ، ضروریات ، و توضیح ریاضی در علم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حلقه ، ضروریات ، و توضیح ریاضی در علم عنوان انگلیسی مقاله Circularity, indispensability, and mathematical explanation in science انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی و روش شناسی مدیریت پروژه – امرالد ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی و روش شناسی مدیریت پروژه – امرالد ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرهنگ سازمانی و روش شناسی مدیریت پروژه: پژوهشی در زمینه صنعت مالی عنوان انگلیسی مقاله Organizational culture and project management methodology: research in the financial industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراماده مکانیکی دو بعدی با نسبت پواسون منفی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراماده مکانیکی دو بعدی با نسبت پواسون منفی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فراماده مکانیکی دو بعدی جدید با نسبت پواسون منفی عنوان انگلیسی مقاله A novel two-dimensional mechanical metamaterial with negative Poisson’s ratio انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش المان محدود گالرکین ضعیف بدون تثبیت کننده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش المان محدود گالرکین ضعیف بدون تثبیت کننده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش المان محدود گالرکین ضعیف بدون تثبیت کننده بر روی شبکه های چندوجهی عنوان انگلیسی مقاله A stabilizer-free weak Galerkin finite element method on polytopal meshes انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد رویکردهای نظری بازی برای حفظ حریم خصوصی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد رویکردهای نظری بازی برای حفظ حریم خصوصی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی در مورد رویکردهای نظری بازی برای حفظ حریم خصوصی در داده کاوی و امنیت شبکه عنوان انگلیسی مقاله A survey on game theoretic approaches for privacy preservation in data mining and network security انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تقارن لی در نظریه سرمایه گذاری بهینه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تقارن لی در نظریه سرمایه گذاری بهینه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنالیز تقارن لی برای یک معادله سهمی وار Monge-Ampère در نظریه سرمایه گذاری بهینه عنوان انگلیسی مقاله Lie symmetry analysis for a parabolic Monge–Ampère equation in the optimal investment theory انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون لجستیک بهبود یافته برای پیش بینی دیابت با تلفیق تکنیک های PCA و کی-میانگین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون لجستیک بهبود یافته برای پیش بینی دیابت با تلفیق تکنیک های PCA و کی-میانگین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل رگرسیون لجستیک بهبود یافته برای پیش بینی دیابت با تلفیق تکنیک های PCA و کی-میانگین عنوان انگلیسی مقاله Improved logistic regression model for diabetes prediction by integrating PCA and K-means techniques انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های لجستیک کسری در چارچوب عملگرهای کسری ایجاد شده توسط مشتقات انطباقی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های لجستیک کسری در چارچوب عملگرهای کسری ایجاد شده توسط مشتقات انطباقی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل های لجستیک کسری در چارچوب عملگرهای کسری ایجاد شده توسط مشتقات انطباقی عنوان انگلیسی مقاله Fractional logistic models in the frame of fractional operators generated by conformable derivatives انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای شیمیایی نظریه گراف – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای شیمیایی نظریه گراف – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل ۸ – کاربردهای شیمیایی نظریه گراف عنوان انگلیسی مقاله Chapter 8 – Chemical applications of graph theory انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های کاربردی برای تعادل نش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های کاربردی برای تعادل نش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل هشتم – برنامه های کاربردی برای تعادل نش عنوان انگلیسی مقاله Chapter 8 – Applications to Nash Equilibrium انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این […]

دانلود رایگان مقاله ISI ریاضی به زبان انگلیسی از نشریات معتبر خارجی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انگلیسی رشته ریاضی را مشاهده مینمایید که میتوانید pdf مقالات را به صورت رایگان دانلود نموده و در صورت تمایل جهت ترجمه، سفارش دهید.
همچنین میتوانید از صفحات زیر نیز دیدن فرمایید:
جدیدترین مقالات ترجمه شده ریاضی
جستجوی مقالات ترجمه شده رشته ریاضی
مقالات ترجمه شده رایگان ریاضی
درخواست مقاله انگلیسی جدید
لیست مقالات ترجمه شده ریاضی: